Az a természetes személy, aki 18. életévét betöltötte és, akinek cselekvőképességét a törvény nem korlátozza vagy nem zárja ki. Aki cselekvőképes, saját maga köthet szerződést vagy tehet jognyilatkozatot.