Egy szerződés egyik fél általi késedelmes pénzügyi teljesítése esetén a másik fél által felszámított kamat. Jellemzően a jegybanki alapkamat kétszerese. A fogalom értelmezhető általános szerződések és pénzügyi szolgáltatások esetében is.