Korlátozottan cselekvőképes nagykorú, vagy cselekvőképtelen kiskorú törvényes képviseletére kinevezett személy.