A térképszelvény fogalma a helyszínrajzzal megegyezik, azonban a térképszelvény a tulajdoni lappal párhuzamos ingatlan nyilvántartási alapforrás. A digitalizálás előtt a kettő nem fedte egymást, de ma már azonos adatokat kellene, hogy tartalmazzanak.