Elektronikus beszedési megbízás, melynek végrehajtása a felek megállapodása alapján, azonnal megtörténik - kivéve ha a számlán nincs elegendő fedezet. A kötelezett (pl. adós) az azonnali beszedési megbízást nem kifogásolhatja, erről a számlavezető bank előre nem értesítheti a számla tulajdonosát.