Otthonfelújítási program 2024 – Miből finanszírozhatod az otthonod korszerűsítését?

Kárdási Adrienn
Kárdási Adrienn
Olvasási idő: 36 perc

Pár évvel ezelőtt nagy sikert aratott az otthonfelújítási támogatás az arra jogosult gyermekes családok körében. Sokan vártak idén is egy hasonlóra, melynek segítségével korszerűsíthetik otthonukat. Megjelentek a 2024-es új, energetikai támogatást nyújtó otthonfelújítási program részletei, melyet cikkünk elején foglalunk össze. Ismertetőnkben körbejárjuk egy lakásfelújítás finanszírozásának egyéb lehetőségeit is.

Otthonfelújítási Program 2024

Megjelent a 2024- es Otthonfelújítási Program pályázati felhívása. Korábban, 2024. április 5-én az Energiaügyi Minisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium két államtitkára közös sajtótájékoztatón jelentették be egy energetikai támogatást nyújtó program részleteit, melyeket azóta több közleményben is bővítettek a társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetig. Az egyeztetésre érkezett igényeket, változtatási kéréseket megvizsgálva alakult ki a végleges pályázati felhívás a 2024. július 1-től indult uniós támogatásra.

Mit nyújt az energetikai támogatás és milyen ingatlanokra vehető igénybe?

 • Az 1990. december 31. előtt épült, életvitelszerűen lakott, egy-és többlakásos családi házak energetikai korszerűsítésére lehet felhasználni program által biztosított támogatást. Ennek alap jogosultsági feltétele, hogy a kiinduló állapothoz képest legalább 30 százalékos mértékű fajlagos primer energiafogyasztás csökkenést kell elérni.
 • Kizárólag a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban belterületi-, külterületi-, zártkerti lakóház, szabadon álló családi ház, sorházi családi ház, ikerház bejegyzett, életvitelszerűen lakott ingatlan energetikai korszerűsítése támogatható.
 • Az otthonfelújítási program keretében csak Magyarországon lévő ingatlan korszerűsíthető.
 • A korszerűsítéssel érintett ingatlanban csak lakáscélú enerhiafelhasználás történhet.
 • A beruházással érintett ingatlan címén vállalkozás székhelye fennállhat, de tényleges vállalkozási, gazdasági tevékenység folytatása nem megengedett. Amennyiben az ingatlanban vagy egy részében tényleges vállalkozási, gazdasági tevékenység végzése történik, biztosítani kell a vállalkozási tevékenységhez szükséges energiafelhasználás elkülönítését: külön mérőórával és közüzemi számlával.
 • Egy ingatlanra 6 millió forint kamatmentes hitelt lehet igényelni 1 millió forintos önrész mellett.
 • A 6 milliós támogatásnál magasabb összegű korszerűsítés is végrehajtható, azonban sem a hitel, sem a vissza nem térítendő támogatás mértéke nem változik emiatt. Ha a beruházás összköltsége alacsonyabb 7 millió forintnál, akkor a saját erő, a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsönrész is arányosan kisebb lesz.
 • A program vissza nem térítendő támogatás része régiótól, jövedelemtől, eltartott gyermekektől és az energiamegtakarítás mértékétől függően 2,5-3,5 millió forint, mely a hitel tőketartozását csökkenti.

Kik igényelhetik az otthonfelújítási támogatást?

Az otthonfelújítási kombinált támogatást olyan természetes személy igényelheti, aki

 • nagykorú, cselekvőképes,
 • magyar adóazonosító jellel rendelkezik,
 • magyar állampolgár, vagy (lakcímkártyával igazoltan) legalább egy éve magyarországi állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az Európai Gazdasági Térség valamely más tagállamának olyan állampolgára,
 • aki tulajdoni hányaddal, vagy holtig tartó haszonélvezeti joggal rendelkezik a korszerűsítendő, 1990. december 31. előtt épült, életvitelszerűen lakott egy- vagy többlakásos családi házban, mely ingatlan (lakcímkártyával igazoltan) legalább 2024. május 1. óta a kölcsönigénylő vagy közeli hozzátartozójának állandó lakóhelye, vagy tartózkodási helye.

Ingatlan adásvétel esetén elfogadott a 2024. július 1-ig kelt, ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített ingatlan adásvételi szerződés. A kölcsönkérelem benyújtásának feltétele, hogy az illetékes Földhivatalnál érkeztetve és széljegyzésre kerüljön az ingatlan adásvételi szerződés.

A kölcsönigénylő házastársa, bejegyzett élettársa a kölcsönügyletbe adóstársként bevonásra kerül.

Aki kölcsönigényléskor betöltötte vagy a kölcsön futamidejének lejáratáig betölti a 75. életévét, a kölcsönügyletbe be kell vonni egy olyan adóstársat, aki az életkori korlátnak és a jövedelmi elvárásoknak is együttesen megfelel.

Milyen forrásokból tevődik össze a korszerűsítés finanszírozása?

A teljes finanszírozási összeg saját forrásból (önerőből), kamatmentes kölcsönből és vissza nem térítendő támogatásból tevődik össze. A beruházás összköltsége 7 millió forint, amely 1 millió forintos saját erőből és 6 millió forint finanszírozási összegből tevődik össze. A finanszírozási összeg a korszerűsítendő ingatlan fekvése szerinti járás átlagjövedelmétől vagy az igénylő jövedelmétől függő arányban tartalmazza a vissza nem térítendő támogatást és a kamatmentes kölcsönt.

Önerő

Az elvárt önerő mértéke a projekt elszámolható költségének minimum 14,3 százaléka, amely 7 milliós beruházás esetén 1 millió forintot jelent. Az önerő felhasználását folyósításkor a forrásaránynak megfelelően igazolni szükséges. A minimumon felüli további saját erő is felhasználható az ingatlan korszerűsítéshez a 30 százalékprimer energiamegtakartás elérése érdekében.
A program során felmerülő adminisztrációs tevékenységek költségei, így különösen az ingatlanra vonatkozó energetikai tanúsítvány és tulajdoni lap költsége a saját forrás terhére is elszámolható.

Kamatmentes kölcsön + vissza nem térítendő támogatás

A kamatmentes kölcsön futamideje legfeljebb 12 év, amely a türelmi és a rendelkezésre tartási időt is magában foglalja. A rendelkezésre tartási idő 6-24 hónap (amely indokolt esetben maximum 6 hónnapal hosszabbítható meg). A türelmi idő a rendelkezésre tartási idő végétől számított 3 hónap.

A kölcsön vonatkozásában kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj, szerződésmódosítási díj nem kerül felszámításra. A kölcsönkérelem bírálatával, a kölcsönszerződés megkötésével és módosításával, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben szintén nem számítható fel díj. Kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. energetikai tanúsítványok díjai, tulajdoni lap, illetve statikai szakvélemény költsége, valamint közjegyzői díj).

A kölcsön részleges előtörlesztése kizárólag eredményességmérést követően megengedett. Az eredményességmérést megelőzően kizárólag a folyósított finanszírozási összeg (kölcsönrész és vissza nem térítendő támogatás együttes összegének) végtörlesztése (teljes előtörlesztése) lehetséges.

Lehetőség van arra, hogy a lakástakarékpénztári számlán lévő, az állami támogatással és betéti kamattal növelt megtakarítások a finanszírozási összegből fennmaradó kölcsönrész elő- vagy végtörlesztésére kerüljenek felhasználásra.

A beruházás tárgyát képező ingatlant nem szükséges biztosítékként a fedezeti körbe bevonni. Azonban a korszerűsítéssel érintett ingatlan a futamidő végéig vagy a teljes visszafizetésig nem idegeníthető el. Ez azt jelenti, hogy az ingatlanra nem kerül jelzálog, de elidegenítési tilalom igen.

A hitelprogram állami támogatást nem tartalmaz.

A vissza nem térítendő támogatásssal a felvett hitel tőketartozása csökken. Azt, hogy mennyi visza nem térítandő támogatás jár neked, meghatározza

 • a korszerűsítésben részt vevő ingatlan fekvése szerinti járás átlagjövedelmének aránya az országos átlaghoz,
 • a saját (és adóstársad) jövedelme,
 • a háztartásod egy főre jutó nettó jövedelme,
 • a primerenergia-felhasználás csökkenésének mértéke a korszerűsített ingatlanban az azt megelőző állapothoz képest.

Mitől függ, hogy mennyi vissza nem térítendő támogatást kapnak a pályázók?

Főszabály szerint minél magasabb a korszerűsítendő ingatlan fekvése szerinti járás átlagjövedelme az országos átlagjövedelemhez viszonyítva, annál kisebb lesz a vissza nem térítendő házfelújítási támogatás összege.

 • Ahol a járási átlagjövedelem eléri vagy meghaladja az országos átlagjövedelem 110 százalékát, azokban a térségekben 2,5 millió forint támogatás jár a 7 millió forint összköltségű beruházásra. A vissza nem térítendő támogatási arány maximuma: 41,67%.
 • Ahol az átlagjövedelem az országos átlag 75 és 110 százaléka között alakul, ott 3 millió forint lesz a támogatás. A vissza nem térítendő támogatási arány maximuma: 50%.
 • Ahol az országos átlag 75 százalékát sem éri el a járási átlagjövedelem, 3,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a program. A vissza nem térítendő támogatási arány maximuma: 58,33%.
 • Amennyiben – bármely járásban – a háztartás egy főre jutó nettó havi átlagjövedelme meghaladja a 511.810 forintot (a KSH által kimutatott 2023. évi, kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagjövedelem 130%-a), akkor a pályázó a legalacsonyabb vissza nem térítendő támogatási arányra lesz jogosult.
 • Amennyiben – bármely járásban – a háztartás egy főre jutó nettó havi átlagjövedelme nem éri el a 295.275 forintot (KSH 2023. évi, kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagjövedelem 75%-a), akkor a pályázó a legmagasabb vissza nem térítendő támogatási arányra jogosult.

További 5 százalék vissza nem térítendő támogatási arányra jogosult az a pályázó, akinek az ingatlanán a záró energetikai tanúsítvány alapján a primenergia-felhasználás csökkenés elére vagy meghaladja a 40 százalékot a kiindulási állapothoz képest. Így a legszegényebb járásokban élők és a legalacsonyabb jövedelműek akár a teljes korszerűsítés 63,33 százalékát vissza nem térítendő támogatásból finanszírozhatják.

Milyen munkálatokat lehet elvégezni a lakásfelújítási támogatás segítségével?

Az alábbi munkálatok finanszírozhatóak a támogatás segítségével:

 • épület külső határoló elemeinek hőszigetelése: fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épület külső határoló elemeinek rendszerszintű (teljeskörű) hőszigetelése, födémszigetelés. Támogatott a külső fal, lapostető (a hozzá közvetlenül kapcsolódó vízszigeteléssel), fűtetlen tetőtér esetén a padlásfödém, fűtött tetőteret határoló szerkezetek, alsó zárófödém árkád felett, alsó zárófödém fűtetlen pince feletti szerkezetek hőszigetelése és a kapcsolódó munkálatok elvégzése.
 • nyílászárócsere: Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése. Kizárólag nyílászárócseréhez kapcsolódóan épületek nyári és téli hővédelmének javítása, árnyékoló, vagy árnyékvető szerkezetek beépítése (önállóan nem támogatható tevékenység).
 • használati melegvízrendszer korszerűsítése (önállóan, illetve kizárólag fűtéskorszerűsítéssel kiegészítve sem támogatható tevékenység),
 • fűtésrendszer korszerűsítése (önállóan, illetve kizárólag használati melegvíz rendszerek korszerűsítésével kiegészítve sem támogatható tevékenység):
 1. Hőtermelő berendezések cseréje korszerű berendezésekre:
  – kondenzációs kazán: vegyes-, szén-, fa-, vagy gáztüzelésű rendszerek, gázkonvektorok, egyedi helyiségfűtők kiváltása magas hatásfokú gázkazánnal és a hozzá közvetlenül kapcsolódó kéménytechnikai fejlesztések elvégzése (utóbbi csak a hőtermelő berendezés korszerűsítésével, cseréjével együtt támogatható), vagy
  – levegő-víz hőszivattyú fűtési rendszerként,
 2. Szekunder fűtési kör átalakítása, hőleadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje.
 3. Automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése.
 4. Meleg vizes puffertartály létesítése.
 • kizárólag az energetikai korszerűsítéshez kapcsolódó elemként a helyreállításhoz, javításhoz kapcsolódó költségek (önállóan nem támogatható).

A felújítás elévézése után az ingatlannak legalább 30 százalékos energiamegtakarítást kell elérni. Ezt energetikai tanúsítvánnyal kell igazolni, melyet a korszerűsítés előtt és után is el kell végeztetni.

Mire számíthatnak, akik a korszerűsítéssel nem érnek el legalább 30 százalékos energiamegtakarítást otthonukban?

Amennyiben a záró hiteles energetikai tanúsítvány alapján nem éri el a megvalósított beruházás a 30 százalékos primer energiamegtakarítást, úgy az ügylet szabálytalanná válik és a teljes finanszírozási összeg visszakövetelésre kerül. A visszafizetendő összeg a tőketartozáson túl, a kölcsönszerződés szerinti ügyleti kamattal (valamint esetleges késedelmi kamattal), és a szabálytalanságból eredő ügyleti kamattal, és késedelem esetén Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelve kerül meghatározásra.

A támogatáson kívül (a projekt elszámolható költségén felüli) saját forrásból megvalósuló tevékenységek is beszámíthatók a 30%-os energia-megtakarítás elérésébe, ha azok a nyitó és a záró energetikai tanúsítás között valósulnak meg.

Elszámolható költségek

 • anyagköltség
 • munkadíj
 • szakértői, tervezői, eljárási költségek (a projekt-előkészítési tevékenység az összes elszámolható költség max. 5 százaléka lehet)
 • egyéb költségek: minden olyan munka költsége, amelynek elvégzése elengedhetetlen a kivitelezési munkákhoz, vagy a biztonságos működést, tűzvédelmet és az életveszély elhárítását szolgálja, továbbá a közvetlen helyreállítási költségek, a záró hiteles energetikai tanúsítvány költsége.

A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla, vagy egyszerűsített számla csak akkor fogadható el, ha a vállalkozó és a kölcsönigénylő személye nem azonos, vagy a vállalkozó a kölcsönigénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy gazdálkodó szervezet esetében az igénylő, vagy közeli hozzátartozója annak nem tulajdonosa, alkalmazottja, alapítója vagy vezető tisztségviselője.

Hol és hogyan lehet igényelni a támogatást?

1. A támogatást 2024. július 1-től lehet igényelni az MBH Bank, az OTP Bank és a Gránit Bank által kialakított MFB Pont Plusz lakossági hálózatánál, várhatóan 266 bankfiókban országszerte, 2025. december 31-ig. (Utoljára 2026. április 30-ig vagy a forráskeret kimerüléséig lehet a kölcsönszerződést megkötni, a kitöltött kölcsönkérelmi nyomtatvány benyújtásával és a kötelezően előírt mellékletek csatolásával.)

 • Egy természetes személynek adósként legfeljebb egy kölcsönkérelme részesülhet támogatásban.
 • Ugyanazon ingatlan vonatkozásában maximum egy kölcsönkérelem részesülhet támogatásban.
 • Ugyanazon kölcsönigénylő kizárólag egyetlen uniós forrású energiahatékonysági célú lakossági programból kaphat támogatást.

A tervezett legalább 30 százalékos mértékű energia-megtakarítás előzetes alátámasztásához a kölcsönkérelemhez csatolni kell az épületnek a fejlesztés előtti (kiinduló) állapotot bemutató, azonosító kóddal ellátott, és a CO2 kibocsátási értékeket is tartalmazó, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet szerint készített Hiteles Energetikai Tanúsítvány aláírt példányát és energetikai számítását, továbbá a beruházás megvalósítása utáni (tervezett) állapotra vonatkozó, azonosító kóddal ellátott, aláírt energetikai számítást. A környezeti terhelést is szem előtt tartva a beépítésre kerülő építési kulcstermékeknek, anyagoknak rendelkeznie szükséges egyszerűsített környezeti minősítéssel.

Az energetikai támogatást nyújtó Otthonfelújítási Program keretösszege 108,24 milliárd forint. 20 milliárd forintot nem haladhatja meg a magas hatásfokú gázkazánnal való fűtésrendszer korszerűsítés céljára nyújtott kölcsönök és vissza nem térítendő támogatások együttes összege. Az erre a hitelcélra fenntartott forráskeret kimerüléséig, de legkésőbb 2024. december 31-ig történő kölcsönszerződéskötés esetén érhető el. Azaz 2025-től a gazkazánnal való fűtésrendszer korszerűsítésére már nem lehet igényelni a támogatást.

Budapesten a felhasználható támogatási keretösszeg 6,39 milliárd forint.

2. A nyújtható finanszírozási összeg megállapításakor az MFB Zrt. figyelembe veszi a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatót. Tehát csak annyi kölcsönt kaphatsz, amennyit a jövedelmed elbír.

3. A kölcsönrész és a vissza nem térítendő támogatás a kedvezményezett rendelkezése szerint utófinanszírozással, vagy közvetlen szállítói finanszírozással kerülhet folyósításra.

 • utófinanszírozás: a korszerűsítés elvégzése és kifizetése után, az erről szóló számlák benyújtását követően folyósítja a megállapított kombinált támogatást a bank a kedvezményezett részére
 • közvetlen szállítói finanszírozás: ellenőrzött számlák tartalma szerinti építési anyagokra, termékekre és munkadíjakra, a vállalkozói/kivitelezői szerződés szerinti ütemezésben történhet forrásarányosan. A saját erő igazolt felhasználását követően előlegszámla vagy előlegbekérő/díjbekérő proforma számla benyújtásával – teljesítési igazolás csatolása nélkül – szállítói előleg igénybevételére van lehetőség. Ebben az esetben a folyósítás a szállító fizetési számlájára történik. történt. Az igénybevett szállítói előleg mértéke a nem haladhatja meg a finanszírozási összeg legfeljebb 75 százalékát.

4. A korszerűsítést (fizikailag és pénzügyileg is) a kölcsönszerződés megkötésétől számított 24 hónapon belül be kell fejezni, ami indokolt esetben egy alkalommal maximum 6 hónapig meghosszabbítható.

5. Az eredményességi kritériumok teljesítésének igazolására a finanszírozási összeg utolsó részletének lehívásához be kell nyújtani a projekt megvalósítása után az ingatlanról készült Hiteles Energetikai Tanúsítványt és az előírt záró dokumentációt.

Korábbi otthonfelújítási támogatás

A 2022-ben megszűnt támogatás összege – melyet gyermekes családok vehettek igénybe – a számlával igazolt felújítási költségek 50 százaléka lehetett, de legfeljebb 3 millió forint. Mivel a program utófinanszírozású volt, ezért –  az önerő híján lévőknek – kísérőként kapott egy maximum 6 millió forintos, legfeljebb 10 éves futamidejű, 3 százalékos kedvezményes kamatú jelzálogalapú kölcsönt is.

Felújításra ezeket a támogatásokat is használhatod

Most is finanszírozható vissza nem térítendő támogatás segítségével a korszerűsítés, akár saját otthonod komfortosabbá tételéről, akár lakásvásárlással egybekötött felújításról van szó – de ez csak a preferált kistelepüléseken vagy külterületeken valósítható meg.

Falusi CSOK korszerűsítésre

A falusi CSOK célzottan a meglévő lakás korszerűsítésére vagy felújítandó ingatlan megvásárlására és korszerűsítésére együttesen fordítható. A falusi CSOK igénybevételéhez meg kell felelned a támogatás személyi feltételeinek, a gyermekekre vonatkozó elvárásoknak és a korszerűsíteni kívánt ingatlannal szemben támasztott követelményeknek is. Ezekről a feltételekről falusi CSOK oldalunkon tájékozódhatsz részletesen.

Támogatási összegek korszerűsítésre

A támogatás összege a meglévő és/vagy vállalt gyermekek számától függ:

 • 1 gyermekre: meglévő ingatlan korszerűsítésére 600 ezer forint, használt lakás vásárlással egybekötött korszerűsítésre 1 millió forint,
 • 2 gyermekre: meglévő ingatlanra 2 millió forint, lakásvásárlással egybekötve 4 millió forint,
 • 3 vagy több gyermekre: meglévő ingatlanra 15 millió forint, lakásvásárlással egybekötött korszerűsítés esetén 7,5 millió forint igényelhető.

Használt lakás vásárlása és egyidejű korszerűsítése esetén a vásárlásra fordítandó összeg nem haladhatja meg a támogatás 50 százalékát.

A falusi CSOK esetében nem kötelező a gyermekvállalás, a meglévő gyermekekre is igényelhető. Gyermeknek számít a támogatás szempontjából a 

 • a magzat vagy az ikermagzat a terhesség betöltött 12. hetét követően,
 • az igénylő vérszerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke, aki nem töltötte be a 25. életévét, vagy már a 25. életévét betöltötte, de megváltozott munkaképességű személynek minősül,
 • a gyermek szüleinek halála esetén az igénylővel közös háztartásban élő, és a vele együtt költöző, legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek.

A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt lakás korszerűsítésénél a korszerűsítési munkák elvégzésének a bank általi megállapításától kell számítani.

Ha a a korszerűsítési munkák befejezését megelőzően születik újabb gyermeked (vagy lesz az igénylő 12. hetet betöltött várandós), akkor a már megkötött támogatási szerződés szerinti támogatási összeg megnövelhető az újabb gyermekkel számított gyermekszámnak megfelelő összegre. Például 2 gyermekes falusi CSOK igénylése esetén a harmadik baba érkezésekor megnövelhető az támogatás a háromgyermekeseknek járó összeg erejéig, ha még nem végeztél a korszerűsítési munkálatokkal.

Egy emeletes ház makett egy asztalon, mogötte elmosódottan egy szakember ül sárga mellényben.

Ilyen munkálatok végezhetők a falusi csokból

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • kémény építése, korszerűsítése,
 • belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, illetve vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást,
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30 százalékáig, valamint
 • a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20 százalékáig.

A falusi CSOK igénylésének és folyósításának sajátosságai a korszerűsítés során

A falusi CSOK igénylésekor be kell nyújtanod a költségvetést arról, hogy milyen korszerűsítési munkákat és mekkora értékben tervezel végezni. A költségvetést a banknak el kell fogadnia. Építési engedélyköteles vagy egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési engedélyt, illetve ehhez kapcsolódó dokumentumokat a korszerűsítési, illetve bővítési munkálatokhoz kapcsolódó első részfolyósítást megelőzően kell benyújtani.

A falusi CSOK támogatás folyósítása a készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik. A korszerűsítésre fordítható kamattámogatott hitel folyósítása szintén a készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik. A folyósítás akkor kezdhető meg, ha a falusi CSOK összegén és az esetleges hitelintézeti kölcsönön kívül a saját erőt a támogatási célra már felhasználtad és a lakás a műszaki állapotára tekintettel lakhatásra alkalmas. A korszerűsítési munkákat a támogatási szerződés megkötésétől számított 4 éven belül kell teljesíteni. A korszerűsítési munkák teljesítését a hitelintézet helyszíni szemle alapján vizsgálja. 

Ha korszerűsítési és bővítési munkálatokra is igényelsz támogatást, az csak a kérelem egyidejűleg történő benyújtásával tehető meg. Ha a korszerűsítéshez CSOK-hitelt is szeretnél felvenni, szintén csak együtt nyújtható be a támogatási és a hitelkérelem. Ebben az esetben támogatást is csak akkor kaphatod meg, ha a bank hitelképesnek minősít. A CSOK Plusz hitel korszerűsítési célra nem igényelhető. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a CSOK Plusz hitel és falusi CSOK támogatás segítségével vásárolj ingatlant és azt korszerűsítsd, csak ebben az esetben a CSOK Plusz hitel teljes egészében a vételárra, a falusi CSOK pedig megosztva a vételárra és korszerűsítésre fordítható.

ÁFA-visszatérítés falusi CSOK korszerűsítés esetén

Falusi csokkal történő korszerűsítés esetén kizárólag a 27%-os  ÁFA-tartalmú számlák adótartalma igényelhető vissza.

Az adó-visszatérítési támogatás összege megegyezik a korszerűsítéshez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett ÁFA összegével, de nem haladhatja meg az 5.000.000 forintot.

Ha falusi CSOK segítségével oldanád meg a lakásfelújítást – korszerűsítést, korábbi összefoglalónkból részletesen tájékozódhatsz a feltételekről:

Tervezhetsz felújítást a jelzáloghitel-elengedéssel is

A többgyermekes családok jelzáloghitel-tartozásainak csökkentése, a jelzáloghitel-elengedés is egy olyan állami támogatás, amelyet lakásfelújításra is lehet használni.

A támogatás keretében ugyanis a második gyermeket vállalóknál 1 millió forintot, míg a harmadik gyermeknél 4 millió forintot enged el az állam az igénylő fennálló lakáscélú jelzáloghiteléből. A hitel célja pedig lehet korszerűsítés, felújítás is. A jelzáloghitel elengedés már a várandósság betöltött 12. hetétől kérhető, egészen a gyermek megszületése utáni 180. napig, de fontos, hogy csak a második gyermektől, az első gyermekre még nem jár. 

Emellett mindenképp fennálló hitelre van szükség ahhoz, hogy erre az állami támogatásra jogosultak legyetek, vagyis kellő körültekintésre van szükség. Érdemes még a hitelfelvétel előtt szakértővel egyeztetni a lakáshitel költségeiről, kockázatairól, és a csak a saját lehetőségekhez mérten eladósodni, még akkor is, ha rövid időn belül megvalósul a gyermekvállalás, és kérhető az elengedés.

 Fel kell készülni ugyanakkor arra is, hogy nem minden a tervek szerint alakul, nem érkezik a baba, vagy csak később, amikor már a hitelt visszafizettétek (ez futamidőtől és hitelösszegtől is függ). 

A jelzáloghitel-elengedésről alábbi összefoglalónkból tudhatsz meg részleteket:

Lakásfelújítási támogatás egyedülállóknak

Az eddig említett állami támogatások meglévő gyermekekhez vagy gyermekvállaláshoz kötöttek, de egyiknek sem feltétele a házasság. Akár egyedülállóként is igényelheted a falusi csokot és a hozzá kapcsolódó CSOK-hitelt, ha van gyermeked. A jelzáloghitel-elengedésének sem feltétele a házasság. 

Ugyanakkor ha terveztek házasságot és gyermekeket a jövőben, akkor elérhetővé válik számotokra a falusi CSOK vállalt gyermekekre, illetve a Babaváró hitel is, mely szabad felhasználású hitelként szintén fordítható felújításra. (A Babaváró hitelről a cikk további részében lesz még szó.)

Lakásfelújítási támogatás gyerek nélkül

A vállalt gyermekre felvehető falusi CSOK vagy a Babaváró hitel anélkül is igényelhetőek, hogy várandós lenne a feleség. A gyermekvállalásra rendelkezésre álló határidőn belül sem a bank, sem az Államkincstár nem ellenőrzi a gyermek születését, csak a gyermekvállalási határidő lejárata után (ha addig nem jelented be a gyermeked érkezését). Ha azonban nem születik meg a vállalt gyermek, a támogatást/kamattámogatást büntetőkamattal együtt kell visszafizetni. 

Az elérhető támogatások tehát gyermekhez kötöttek, vagyis amennyiben nincsen meglévő gyermek és nem is terveztek, akkor családi állapottól függetlenül, elestek az állam nyújtotta lehetőségektől.

Lakástakarék felújításra, korszerűsítésre

Nem feltétele azonban a gyermekvállalás a lakástakarékpénztári megtakarításnak, amely szintén fordítható lakásfelújítási, korszerűsítési célra. Bár az új szerződésekre állami támogatás már nem jár, de a lakás-takarékpénztárak által nyújtott bónusz jóváírások minden szerződő számára elérhetőek.

Jogszabály szerint lakáscélnak minősül a lakás-előtakarékoskodó (vagy kedvezményezettje, illetve ezen személyek közeli hozzátartozója) tulajdonában vagy haszonélvezeti jogcímen a használatában lévő 

 • lakás, családi ház vagy tanyai lakóingatlan bővítése, felújítása, korszerűsítése, helyreállítása, 
 • lakóingatlanokhoz szükséges, illetve beépítés alatt álló vagy már beépített terület lakhatóságát javító közművek, kommunális létesítmények saját (vagy önkormányzati, közműfejlesztési társulat által megvalósított) beruházás keretében történő kialakítása: szilárd burkolatú út, kerítés, járda, áram-, gáz-, vízvezeték, szennyvízcsatorna, csapadékvíz-elvezető csatorna, árok, központi fűtés, informatikai hálózati kapcsolat (telefon, kábeltelevízió, internet).
 • Lakásszövetkezet tulajdonában vagy a tagjainak közös tulajdonában, illetve a társasházi lakások lakástulajdonosainak közös tulajdonában álló épületrészek felújítása és korszerűsítése.

Korábbi cikkünkben kategóriánként részleteztük, milyen konkrét felújítási munkálatok, eszközök finanszírozhatók lakástakarékpénztári megtakarításból, illetve összefoglaltuk, hogy hogyan tudod a felújítást, korszerűsítést igazolni a lakástakarék felé:

Hitelek felújításra, korszerűsítésre

A falusi CSOK vissza nem térítendő támogatás mellé a kedvezményes CSOK-hitel is igényelhető korszerűsítésre. Egy másik kamattámogatott hitel lehetőség a Babaváró hitel, amely szabadon felhasználható, így felújításra is fordítható. Ha a kamattámogatásra nem vagytok jogosultak, akkor maradnak a piaci kamatozású kölcsönök, ezekből is vannak kifjezetten olyan termékek, amelyek otthonfelújításra igényelhetőek. Választhatsz szabad felhasználású és felújítási célú hitelek közül, ugyanakkor mindig végezz összehasonlítást vagy kérd hitelszakértő díjmentes segítségét, hogy a számodra legkedvezőbb finanszírozási lehetőséget találd meg. 

Akár kombinálhatók is a támogatások, támogatott és a piaci kamatozású hitelek, ha nagyon korszerűsítésbe fognátok és a család jövedelme elbírja a hitelek törlesztését. 

Babaváró hitel

A Babaváró egy szabadon felhasználható, kamatmentes hitel, akár 11 millió forintos összegben. Csak házaspárok igényelhetik, és a kamatmentesség feltétele a hitelfelvétel utáni 5 éven belüli gyermekvállalás. A hitel igénylésének számos jogszabályi követelménye van, a legfontosabbak:

 • életkori megkötés: 2024-ben várandósság igazolásával a feleség életkora maximum 40 év lehet, ha nem vártok babát az igényléskor, akkor a feleség csak 30 év alatti lehet,
 • TB- jogviszony: egyikőtöknek  legalább 3 éves folyamatos TB-jogviszonnyal kell rendelkeznie
 • büntetlen előélet,
 • köztartozásmentesség,
 • megfelelő KHR-státusz.

A Babaváró hitel felvételéhez a jogszabályi feltételek mellett a hitelt nyújtó bank saját hitelezési szabályainak is meg kell felelni. Bankonként változó, hogy a különböző jövedelmeket milyen mértékben számítják be. Csak az igazolt jövedelmekkel számol a bank, ilyen például a munkaviszonyból vagy vállalkozásból származó jövedelem, nyugdíj. Vannak olyan jövedelemtípusok is, amelyeket a bankok kiegészítő jövedelemként vesznek figyelembe, mint például a várandós táppénzt. 

Összesen akár 11 millió forint Babaváró hitelt lehet igényelni, amelyet azonban nem kap meg alapértelmezetten mindenki. A hitelösszeghez ugyanis a Jövedelemarányos Törlesztési Mutatóról (JTM) szóló jogszabályt is figyelembe kell venniük a bankoknak, amely meghatározza, hogy a jövedelmetek mekkora százalékát fordíthatjátok hiteltörlesztésre. 

A Babaváró hitel kamattámogatása

A Babaváró hitel kamatának fizetését az állam átvállalja. Azonban ennek feltétele, hogy 5 éven belül gyermeketek szülessen.

Megszűnik a kamattámogatás

 • ha a folyósítástól számítva 5 éven belül nem születik gyermeketek,
 • ha a hitel futamideje alatt külföldre költöztök, és egyikőtöknek sem lesz magyarországi lakcíme,
 • ha elváltok,
 • ha egyikőtök sem neveli a gyermek(ek)et a saját háztartásában.

Ezekben az esetekben az állam által átvállalt kamatot egy összegben ki kell fizetni. A hitel ezután is futhat tovább, a hitelszerződésben szereplő ügyleti kamattal. 

Speciális gyermekvállalási támogatás a Babaváróval

A Babaváró hitel bizonyos feltételek teljesítését követően gyermekvállalási támogatássá alakulhat át. A hitelt kamatmentesen törleszthetitek, havonta maximum 51 ezer forint törlesztőrészlettel, a futamidő 5-20 év lehet. Ha a futamidő első 5 évében születik legalább egy gyermeketek, akkor a kamatmentesség megmarad egészen a futamidő végéig. 

Ha további gyermeket is vállaltok a Babaváró futamideje alatt, a második gyermek után kérhetitek a fennálló tartozás 30 százalékának elengedését. A harmadik gyermek után pedig a teljes fennálló tartozást elengedi az állam, így a Babaváró hitel támogatássá válik. A gyermekek születése/örökbefogadása után a tőketartozás elengedése nem automatikusan történik, mindezt jelezni és igazolni kell a hitelt nyújtó banknál. Csak azok a gyermekek számítanak a Babaváró szempontjából, akik a kölcsön felvétele után születtek, a korábban meglévőek nem. 

A Babaváró hitel futamideje alatt született gyermekek után kérhetitek a törlesztés felfüggesztését 3 évre. Ez azonban csak egy lehetőség, és azt is érdemes figyelembe venni, hogy a futamidő ilyenkor kitolódik.

A Babaváró hitel 2024-es szabályait korábbi cikkünkben foglaltuk össze:

Piaci kamatozású jelzáloghitelek felújításra

Többféle felújítási, koszerűsítési célú jelzáloghitel közül választhatsz, ugyanakkor lényeges, hogy a jelzáloghitel felvételekor a bank jelzálogjogot, illetve elidegenítési és terhelési tilalmat jegyez be a fedezetül felajánlott ingatlanra. Általában a jelzáloghitelek kamatai alacsonyabbak, a személyi kölcsönöknél, és magasabb hitelösszeget is igényelhetsz. Érdemes olyan értéknövelő beruházásra igényelni jelzáloghitelt, amelynek következtében az ingatlan korszerűbbé, energiatakarékosabbá, komfortosabbá válik, és a felvett hitel a rezsi csökkenése következtében vagy az ingatlan értékesítése során megtérül.

Személyi kölcsönök felújításra

A személyi kölcsönök szabadon felhasználhatóak, de vannak kifejezetten felújításra fordítható konstrukciók is. A személyi kölcsön felvételéhez nem kell ingatlanfedezet, így jóval gyorsabban hozzá lehet jutni, akár napokon vagy órákon belül a számládon lehet a pénz. A kamata magasabb a jelzáloghitelekénél, és a felvehető összeg is alacsonyabb. 

A korszerűsítési célra igényelhető jelzáloghitelek és a személyi kölcsönök közti különbséget egy korábbi cikkünkben foglaltuk össze, amelyben a korszerűsítés megtervezéséhez is adunk tippeket, illetve mutatjuk a korszerűsítési célú hitelfelvétel legfontosabb szempontjait is:

chatsimple