Így kell igazolni a gyermekszületést a CSOK-hoz

Kárdási Adrienn
Kárdási Adrienn
Olvasási idő: 10 perc

A 2024 előtti CSOK meglévő és vállalt gyermekre is igényelhető volt. A jelenlegi falusi CSOK esetében is van lehetősége a házaspároknak arra, hogy a támogatást vállalt gyermekre vegyék igénybe. A CSOK Plusznál pedig jogszabályi előírás a gyermekvállalás, csak meglévő gyermekekre nem is igényelhető. Ezen támogatások esetében a vállalt gyermek megszületésére szigorú határidőket szabnak a rendeletek. Ha nem teljesül a vállalás, akkor a kapott támogatást vissza kell fizetni, ráadásul többségében büntetőkamattal. Ugyanakkor ahhoz, hogy a támogatást nyújtó bank és az Államkincstár értesüljön a gyermekvállálás teljesüléséről, azt bizonyos esetekben megadott határidőn belül igazolnia kell a szülőknek. Elmondjuk, mikor és hogyan kell bejelenteni a vállalt gyermek megszületését.

CSOK gyermekszületés igazolása 

A korábbi, 2024-ben már nem igényelhető “városi” CSOK esetében is a gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő

 • egy gyermek vállalása esetén 4 év, 
 • két gyermek vállalása esetén 8 év, 
 • három gyermek vállalása esetén 10 év. 

A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt használt lakás

 • vásárlása esetén a támogatási szerződés megkötésének időpontjától,
 • építésiengedély-köteles bővítésénél a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatásának napjától, vagy
 • egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatásának napjától

kell számítani.

A használatbavételi engedélyt vagy hatósági bizonyítványt az igénylő házaspár annak kiadását követő 30 napon belül, de legkésőbb a használatbavétel tudomásulvételét követő 45 napon belül köteles a bank részére bemutatni. Ennek alapján számítja ki a hitelintézet, illetve az Államkincstár a gyermekvállalásra rendelkezésre álló időszakot.

 • Új lakás építésénél a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténte napjától, 
 • új lakás vásárlása esetén a támogatási szerződés megkötésének időpontjától kell számítani.
Anyuka ölében kisbabájával a laptop előtt néz egy papírt.

A gyermekvállalási határidő alatt, illetve annak letelte után még 6 hónapon belül az Államkincstár adategyeztetésre hívhatja a házaspárt. Ugyanakkor a gyermek megszületését csak akkor kell a bank és a Kincstár felé bejelenteniük, ha nem igényelnek családtámogatási ellátást (családi pótlékot). (Vagy azt a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 4/B. § (4) bekezdése szerinti családtámogatási kifizetőhelyen igényelték).

 • Ebben az esetben a szülők a gyermekvállalás teljesítését a gyermek nevének, születési adatainak, adóazonosító jelének és egyéb információknak a megadásával büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban a hitelintézetnek bejelentik, és – a gyermek születését követő 60 napon belül – a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványát a hitelintézet részére bemutatják. A bejelentésről a bank tájékoztatja a Kincstárt.
 • Ha családi pótlék igénylése történik, akkor egyszerűbb a helyzet. Az Államkincstár látja a családtámogatási rendszerben a gyermek adatait, és ezért a gyermekvállalás teljesítéséről a Kincstár értesíti a bankot. Ezután a bank felszólítja a támogatott személyeket (szülőket) arra, hogy mutassák be  a gyermek adóazonosítóját, születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját a hitelintézetben.

Tehát ha megszületett a vállalt gyermek, a rendelet szerint csak akkor van szükség a gyermekvállalás külön igazolásához, ha nem igénylitek a gyermek után a családi pótlékot vagy a jogszabályban megjelölt kifizetőhelyen történt meg annak igénylése. Ellenkező esetben a Kincstár és/vagy a támogatást nyújtó bank fog keresni titeket, és szólít fel a gyermek okmányainak bemutatására. Ettől függetlenül természetesen nem jelent problémát, ha a gyermek megszületését önkéntesen bejelentitek a banknak. 

Ugyanakkor mindig az a döntő, hogy a támogatási szerződésétekben mi áll a gyermekvállalás teljesítésének bejelentéséről, és aszerint kell eljárnotok az ügyben!

A CSOK gyermekvállalás igazolásának speciális esetei

 • A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő a várandósság végéig meghosszabbodik, ha a házaspár a gyermekvállalási határidő lejárta előtt is fennálló várandósságot bizonyítvánnyal igazolja a banknak (legfeljebb a határidő lejártát követő 90. napig).
 • Ha a házaspár a gyermekvállalást örökbefogadással kívánja teljesíteni, és benyújtják a banknak az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozatot, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő két évvel meghosszabbodik. 
 • A gyermekvállalás teljesül az örökbefogadott, valamint bírósági vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásába került vér szerinti gyermekkel is. A gyermekvállalás teljesítését örökbefogadás, illetve bírósági vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásba került gyermek esetén a támogatott személy büntetőjogi felelőssége tudatában tett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal, vagy a gyámhatósági, bírósági okirattal kell igazolni.
 • A gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a magzat halva születik, vagy a fiatal házaspár egyik tagja elhunyt.A magzat halva születése a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti okirattal igazolható.
 • Ha a gyermekvállalás nem teljesül az elvárt határidőn belül, méltányossági eljárás keretében részletfizetést, fizetési halasztást kérhettek a visszafizetendő összegre. Különös méltánylást érdemlő helyzetben a fizetési kötelezettséget részben vagy egészben akár el is engedheti számotokra az illetékes kormányhivatal. 

Falusi CSOK: gyermekszületés igazolása

A vállalt gyermekre felvett új falusi CSOK támogatás esetében is a fentiek szerint kell igazolni a gyermekvállalást. Ugyanakkor a gyermekszámtól függő 4,8,10 éves határidő indulásának napja némiképp eltérő:

A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt lakás

 • vásárlása esetén a támogatási szerződés megkötésének időpontjától,
 • építésiengedély-köteles bővítésénél a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány véglegessé válásának napjától,
 • egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány véglegessé válásának napjától,
 • korszerűsítésénél a korszerűsítési munkák elvégzésének hitelintézet által történő megállapításától,
 • építésénél a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány véglegessé válása vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány véglegessé válása napjától kell számítani.

Az okiratot annak kiadását követő 30 napon belül, de legkésőbb a használatbavétel tudomásulvételét követő 45 napon belül kell a hitelintézet részére bemutatni.

A falusi CSOK esetében a gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a magzat a 12. várandóssági hét betöltését követően elhal. Ebben az esetben az igazolást kérő személyes adatait, a magzat elhalásának napját és a kiállító szülész-nőgyógyász szakorvos adatait, aláírását, bélyegzőjét tartalmazó igazolást kell 90 napon belül bemutatni a banknak.

Gyermekvállalás igazolása a CSOK Plusz esetében

A CSOK Plusz igénybevételéhez kötelező feltétel a gyermekvállalás. A kamattámogatáson felüli kedvezmények, azaz a törlesztés szüneteltetése, illetve a gyermekvállalási támogatás is a vállalt gyermek érkezéséhez kapcsolódnak. 

Cikkajánló: https://tudastar.money.hu/ismerteto/ki-szamit-gyermeknek-csok-plusz-gyermekekre-vonatkozo-feltetelek

A gyermekvállalás igazolása a korábbi CSOK eljárási szabályai szerint történik a CSOK Plusznál is, az alábbi eltérésekkel:

1. A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt lakás

 • vásárlása esetén a támogatási szerződés megkötésének időpontjától,
 • építésiengedély-köteles bővítésénél a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány véglegessé válásának napjától,
 • egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány véglegessé válásának napjától,
 • korszerűsítésénél a korszerűsítési munkák elvégzésének hitelintézet által történő megállapításától,
 • építésénél a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány véglegessé válása vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány véglegessé válása napjától kell számítani.

Az okiratot annak kiadását követő 30 napon belül, de legkésőbb a használatbavétel tudomásulvételét követő 45 napon belül kell a bank részére bemutatni.

2. A CSOK Plusz esetében a gyermekvállalás örökbefogadással teljesíthető, azonban bírósági vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásba került gyermek révén nem.

3. A gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a magzat a 12. várandóssági hét betöltését követően elhal. Ebben az esetben az igazolást kérő személyes adatait, a magzat elhalásának napját és a kiállító szülész-nőgyógyász szakorvos adatait, aláírását, bélyegzőjét tartalmazó igazolást kell 90 napon belül bemutatni a banknak.

chatsimple