Olyan okirat, mely az ingatlan összes tulajdonosának társasház alapítására vonatkozó elhatározását tartalmazza. Az okiratban fel kell tüntetni a külön tulajdonba kerülő lakásokat, helyiségeket, valamint a közös tulajdont képező épületrészeket, területeket és ezeknek az egyes tulajdonostársakra eső tulajdoni hányadát. Az alapításhoz be kell jegyeztetni a társasháztulajdont az ingatlan nyilvántartásba. A közös tulajdont tulajdoni törzslapon, a külön tulajdonú lakásokat, helyiségeket pedig külön tulajdoni lapon kell nyilvántartásba venni.