Kezes, kezesség jelentése

Az a személy, vagy szervezet, aki/amely kötelezettséget vállal arra, hogy ha az adós nem teljesíti a hitel/kölcsönszerződésben meghatározott kötelezettségét (jellemzően a fizetési kötelezettséget), akkor helyette fizet a bank számára. A kezesség kétféle lehet: sortartó (egyszerű) kezesség, vagy készfizető kezesség. 

  • Sortartó kezességet vállaló kérheti, hogy a bank először az adóstól követelje a teljesítést, 
  • Készfizető kezesség esetén a bank szabadon dönthet arról, hogy a kezestől vagy az adóstól kéri-e a tartozás rendezését. 

A bank rendszerint csak készfizető kezességet fogad el, mivel ilyenkor a kezes nem követelheti, hogy az adóstól vagy adóstárstól hajtsa be a bank először a hitelt.

A kezességvállalás beváltására nyitva álló idő

  • a készfizető kezesség az utolsó törlesztő részlet elmulasztásának a hitelszerződésben vagy pénzügyi lízingszerződésben meghatározott időpontjától, vagy
  • ha a hitelszerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés felmondására ezt megelőzően került sor, a hitelszerződés felmondásának keltétől, vagy
  • bankgaranciához kapcsolódó készfizető kezességvállalás esetén, az adóshoz intézett fizetési felszólítás keltétől, vagy
  • faktoring-keretszerződés esetén a teljesítésre való felszólítástól, vagy
  • a felszámolási eljárás megindításától

számítódik, az intézményi kezes üzletszabályzatában meghatározott időn belül váltható be. Ha ezen események közül több is bekövetkezik, a határidőt a legkorábbi esemény időpontjától kell számítani. 

Ha a kezes kielégíti a hitelező követelését, az eredeti adóstól követelheti a kifizetett összeg megtérítését.

chatsimple