A közjegyzői díj az az összeg, amit a közjegyzőnek kell kifizetni az általa nyújtott szolgáltatásért. A közjegyzők által kiszabható díjakat a 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet szabályozza.