Olyan ügyvéd által magánokiratba foglalt vagy közjegyző által (közokirat) hitelesített szerződés, amelyben a felek megállapodnak:
– miszerint vagyonuk mely része tartozik különvagyonukhoz,
– és/vagy a házasság alatt szerzett vagyonelemek mely része tartozik a házastársi/élettársi vagyonközösségbe.