Természetes és jogi személyek képviseletére jogszabályilag felhatalmazott személyek (pl. szülő, gyám, gondnok).