Babaváró hitel GYIK

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK A BABAVÁRÓ HITELRŐL
Mi a kamattámogatás a Babaváró hitel esetén?
A támogatott személy a kamattámogatás időszakában ügyleti kamatot nem fizet, azt kamattámogatás formájában az állam átvállalja. Ehhez az szükséges, hogy az igénylőknek 5 éven belül szülessen egy gyermekük. A kamattámogatás havi összege legfeljebb az ügyleti vagy üzleti év kezdetekor fennálló, még esedékessé nem vált tőketartozás után számított kamattámogatás 1/12-ed része. A kölcsön egyhavi törlesztőrészletet meghaladó előtörlesztése esetén a kamattámogatás a fennálló, még esedékessé nem vált tőketartozás után számított összeg havi időarányos része. A hitelintézet az igénybe vett kamattámogatás éves összegéről évente egyszer, az éves elszámolás keretében tájékoztatja a támogatott személyeket.
Az igénylők a törlesztés szüneteltetésére jogosultak:
 • a legalább 12. hetet betöltött magzatuk után
 • a 2019. 07.01. után született/örökbefogadott gyermek után.

Ez azt jelenti, hogy ha megszületik/örökbefogadják a gyermek(et), attól az időszaktól kérhető a törlesztés szüneteltetése, vagyis 3 évig nem kell a törlesztő részletet fizetni. A második gyermek születése/örökbefogadása után újabb 3 évre jogosultak a szüneteltetésre.

Ha a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül nem születik meg a gyermek, akkor az igénylők a kamattámogatás megszűnésére és visszafizetésére felmentést kérhetnek, melyet méltányosságból számukra engedélyezhetnek.

A kamattámogatás visszafizetése alól felmentés adható, ha az egyik igénylő fél elhalálozik, vagy megváltozik a munkaképessége, illetve a házaspár egészségügyi okokból nem tudta teljesíteni a gyermekvállalást.

Az igazoláson a kizáró ok tényén és a megállapítás időpontján kívül egészségügyi adat nem tüntethető fel.

A visszafizetési kötelezettségre a járási hivatal méltányosságból legfeljebb 24 havi részletfizetést engedélyezhet.

További részleteket a Tudásbázisunkban találsz.

Ha 5 éven belül nem születik meg a gyermek, illetve az örökbefogadás nem valósul meg és a kölcsönt a folyósítástól számított 5 éven belül legalább 50%-os mértékben előtörlesztik, a kamattámogatást egy összegben vissza kell fizetniük.

További részleteket a Tudásbázisunkban találsz.

A második illetve a harmadik gyermek megszületését követően válhatsz jogosulttá a gyermekvállalási támogatásra. A szerződést követően

 • a második leendő gyermek születése után az aktuális kölcsöntartozás 30%-ának megfelelő összegű,
 • a harmadik leendő gyermek születése után a teljes fennmaradó kölcsöntartozásnak megfelelő összegű vissza nem térítendő támogatásra lehetsz jogosult.

A gyermekvállalási támogatás igénybevételével történő előtörlesztés esetén – amennyiben még van fennmaradó tartozás – a kérelem és az igazolások hiánytalan benyújtását követő 10 napon belül a hitelintézet köteles változatlan futamidő mellett a támogatott személyek havi törlesztőrészleteit újraszámolni, és arról a támogatott személyeket értesíteni.

Ez a második gyermek születése után érvényes, amikor a fennálló tőketartozás 30%-át elengedik.

A támogatott személyek a törlesztés szüneteltetésére jogosultak az alábbi esetekben:

 • A várandósság legalább 12. hetét betöltött magzatuk után, ha a várandósság a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában vagy azt követően fennáll
 • és a magzat legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éves időszakon belül betölti a várandósság 12. hetét, vagy
 • 2019. július 1. után született, a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően, de legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül válik véglegessé.

A törlesztés szüneteltetésére a támogatott személyek a második gyermek esetén is jogosultak. Vagyis, amikor megszületik a második gyermek, akkor további 3 évre szüneteltethetik a törlesztés fizetését.

A törlesztés szüneteltetése iránti kérelmet a hitelintézethez kell benyújtani.

A törlesztés szüneteltetési időszakának lejártát követően a törlesztési kötelezettség tovább folytatódik. Vagyis a futamidő nem csökken ilyenkor, a 3 éves szüneteltetés hozzáadódik a vállalt futamidő hosszához.

A támogatott személyek nem jogosultak a törlesztés szüneteltetésére, ha egyikük sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel.

A támogatott személyek nem teljesítése esetén a hitelintézet felszólítja a támogatott személyeket a tartozás rendezésére.

Ha magzat után igénybe vett Babaváró támogatás, illetve szüneteltetés esetén a támogatott személyek a gyermek születését, a halvaszületést, illetve a vetélést, a szülés várható időpontját követő 60 napon belül nem igazolják, a hitelintézet – a határidő lejártát követő 15 napon belül – értesíti erről a Kincstárat.

A hitelintézet a gyermekvállalási támogatás iránti kérelem elutasítása esetén az igénylőket részletesen, írásban köteles tájékoztatni a kérelem elutasításának indokáról, a nem teljesülő feltételekről. Ha a hitelintézet a kérelmet elutasítja, az igénylők a járási hivatalhoz fordulhatnak a jogosultság megállapítása iránt. A kérelemhez csatolni kell a gyermekvállalási támogatás elutasításáról szóló írásbeli tájékoztatást.

Ha bebizonyosodik, hogy az igénylő a kölcsönkérelem benyújtásakor jogosult a támogatásra - erről véglegessé vált határozatot kap-, ebben az esetben a hitelintézet a kölcsön megkötését, illetve folyósítását nem tagadhatja meg.

A támogatott személyek nem jogosultak gyermekvállalási támogatásra, ha egyikük sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel.

A gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a hitelintézethez kell benyújtani.

A kérelemhez mellékelni kell az igénylők

 • nyilatkozatát, amelyben vállalják, hogy a várandósság betöltött 12. hetét és a szülés várható időpontját a várandósgondozási könyvvel igazolják, és hozzájárulnak ezen adatok kezeléséhez,
 • nyilatkozatát, amelyben vállalják, hogy ha a gyermek születését vagy örökbefogadását követően nem igényelnek családtámogatási ellátást, vagy ha azt családtámogatási kifizetőhelyen igénylik,
 • a vér szerinti gyermek esetén
 • születési anyakönyvi kivonatát,
 • lakcím kártyáját és adóigazolványát.
 • illetve örökbefogadott gyermek esetén
  • az örökbefogadást engedélyező végleges határozatot,
  • valamint az örökbefogadott gyermek lakcím kártyáját és adóigazolványát.

  Ugyanazon magzat, illetve gyermek után kizárólag egy alkalommal folyósítható gyermekvállalási támogatás.

  A jogosultsági feltételek teljesülését a benyújtott igazolások alapján a hitelintézet állapítja meg.

  A Babaváró hitel gyermekvállalási támogatása azt jelenti, hogy a hitelfelvétel időpontjától számított második gyermek születésével az állam a fennálló tartozás 30%-át, míg a harmadik gyermek születése után a fennálló tartozás 100%-át elengedi.

  Törlesztési hátralékkal rendelkező támogatott személyek esetén a gyermekvállalási támogatást a hátralék nélkül számolt tartozás után kell megállapítani.

  A meg nem fizetett hátralékot a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint, a fennmaradó összeget pedig a (2) bekezdése szerinti előtörlesztésként kell elszámolni.

   

  A Babaváró támogatás valóban kamatmentes, de a hitelfelvevőknek kezességvállalási díjat kell fizetniük a központi költségvetés javára a kölcsön fennálló összege után. Az évi 0,5 százalékos kezességvállalási díjat a törlesztőrészlet részeként kell fizetni. Így a 0,5 százalékos kezességvállalási díj egy 10 millió forintos hitel első évében körülbelül 4 000 forint. A kezességvállalási díj pontos összegét a bank állapítja meg a kölcsön folyósítását követő 15 napon belül, majd minden év január 31-éig.
  1. Hazai TB-jogosultság a Tbj 5§ szerint.
  2. Nappali tagozatos tanulmányi jogviszony felsőoktatási intézményben.
  3. Külföldi TB-jogviszony csak akkor számítható be, ha magyar állampolgár az igénylő.

  A 3 éves munkaviszonynak nem szükséges ugyanazon munkahelyről meglennie. A különböző társadalombiztosítási jogviszonyok között legfeljebb 30 nap megszakítás lehet. Kivétel felsőoktatási nappali tagozatos jogviszony, mely után 6 hónap telhet el a következő TB-biztosított jogviszonyig.

  Hitelfelvétel előtt azonban legalább 6 hónap TB jogviszonnyal kell rendelkezni. Részmunkaidős munkaviszony is elfogadható. A közfoglalkoztatási jogviszony is elfogadható, azonban a közmunka 1 évet számít bele.

  Igen. CSOK támogatás és CSOK hitel igényelhető Babaváró támogatás mellett is. A CSOK hitel beleszámít a JTM-be.
  Igen, a lényeg az, hogy a szerződéskötéskor már házasok legyetek.
  Igen, amennyiben megvan a 3 év folyamatos TB biztosítotti jogviszonyuk és megfelelnek a többi feltételnek.
  Igen.
  Ebben az esetben a hitelösszeg alacsonyabb lesz, mert maximum 50 ezer forint lehet a havi törlesztőrészlet.
  Nem, maximum 10 milliót lehet igényelni.
  Nem, mivel kamattámogatás alatt van a hitel (mert megszületett az első gyermek), így az előtörlesztés, illetve a végtörlesztés is a kamatmentes összegre vonatkozik.
  A hitelfelvételnél nem kell nyilatkoznotok arról, hogy hány gyermeket szeretnétek.
  A kamatperiódus 5 év, ami azt jelenti, hogy 5 évig ugyanannyi kamatot kell(ene) fizetni a kölcsönre.
  Csak abban az esetben, ha a gyermekek születése a kölcsönszerződés megkötése után történik.

  A 151/2019. (VI. 26.) Kormányrendelet értelmében az alábbi változtatás lépett életbe június 26-án:
  A kamattámogatásra és a törlesztés szüneteltetésére is jogosultak lesznek azok a házaspárok, akinek a gyermeke július 1. és 31. között úgy születik meg, hogy előtte a szülők még nem tudták igényelni a babaváró hitelt. Az igénylést azonban ehhez legkésőbb július 31-ig be kell adni. Vagyis, ha a gyermek pl. július 3-án születik meg, akkor is jogosultak a kamattámogatásra és szüneteltetésre az igénylők, ha július 31-ig beadják az igénylést.

  Évente egyszer díjmentesen.
  Ha kettes ikreitek születnek, akkor rögtön az igénylésnél jogosultak lesztek a kamattámogatásra és a 30%-os kölcsöntartozás elengedésre. Ha hármas vagy többesikreitek születnek, akkor rögtön jogosultak lesztek a 100%-os kölcsöntartozás elengedésre.
  Csak az első gyermek születése kötött időhöz (5 év).
  A második gyermek megszületésére nincsen meghatározva időkeret. A második gyermek születése a 30% fennálló tőketartozás elengedést vonja maga után.
  Igen, ha az igénylő megfelel a hiteligénylés feltételeinek, beleértve a Jövedelemarányos Törlesztőrészlet Mutató (JTM) szabályozást is. Ennek segítségével meghatározzák, hogy a hitelfelvevő igazolt nettó jövedelme és fennálló havi adósságszolgálata alapján mekkora összegű hiteltörlesztést vállalhat.
  Az igénylők kapják kézhez a jóváhagyott hitel összeget.
  Igen, nincs megszabva a minimum összeg.
  Azonban ugyanazon igénylők csak egyszer vehetik fel a hitelt, így ajánlott átgondolni, hogy ténylegesen mennyi összegre van szükségük az igénylőknek.
  A Babaváró hitel szabad felhasználású, így bármire, akár hitelkiváltásra is felhasználható.
  Abban az esetben, ha az igényléskor 3 év folyamatos TB biztosítotti jogviszonnyal rendelkezik, amelybe a közfoglalkoztatási jogviszony, a közmunka 1 évet számít bele.
  CSAK ÉS KIZÁRÓLAG a 2019. július 1-je UTÁN született gyermekek, illetve 2019. július 1-je UTÁN a minimum 12 hetes magzatok számítanak bele a gyermekvállalásba a Babaváró hitel esetében.

  Nem, mert Magyarországon nem házasodhatnak azonos neműek, csak bejegyzett élettársi kapcsolatban élhetnek.

  A bejegyzett élettársak nem vehetik fel egymás nevét,
  • nem fogadhatnak közösen örökbe,
  • nem vehetnek részt mesterséges megtermékenyítésben,
  • az anya bejegyzett élettársa nem lesz automatikusan a születendő gyermek szülője.

  Negatív információnak számít, ha egy ügyfél a hitel- vagy hiteljellegű szerződésben vállalt kötelezettségének a mindenkori minimálbér összegét meghaladó mértékben, folyamatosan több mint 90 napon keresztül nem tett eleget.

  A tartozás maradéktalan megfizetése után a negatív információ még további 1 évig látszódik a rendszerben, ami szintén kizáró ok.

  • Az aktív és passzív KHR státusz egyaránt kizáró ok a Babaváró támogatásnál.
  • Amíg meg nem születik a harmadik gyermek, addig ez egy kölcsönnek minősül, így a bankoknak vizsgálniuk kell a KHR listát a hitelfelvétel folyamán.
  • Ha már az igénylők egyike is szerepel a negatív KHR listán, nem igényelhetik a Babaváró támogatást.
  Igen, ha a külföldön dolgozó háztársa után kapja.
  Nincs olyan előírás, miszerint az örökbefogadott gyermek csak csecsemő lehetne.

  Azonban csak a 2019. július 1-je után született és örökbefogadott gyermekekre jár a támogatás (kamattámogatás, 30% elengedés, 100% elengedés). Amire még figyelni kell, hogy a gyermek a kölcsönszerződés aláírása után szülessen, a támogatások csak így vehetőek igénybe.

  Nem kötelező. Attól függetlenül, hogy megszületett a gyermek, lehet a törlesztőrészletet tovább fizetni, így hamarabb letelik a futamidő.
  Igen, de meghatározott feltételekkel.
  A 3. gyermek megszületését követően a fennálló tartozást teljesen elengedik.
  Az állam készfizető kezességének köszönhetően ingatlanfedezet nem szükséges.
  A kölcsön szerződésszerű törlesztése során a hitelintézet által érvényesített, a kölcsönösszeg éves százalékos mértékében meghatározott ellenszolgáltatás.
  Ha az igénylőknek megszületik a második gyermekük, akkor a fennálló tőketartozás 30%-át ha megszületik a harmadik gyermekük, akkor a fennálló tőketartozás 100%-át megtéríti az állam. Ezt a két lehetőséget nevezik gyermekvállalási támogatásnak.
  Az igénylők nem jogosultak a törlesztés szüneteltetésére, ha egyikük sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel.
  • a magzat a várandósság 12. hetétől,
  • a közösen örökbefogadott gyermek,
  az igénylővel közös háztartásban élő gyermeknek azt kell tekinteni, akinek bejelentett magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye az igénylőével megegyezik
  2020. június 15-től már két elvált házasfél is igényelheti a babaváró hitelt, és nem számít, hogy az igénylőknek már van-e korábbi házasságból gyereke.
  Azok az igénylők, akikkel a hitelintézet kölcsönszerződést köt.
  Azok a házastársak, akik együttesen kölcsönszerződést igényelnek.
  Igen, az özvegység nem számít korábbi házasságnak, így akinek meghalt a férje/felesége az „első házasnak” számít támogatási szempontból.
  Magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzügyi intézmény.
  Az a személy, akinek az egészségi állapota – a rehabilitációs hatóság hatályos határozata, szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye alapján – legfeljebb 50%-os.