Munkáltató jelentése

Akivel a magánszemély (munkavállaló) munkaviszonyt, vagy olyan munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesít, melyért jövedelmet kap és amire a Munka Törvénykönyve szerinti rendelkezéseket is alkalmazni kell.

A munkáltatói minőséghez a munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek kapcsolódnak. Munkáltató lehet a természetes személy (cselekvőképességétől függetlenül), a jogi személy (korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, szövetkezet, állami vállalat), valamint az olyan egyéb személyegyesülés, amelynek a jogrend jogképességet biztosít anélkül, hogy jogi személyiséggel ruházná fel azt (betéti társaság, közkereseti társaság, alapítvány, köztestület, egyesület, egyház stb.).

A természetes személy munkáltatói minősége kétféleképpen valósulhat meg, magánmunkáltatóként (itt olyan egyszerű típusú foglakoztatásról van szó, mint pl. bejárónő, vagy kertész alkalmazása a háztartásban), vagy egyéni vállalkozóként.

chatsimple