A kölcsönszerződésben meghatározott időpont (naptári nap), mely naptól a kölcsön törlesztési ütemezése megkezdődik. A kezdő nap egyben az ügyleti év és az első kamatperiódus napja is. A kezdő nap a kölcsönszerződés közjegyző előtti megkötésének napjától számított maximum 90. naptári nap, de nem eshet 29, 30 vagy 31-ére. A kezdő napot a bank állapítja meg, természetesen az ügyfél érdekeit is figyelembe véve.