Anyagi gondok, munkaerőpiaci nehézségek – többek közt ez az oka annak, hogy a fiatalok egyre később repülnek ki a családi fészekből. Az Eurostat adatai szerint a magyarok a középmezőnyben vannak uniós szinten, a horvátok fiatalok azonban rendkívül sokáig otthon maradnak.

Az Európai Unió Statisztikai Hivatala megvizsgálta, hogy átlagosan milyen életkorban hagyják el a fiatalok a szülői házat. Eszerint az uniós fiatalok átlagosan 26,4 éves korukban válnak le szüleikről, az EU egyes tagállamaiban azonban erősen eltér az átlag.

Ft
100e Ft 10m Ft
Hibás összeg
12 hó 120 hó
Hibás időtartam
Sajnos erre a beállításra nem tudunk konstrukciót mutatni. Próbálj szerencsét a részletes keresőnkkel!
Elolvasom a teljes cikket...

A svédek és a horvátok a két véglet

A statisztikákból egyértelműen kitűnik, hogy valamennyi tagállamban a nők repülnek ki korábban a családi fészekből, számos országban a férfiak jóval tovább maradnak otthon. Nézzük, ennek alapján hogyan alakulnak az átlagok.

A legkésőbb a horvátok (32,4 évesen), a szlovákok (30,9), valamint az olaszok és a máltaiak (30,2) költöznek el otthonról. A horvát átlagot a férfiak rontják, akik majdnem 35 éves korukig otthon laknak. Ezzel szemben a svédeknél már átlagosan 17,5 éves korukban, még diákként kiköltöznek a fiatalok, de Luxemburgban (19,8) és Dániában (21,2) is meglehetősen korán kezdenek önálló életet. Egyébként is jellemző, hogy a legtöbb északi és nyugati (pl. német, francia) országban a fiatalok átlagosan a húszas éveik elején-közepén hagyják el a szülői házat, míg a déli (pl. olasz, portugál) és keleti országokban ez az esemény a húszas éveik végére vagy a harmincas éveik elejére tehető.

A magyarok a középmezőnyben

Hazánkban viszonylag „egészséges” tendenciáról árulkodnak az Eurostat számai. A magyar lányok körülbelül 26, a fiúk pedig 28 éves korukban költöznek el szüleiktől, ezzel a 27 éves átlagéletkorral pedig pontosan az uniós mezőny közepén, a 13. helyen állunk.

Forrás: Eurostat

A fiatal férfiak tovább maradnak otthon

Fentebb már említést tettünk arról, hogy a férfiak tovább maradnak otthon, most nézzük, hogyan alakulnak uniós, illetve tagállami szinten az átlagok. Az EU-ban a férfiak átlagosan 27,4, a nők 25,4 évesen hagyják el a szülői háztartást. Ez a tendencia minden országban megfigyelhető volt, vagyis a fiatal nők átlagosan hamarabb költöztek ki a szülői háztartásból, mint a fiatal férfiak. Az egyetlen kivétel Svédország volt, ahol a lányok átlagosan 0,1 évvel a fiúk után távoztak otthonról.

A legnagyobb nemi különbségeket Romániában találták, ahol a fiatal férfiak 30, a nők 25,5 évesen (4,5 év a nemek közötti különbség) repültek ki, ezt követi Bulgária (4,2 év nemi különbség), a férfiak 32, a nők pedig 27,8 évesen mentek el.

A svédeken kívül még Luxemburgban (0,4 év) és Észtországban (0,5) év regisztrálták a legkisebb nemi különbségeket, ami a költözést illeti.

Az Eurostat statisztikáiból kiderül, hogy azokban az országokban, ahol eleve később költöztek ki a fiatalok, nagyobb életkori különbséget regisztráltak a nemek között, ahol pedig viszonylag korán hagyták el a családi fészket, ott meglehetősen kicsi volt az életkori különbség.

Mi az oka a kései kirepülésnek?

S hogy miért maradnak egyre tovább otthon a fiatalok? A hazai és az európai statisztikai hivatal is úgy fogalmaz, az okok között általában a munkaerőpiaci nehézségeket, a kitolódott tanulmányi időt és az anyagi gondokat sorolják fel. Ezért van, hogy míg korábban a húszas éveik elején elköltöztek otthonról a fiatalok, ez már sok helyen átcsúszik a harmincas évekre. Ezen okokból kifolyólag történik az is, hogy a legutóbbi KSH-s felmérés szerint a 18-34 éves magyar fiatalok 62 százaléka még nem hagyta el a szülői házat.

Borítókép: Getty Images