Nem teljesültek a Babaváró vagy a CSOK vállalásai? Jöhet a méltányosság!

Kárdási Adrienn
Kárdási Adrienn
Olvasási idő: 4 perc

A lakáscélú állami támogatásokhoz, illetve a szabad felhasználású Babaváró kölcsönhöz kapcsolódó vállalások, mint például a gyermekvállalás, közös háztartásban élés, a jövőre nézve tett kötelezettségek. Így ezek megvalósulásának kimenetele bizonytalan, előfordulhat, hogy valami miatt nem teljesülnek a meghatározott időpontig. A jogszabály szerint ebben az esetben büntetésre számíthatnak a támogatásban részesülők, de most egy új törvény által méltányosságban részesülhetnek az érintettek.

Az államháztartásról szóló törvénybe is bekerül a méltányosság

A lakáscélú állami támogatásokról és a Babaváró hitelről szóló jogszabályokban eddig is volt szó arról, hogy méltányossági eljárás keretében a kérelmezők részletfizetést, fizetési halasztást kaphatnak, vagy különös méltánylást érdemlő helyzetben  a fizetési kötelezettséget részben vagy egészben akár el is engedheti számukra az illetékes kormányhivatal. Ez most - ahogyan az enpenzem.hu is rámutatott - hivatalosan az államháztartási törvénybe is bekerül. Az új rendelkezés tehát a már létező méltányossági eljárás és az államháztartási törvény szabályozása összhangjának megteremtésére irányul.

A jogszabály így rendelkezik:

“A fővárosi és vármegyei kormányhivatal a Kormány rendeletében meghatározott méltányossági eljárás keretében a jogszabályban meghatározott családi otthonteremtési kedvezmény, otthonteremtési kamattámogatás, adó-visszatérítési támogatás, családok otthonteremtési kamattámogatása, gyermekvállalási támogatás, babaváró kölcsön kamattámogatása, valamint a felszámított kamatok tekintetében az államot megillető követelésről részben vagy egészben lemondhat.”

Hogyan kell kérelmezni a méltányosságot?

 1. A nem teljesített vállalások, kötelezettségek alapján a kormányhivatal az állami támogatás visszafizetésére kötelezi a támogatott személyt vagy személyeket.
 2. A (valószínűleg egy később megjelenő) kormányrendeletben meghatározott esetekben a támogatott személy méltányossági kérelmet adhat be. 
 3. A kormányhivatal méltányossági eljárás keretében részletfizetésről, fizetési halasztásról vagy a támogatás részben vagy egészben történő elengedéséről dönthet.
Egy nő és egy férfi egy esernyő alat sétál egy városi utcán.

Milyen vállalások és kötelezettségek nem teljesítése eredményezheti a támogatás / kamattámogatás visszafizettetését?

A Babaváró hitelnél megszűnik a kamattámogatás és az addig igénybe vett kamattámogatást vissza kell fizetni egy összegben (büntetőkamattal):

 • ha a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül nem születik gyermeketek, vagy nem fogadtatok örökbe,
 • ha külföldre költöztök a futamidő alatt és egyikőtök sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel,
 • ha elváltok, a kölcsön után a továbbiakban kamatot kell fizetnetek (ha a válásig nem született meg a gyerek, akkor az addig kapott kamattámogatást is vissza kell fizetni),
 • ha egyikőtök sem neveli már saját háztartásban a gyermek(ek)et.

CSOK (2024 előtti CSOK, falusi CSOK, CSOK Plusz) esetében a jogszabályi feltételek megszegését jelenti, ha:

 • a gyermekvállalás nem teljesül, 
 • válás bizonyos esetekben,
 • az ingatlan a lakáscéltól eltérően kerül hasznosításra,
 • a CSOK tárgyát képező ingatlant lebontják, vagy elidegenítik, 
 • a lakás nem a támogatott személy és azon kiskorú gyermekének életvitelszerű bentlakását is magában foglaló lakóhelyéül vagy hontalan esetén szálláshelyéül szolgál, aki a támogatás alanya,
 • az ingatlan használatát harmadik személy részére átengedik, vagy azon használati, illetve haszonélvezeti jogot alapítanak,
 • az építési, bővítési munkálatok nem készülnek el határidőre,
 • az igénylő a jogszabályban foglalt kötelezettségeit úgy szegi meg, hogy valótlan tartalmú nyilatkozatot bocsát a hitelintézet részére,
 • az igénylők a jogszabályban foglalt okirat bemutatási kötelezettségüknek felszólításra sem tesznek eleget (például használatbavételi engedély nem kerül bemutatásra),
 • a nem magyar állampolgár támogatott személy tartózkodási jogosultsága megszűnik.

A családi otthonteremtési kedvezmény / kamattámogatás visszafizetésének szabályait CSOK Plusz oldalunkon foglaltuk össze részletesen.

A méltányosságról szóló jogszabály Az állam működését érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (salátatörvény) része.

chatsimple