Otthonfelújítási program: Itt a végleges pályázat, így kaphatsz 6 millió forintot a házad felújítására!

Kárdási Adrienn
Kárdási Adrienn
Olvasási idő: 13 perc

Megérkezett a részletes pályázati felhívás, feltételrendszer és dokumentáció, illetve a mai naptól kezdhetik meg az előregisztrációt azok a kivitelezők, akik közül majd választhatnak a pályázók a program során.  A korábbi tervezethez képest a legfontosabb változás, hogy az 1 milliós önrész lakástakarékpénztári megtakarításból is finanszírozható, illetve, hogy hőszivattyús fűtési rendszer kiépítése is lehetséges a program keretében. Az életvitelszerű bentlakás határidején is módosítottak, maximum 2024. július 1-ig kell bejelentkezni az ingatlanba. Az otthonfelújítási programra július 1-jétől regisztrálhat a lakosság az MFB Pont Plusz bankfiókokban.

Megjelent a pályázati felhívás, hőszivattyú kiépítése is támogatható

Az otthonfelújítási program tervezetét már áprilisban megismerhették az érdeklődők. A társadalmi egyeztetésre bocsátott felhívásra többszáz javaslat érkezett, melyből többet is beemeltek a programba a döntéshozók. Ezek közül vélhetően a legtöbb pályázót érintő változások:

 • az 1 millió forintos önerőbe a lakástakarékpénztári megtakarítás is beleszámíthat
 • az önerőn felül további saját forrás felhasználása is lehetséges a 30 százalékos energia-megtakarítás eléréséhez
 • hőszivattyús fűtési rendszer kiépítésére is van lehetőség a program keretében
 • az EPS (expandált polisztirol) hőszigetelés mellett a kőzetgyapot hőszigetelés is támogatott, csakúgy, mint a műanyag nyílászárók mellett fa nyílászárók beszerelésére is van lehetőség a program által támogatottan
 • a kamatmentes kölcsön maximális futamideje akár 12 év is lehet (a korábbi 8 év helyett), ez alacsonyabb havi törlesztőrészletet eredményez
 • a vissza nem tértendő támogatás számításánál a jövedelmi szint meghatározásánál az igénylővel egy háztartásban élő, eltartott gyermekeket is figyelembe veszik

Pályázati feltételek, támogatás összege, regisztráció

Az 1990. december 31. előtt használatbevételi engedélyt kapott, életvitelszerűen lakott, egy-és többlakásos családi házak energetikai korszerűsítésére lehet felhasználni a program által biztosított támogatást. Feltétele, hogy a kiinduló állapothoz képest legalább 30 százalékos mértékű fajlagos primer energiafogyasztás csökkenést kell elérni. A 30 százalékos primerenergia-megtakarításba nem érthető bele a megújuló alapú villamosenergia előállításra számított energiamegtakarítás.

 • Egy ingatlanra minimum 2,5 millió, legfeljebb 6 millió forint kamatmentes hitelt lehet igényelni 1 millió forintos önrész mellett.
 • A 6 milliós támogatásnál magasabb összegű korszerűsítés is végrehajtható, azonban sem a hitel, sem a vissza nem térítendő támogatás mértéke nem változik emiatt. Ha a beruházás összköltsége alacsonyabb 7 millió forintnál, akkor a saját erő, a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsönrész is arányosan kisebb lesz.
 • A program vissza nem térítendő támogatás része az igénylő jövedelmétől és az ingatlan fekvése szerinti járás átlagjövedelmétől függően 2,5-3,5 millió forint, mely a hitel tőketartozását csökkenti.
 • Finanszírozható munkálatok: épület külső (fűtött és fűtetlen teret elválasztó) határoló elemeinek hőszigetelése, nyílászárócsere, használati melegvízrendszer korszerűsítése, fűtésrendszer korszerűsítése, melegvizes puffertartály létesítése, hőszivattyús fűtési rendszer kiépítése (+ ezen korszerűsítési munkálatokhoz kapcsolódó helyreállítási, javítási költségek). Önálló tevékenységként nem támogatható: gáz kondenzációs kazán létesítése, korszerűsítése, használati melegvíz rendszer telepítése, korszerűsítése, illetve a helyreállítási munkálatok.
Egy férfi papírlapot nyújt be egy asztalnál, háttérben tobben ülve várnak a sorukra.

Milyen ingatlanokra vehető igénybe a lakásfelújítási program?

 • Csak Magyarországon lévő ingatlan korszerűsíthető.
 • Kizárólag a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban belterületi-, külterületi-, zártkerti lakóház, szabadon álló családi ház, sorházi családi ház, ikerház bejegyzett, életvitelszerűen lakott ingatlan energetikai korszerűsítése támogatható. (Lakásként megnevezett ingatlan nem.)
 • Az ingatlan építési dátuma 1990. december 31. előtti kell legyen.
 • Csak olyan életvitelszerűen lakott ingatlanok korszerűsítése támogatható, mely legalább 2024. július 1. óta a támogatást igénylő vagy közeli hozzátartozójának , állandó lakóhelye, vagy tartózkodási helye kell legyen. Ingatlan adásvétel esetén elfogadott a 2024. július 1-ig kelt, ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített ingatlan adásvételi szerződés. A kölcsönkérelem benyújtásának feltétele, hogy az illetékes Földhivatalnál érkeztetve és széljegyzésre kerüljön az ingatlan adásvételi szerződés.
 • A korszerűsítéssel érintett ingatlanban csak lakáscélú energiafelhasználás történhet.
 • Az ingatlan címén vállalkozás székhelye fennállhat, de tényleges vállalkozási, gazdasági tevékenység folytatása nem lehetséges. Amennyiben az ingatlanban vagy egy részében tényleges vállalkozási, gazdasági tevékenység végzése történik, biztosítani kell a vállalkozási tevékenységhez szükséges energiafelhasználás elkülönítését. (Külön mérőórával és közüzemi számlával.)

Milyen feltételeknek kell megfelelniük az igénylőknek?

Az otthonfelújítási támogatás igénylője olyan természetes személy lehet, aki

 • nagykorú, cselekvőképes,
 • magyar adóazonosító jellel rendelkezik,
 • nincs köztartozása vagy adótartozása (mindenkori bruttó minimálbér összegét meghaladóan),
 • nincs 60 napot meghaladó közüzemi-díjtartozása,
 • magyar állampolgár, vagy (lakcímkártyával igazoltan) legalább egy éve magyarországi állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az Európai Gazdasági Térség valamely más tagállamának olyan állampolgára,
 • tulajdoni hányaddal, vagy holtig tartó haszonélvezeti joggal rendelkezik a korszerűsítendő, 1990. december 31. előtt épült, életvitelszerűen lakott egy- vagy többlakásos családi házban, mely ingatlan (lakcímkártyával igazoltan) legalább 2024. július 1. óta a kölcsönigénylő vagy közeli hozzátartozójának állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye.

Ha az igénylő betöltötte vagy a kölcsön futamidejének lejáratáig betölti a 75. életévét, akkor a kölcsönügyletbe be kell vonni egy olyan adóstársat, aki az életkori korlátnak és a jövedelmi elvárásoknak is megfelel.

A kölcsönigénylő házastársa, bejegyzett élettársa a kölcsönügyletbe adóstársként kötelezően bevonásra kerül.

Hogyan alakul a korszerűsítés finanszírozása?

A teljes finanszírozási összeg önerőből, kamatmentes kölcsönből és vissza nem térítendő támogatásból tevődik össze.  Ez azt jelenti, hogy ha a beruházás összköltsége 7 millió forint, akkor 1 millió forint saját erő szükséges (mely lakástakarékpénztári megtakarításból is finanszírozható) és 6 millió forint finanszírozási összeget nyújt a program:

 1. A 6 millió forintot kamatmentes kölcsönként lehet felvenni. 
 2. Ha a legalább 30 százalékos primer energiafogyasztás csökkenés megvalósult, akkor a pályázó vissza nem térítendő támogatásra jogosult. 
 3. A támogatás a kölcsön összegét fogja csökkenteni.
Otthonfelújítási program 2024 önrész-támogatás-kamattámogatott hitel aránya

Mekkora vissza nem térítendő támogatásra lehet számítani?

A vissza nem térítendő támogatás összegét meghatározza:

 • a korszerűsítésben részt vevő ingatlan fekvése szerinti járás átlagjövedelmének aránya az országos átlaghoz,
 • a saját (és adóstársad) jövedelme, illetve az eltartottak száma
 • a primerenergia-felhasználás csökkenésének mértéke a korszerűsített ingatlanban az azt megelőző állapothoz képest.

Átlagjövedelem szerint:

 • Ahol a járási átlagjövedelem eléri vagy meghaladja az országos átlagjövedelem 110 százalékát, azokban a térségekben 2,5 millió forint támogatás jár a 7 millió forint összköltségű beruházásra. A vissza nem térítendő támogatási arány maximuma: 41,67%.
 • Ahol az átlagjövedelem az országos átlag 75 és 110 százaléka között alakul, ott 3 millió forint lesz a támogatás. A vissza nem térítendő támogatási arány maximuma: 50%.
 • Ahol az országos átlag 75 százalékát sem éri el a járási átlagjövedelem, 3,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a program. A vissza nem térítendő támogatási arány maximuma: 58,33%.

Az igénylő jövedelme szerint:

 • Ha az igénylő (és adóstársa együttes) havi nettó jövedelméből számolt egy főre jutó nettó havi átlagjövedelem nem éri el a 295.275 forintot, akkor az igénylő a legmagasabb vissza nem térítendő támogatási arányra jogosult, függetlenül attól, hogy az ingatlan melyik járásban fekszik.
 • Ha az igénylő (és adóstársa együttes) havi nettó jövedelméből számolt egy főre jutó nettó havi átlagjövedelem meghaladja a 511. 810 forintot, akkor az ingatlan fekvése szerinti járástól függetlenül csak a legalacsonyabb vissza nem térítendő támogatási arányra lesz jogosult.

Az egy főre jutó nettó havi átlag jövedelem számítási módja: kölcsönigénylő és – amennyiben
van – adóstárs (házastárs vagy élettárs) együttes havi nettó jövedelmének, illetve a kölcsönigénylő és - amennyiben van – adóstárs (házastárs vagy élettárs) és a velük háztartásban élő gyermekek számának hányadosa. (Tehát az igénylő(k) összes havi jövedelmét el kell osztani az egy háztartásban élők számával, beleértve az igénylőt, adóstársat és a gyermekeket is.)

A energiafelhasználás csökkenésének mértéke szerint:

 • További 5 százalék vissza nem térítendő támogatási arányra jogosult az a pályázó, akinek az ingatlanán a záró energetikai tanúsítvány alapján a primerenergia-felhasználás csökkenés eléri vagy meghaladja a 40 százalékot a kiindulási állapothoz képest. 

Amennyiben a záró hiteles energetikai tanúsítvány alapján nem éri el a megvalósított beruházás a 30 százalékos primerenergia-megtakarítást a kiinduló (nyitó) hiteles energetikai tanúsítványban foglalthoz képest, a teljes finanszírozási összeg visszakövetelésre kerül. A támogatáson kívül (a projekt elszámolható költségén felüli) saját forrásból megvalósuló tevékenységek is beszámíthatók a 30 százalékos energia-megtakarítás elérésébe, ha azok a nyitó és a záró energetikai tanúsítás között valósulnak meg.

A támogatás igénybevétele során kizárólag a Magyar Mérnöki Kamara és/vagy a Magyar Építész Kamara
névjegyzékében regisztrált TÉ-engedéllyel rendelkező energetikai tanúsítók jogosultak hiteles energetikai tanúsítvány kiállítására.

Itt nyújthatod be a pályázatot

Az energetikai korszerűsítési program finanszírozása a Magyar Fejlesztési Bankon (MFB) keresztül zajlik. A program közvetítésének jogát a közvetítői feladatok ellátására kiírt, nyílt, az európai uniós jogszabályoknak megfelelő közbeszerzési eljárás során az MBH Bank, az OTP Bank és a Gránit Bank által alkotott konzorcium nyerte el. Tehát a lakossági MFB Pont Pluszok tulajdonképpen az MBH, az OTP és a Gránit bankok kiemelt fiókjai lesznek. A lakossági ügyfeleket kiszolgáló MFB Pont Pluszok elérhetőségei megtalálható a Magyar Fejlesztési Bank honlapján, a bankfiók nevét és pontos címét is tartalmazó listában.

Indul a kivitelezők előregisztrációja

Június 17-től tudnak előregisztrálni a kivitelezők, akik közül majd választhatnak a beruházók az Otthonfelújítási program keretében tervezett korszerűsítési munkálatok elvégzésére.

A kivitelezéshez az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (a
továbbiakban: ÉMI Nkft.) ofp.emi.hu oldalán nyilvántartott Kivitelezői (szállítói) Regisztrációs
Listán és Tanácsadói Regisztrációs Listán szereplő, a regisztrációs feltételeket teljesítő
kivitelezőkkel (integrátorok, generálkivitelezők, szakági kivitelezők) és tanácsadókkal, vagy
más kivitelezőkkel és tanácsadókkal opcionálisan köthető szerződés.

Az energetikai korszerűsítés előzetes műszaki tartalmának tervezéséhez, a minimálisan
elérendő 30 százalékprimerenergia-megtakarítás elérésének és a beruházás becsült költségének
előzetes kalkulációjához az ÉMI NKft. által közzétett on-line segédlet 2024. június 26-tól
vehető igénybe az ofp.emi.hu oldalon, ahol a tanácsadók és a kivitelezők, valamint a
beruházás megvalósításához szükséges kulcstermékek (építési anyagok, berendezések és
eszközök) is elérhetőek.

Kivitelezőként regisztrálnál? A Kivitelezői (szállítói) Regisztrációs Listára és Tanácsadói Regisztrációs Listára kerülés részletszabályait külön dokumentumok: az „Otthonfelújítási Program Lakossági
energiahatékonysági beruházások megvalósításához című hitelprogramban kivitelezőként
történő közreműködéshez
” és az „Otthonfelújítási Program Lakossági energiahatékonysági
beruházások megvalósításához című hitelprogramban tanácsadóként történő
közreműködéshez
elnevezésű regisztrációs felhívások tartalmazzák.

chatsimple