Falusi CSOK korszerűsítésre? Ingatlanra, önerőre, költségvetésre, számlákra vonatkozó szabályok 2024-ben!

Kárdási Adrienn
Kárdási Adrienn
Olvasási idő: 13 perc

A falusi CSOK támogatás alapvető célja, hogy a preferált kistelepüléseken korszerű, modern ingatlanokban élhessenek a családok. A különböző élethelyzetekhez eltérő támogatási cél tartozik, ezek közül cikkünkben a meglévő ingatlan korszerűsítésének és a használt lakás megvásárlásával egyidejű korszerűsítésnek 2024-es szabályaival foglalkozunk részetesen. Megtudhatod többek között, hogy melyek a korszerűsítendő ingatlanra vonatkozó feltételek, milyen munkálatok végezhetők falusi CSOK-ból, kell-e önerő vagy milyen számlákat fogadnak el a bankok.

Falusi CSOK támogatás 2024-ben többféle lakáscélra

2024-ben a korábbiaktól eltérően már új lakás vásárlására vagy építésére is fel lehet venni a falusi csokot. Így ezekben az élethelyzetekben nyújthat segítséget a támogatás:

 • használt lakóingatlant vásárolnál és korszerűsítenéd is azt
 • használt ingatlant vásárolnál és bővítenéd is azt
 • használt ingatlant vásárolnál, bővítenél és korszerűsítenél egyszerre
 • meglévő lakásodat/házadat korszerűsítenéd
 • meglévő ingatlanodat bővítenéd
 • meglévő ingatlanodat bővítenéd és korszerűsítenéd egyszerre
 • új, egylakásos lakóépületet (házat) építenél vagy vásárolnál

Az otthonfelújítási támogatás 2022-es kivezetése óta a falusi CSOK az egyetlen olyanállami támogatási forma, amellyel meglévő lakásotokat is korszerűsíthetitek, vagy ha vásároltok egy felújítandó ingatlant, akkor a támogatásból egyúttal korszerűsítsétek is azt. 

Konyhafelújítás közben

Falusi CSOK igénylési feltételei korszerűsítés esetén

Igénylőként számos feltételnek meg kell felelnetek. A személyi feltételeken (pl. büntetlen előélet, köztartozásmentesség, igazolható elvárt idejű TB jogviszony) túl különböző elvárások vonatkoznak a gyermek(ek)re is, aki(k)re tekintettel igénylitek a falusi csokot. Ráadásul a támogatással érintett ingatlan felé is szigorú követelményeket támaszt a jogszabály. Az igénybevétel részletes feltételeiről falusi CSOK oldalunkon tájékozódhattok.

Falusi CSOK összegei korszerűsítésre

A támogatás összege a meglévő és/vagy vállalt gyermekek számától függ:

 • 1 gyermekre: meglévő ingatlan korszerűsítésére 500 ezer forint, használt lakás vásárlással egybekötött korszerűsítésre 1 millió forint,
 • 2 gyermekre: meglévő ingatlanra 2 millió forint, lakásvásárlással egybekötve 4 millió forint,
 • 3 vagy több gyermekre: meglévő ingatlan esetén 15 millió forint, lakásvásárlással egybekötött korszerűsítés esetén 7,5 millió forint jár.

Használt lakás vásárlása és egyidejű korszerűsítése esetén a vásárlásra fordítandó összeg nem haladhatja meg a támogatás 50 százalékát.

Gyermeknek számít a támogatás szempontjából a 

 • a magzat vagy az ikermagzat a terhesség betöltött 12. hetét követően,
 • az igénylő vérszerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke, aki nem töltötte be a 25. életévét, vagy már a 25. életévét betöltötte, de megváltozott munkaképességű személynek minősül,
 • a gyermek szüleinek halála esetén az igénylővel közös háztartásban élő, és a vele együtt költöző, legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek.

A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt lakás korszerűsítésénél a korszerűsítési munkák elvégzésének a bank által történő megállapításától kell számítani.

Ha a a korszerűsítési munkák befejezését megelőzően születik újabb gyermeketek vagy lesz az igénylő 12. várandóssági hetet betöltött várandós, akkor a már megkötött támogatási szerződés szerinti támogatási összeg megnövelhető az újabb gyermekkel számított gyermekszámnak megfelelő összegre. Tehát, ha például 2 gyermekre vettétek igénybe a támogatást, de érkezik a harmadik baba, mielőtt még a korszerűsítési munkákkal végeznétek, akkor megnövelhetitek a támogatás összegét a háromgyermekeseknek járó támogatásra.

A korszerűsítendő ingatlanra vonatkozó követelmények

A falusi CSOK-os lakásnak lakhatásra alkamasnak kell lennie, illetve az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan kell legyen a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek
  hiányában legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel,
 • fürdőhelyiséggel és WC-vel
 • közműves villamosenergia-szolgáltatással
 • egyedi fűtési móddal
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, akkor a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi, zárt szennyvíztárolóban történik
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, akkor a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

Fontos, hogy a korszerűsítési célt magában foglaló támogatás esetén - a lakószoba és a főzőhelyiség kivételével -  azoknak az ingatlanra vonatkozó feltételeknek, amelyeket a korszerűsítés során el lehet végezni, a korszerűsítés elvégzése után kell teljesülnie. Ez azt jelenti, hogy ha például a fűtés nem megfelelő az ingatlanban, vagy nincs is fűtés, akkor a korszerűsítési költségvetés elkészítésekor vállalni kell a támogatás követelményeinek megfelelő fűtés kialakítását.

Az érintett ingatlanban az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal kell rendelkeznetek. 

Külterületi lakás esetén nem vehető igénybe a falusi CSOK azon fejlesztési tevékenységre, amely 

 • a VP6-7.2.1.4-17 azonosító jelű, „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” megnevezésű felhívás, vagy valamely Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló miniszteri rendelet vagy pályázati felhívás szerinti támogatásból került megvalósításra, 
 • amennyiben az azzal kapcsolatos, a támogatói okiratban/szerződésben foglalt fenntartási, üzemeltetési kötelezettség még fennáll. 

Az ingatlan elvárt hasznos alapterülete:

LakásHáz
1 gyermek40 m270 m2
2 gyermek50 m280 m2
3 vagy több gyermek60 m290 m2

Ezek a korszerűsítési munkálatok végezhetők a falusi csokból

Az alábbi korszerűsítési, felújítási munkálatokat lehet elvégezni a támogatás segítségével:

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • kémény építése, korszerűsítése,
 • belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, illetve vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást,
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30 százalékáig, valamint
 • a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20 százalékáig.

Falusi CSOK igénylése és folyósítása

A falusi CSOK igénylésekor be kell nyújtanotok a költségvetést arról, hogy milyen korszerűsítési munkákat és mekkora értékben terveztek végezni. A költségvetést a banknak el kell fogadnia. Építési engedélyköteles vagy egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési engedélyt, illetve ehhez kapcsolódó dokumentumokat a korszerűsítési, illetve bővítési munkálatokhoz kapcsolódó első részfolyósítást megelőzően kell benyújtani.

Ha korszerűsítési és bővítési munkálatokra egyaránt igényeltek családi otthonteremtési kedvezményt, azt csak a kérelem egyidejűleg történő benyújtásával tehetitek meg. Ha a korszerűsítéshez CSOK-hitelt igényeltek, akkor is együtt nyújthatjátok be a támogatási és a hitelkérelmet. Ebben az esetben támogatást csak akkor kapjátok meg, ha a bank hitelképesnek minősít benneteket.

A támogatás folyósítása a készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik. A korszerűsítésre fordítható kamattámogatott hitel folyósítása szintén készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik. A folyósítás akkor kezdhető meg, ha a falusi CSOK összegén és az esetleges hitelintézeti kölcsönön kívül a saját erőt a támogatási célra már felhasználtátok. Folyósítására akkor kerülhet sor, ha a lakás a műszaki állapotára tekintettel a lakhatásra alkalmas.

A korszerűsítési munkákat a támogatási szerződés megkötésétől számított 4 éven belül kell teljesíteni. A korszerűsítési munkák teljesítését a hitelintézet helyszíni szemle alapján állapítja meg. 

A bentlakási kötelezettség igazolására irányadó határidőt a korszerűsítési, illetve bővítési munkálatokra vonatkozó utolsó részfolyósítás napjától kell számítani.

Szükséges-e önerő a falusi CSOK támogatással végzett korszerűsítéshez?

Mivel a támogatás folyósítása a készültségi foknak megfelelően utólagos, ezért a munkálatokat (mind az anyagköltséget, mind pedig a munkadíjat) meg kell finanszírozni saját erőből legalább az első részfolyósításig. Ennek megtörténte előtt helyszíni szemle keretében a bank meggyőződik arról, hogy az ütemezés szerint haladtok-e a korszerűsítéssel. 

Olyan értelemben viszont nincsen szükség önerőre, hogy szabad pénzben szükséges lenne azt felmutatni, hiszen például a már előre megvásárolt anyagok is a saját erőt jelentik. Önerő beépítési kötelezettség sincsen, a költségvetés teljes összege finanszírozásra kerülhet a falusi csokból.

Lehetőség van a költségvetés módosítására?

A falusi CSOK korszerűsítési részének első részfolyósítása előtt van még lehetőség a költségvetés módosítására. A módosított költségvetésben korábban fel nem tüntetett tétel is szerepelhet. Fontos azonban, hogy a költségvetés összege nem változhat. Ha a költségvetés összege csökkenne, akkor a támogatási összeg is arányosan kevesebb lehet.

A költségvetés módosításához újabb értékbecslés nem szükséges. Az, hogy szükség van-e újabb helyszíni szemlére, felülvizsgálatra, az egyedileg kerül meghatározásra.

Milyen számlák fogadhatóak el a támogatáshoz korszerűsítés esetén?

KIEMELÉS: A készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően be kell mutatni az adott készültségi foknak megfelelő, a bank által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70 százalékáról a saját nevetekre kiállított számlákat.

A hitelintézet kizárólag olyan számlát fogad el:

 • amelynek kiállítására a munkák megkezdését legfeljebb 6 hónappal megelőzően került sor, 
 • amelynek kibocsátója a számlabenyújtás időpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepel, vagy ennek hiányában az állami adóhatóság a működő adóalanyiságot a számlakibocsátó tekintetében a számlakiállítás időpontjára vonatkozóan igazolja.

A korszerűsítési munkálatokat végző szakember nem lehet közeli hozzátartozó vagy élettárs, valamint ha munkálatokat végző gazdálkodó szervezet, abban a vállalkozásban nem rendelkezhettek tulajdonnal, illetve annak  tulajdonosa az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.

ÁFA-visszatérítés falusi csokkal

Falusi csok segítségével történő korszerűsítés esetén a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség megfizetéséhez adó-visszatérítési támogatást igényelhettek. Összege megegyezik a korszerűsítéshez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de nem haladhatja meg az 5 millió forintot.

Ennek feltételei:

 • 2018. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján, egy alkalommal igényelhető,
 • kizárólag a 27 százalékos általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla benyújtása esetén vehető igénybe. 
chatsimple