Így kaphatsz ÁFA visszatérítési támogatást 2024-ben!

Ernszt Anikó
Ernszt Anikó
Olvasási idő: 7 perc

Az ÁFA visszatérítés 2024-ben is igényelhető, de csak a falusi CSOK-os kistelepüléseken. Összefoglaltuk a feltételeket, amiket teljesítened kell, ha adó-visszatérítési támogatást igényelsz építés, vásárlás vagy éppen bővítés, korszerűsítés esetén. Cikkünkből megtudhatod továbbá, hogy melyek a számlabenyújtásra vonatkozó előírások és mikor kerül sor a folyósításra.

Mit jelent az adó-visszatérítési támogatás? 

Mind a 27%-os, mind az 5%-os adó-visszatérítés támogatás kizárólag azon a 2631 preferált kistelepülésen, valamint külterületi lakóépületek esetében érhető el 2024-ben, ahol a falusi CSOK is.

Míg 2023-ban kizárólag a 27%-os ÁFA-visszatérítés esetében volt maximalizálva az adó-visszatérítési támogatás összege, addig 2024-ben az 5% ÁFA is legfeljebb 5 millió forintig igényelhető vissza.

Újépítésű ingatlanok esetében az ÁFA-visszatérítés 2024-ben a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos lakóépületek esetében érhető el, míg 2023. december 31-ig az adó-visszatérítési támogatás a legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű új lakás esetén is igényelhető volt.

Mi minősül egylakásos lakóépületnek?

Egylakásos lakóépület a tulajdoni formájától függetlenül

 • olyan szabadon álló, oldalhatáron álló, zártsorú beépítési móddal vagy a telken meglévő épülethez csatlakozó módon épített, egy lakást magában foglaló lakóépület, amely önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik, vagy
 • használt lakás esetében olyan ikerház, sorház vagy láncház, amelyben a falusi CSOK-kal érintett lakás önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik.
magyar falusi felülnézetből - 5% és 27% ÁFA visszatérítés falusi csok esetén

Új, egylakásos lakóépületre vonatkozó hasznos alapterület elvárások

Az új egylakásos lakóépület hasznos alapterületének el kell érnie

 • egy gyermek esetén a 70 négyzetmétert,
 • két gyermek esetén a 80 négyzetmétert,
 • három vagy több gyermek esetén a 90 négyzetmétert.

27%-os ÁFA visszatérítés bővítés, korszerűsítés esetén

Bővítés, korszerűsítés esetén kizárólag a 27% ÁFA-tartalmú számlák adótartalma igényelhető vissza.

Az adó-visszatérítési támogatás összege megegyezik a bővítéshez, illetve a korszerűsítéshez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett ÁFA összegével, de nem haladhatja meg az 5.000.000 forintot.

Az ÁFA-visszatérítés a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre igényelhető és használható fel.

A támogatás egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, 2018. január 1-jén vagy azt követően – de meglévő lakás korszerűsítésére irányuló támogatási cél esetén az igénylést legfeljebb 6 hónappal megelőzően – kiállított számla alapján vehető igénybe. 

27%-os ÁFA visszatérítés új, egylakásos lakóépület építése esetén

A 27% adó-visszatérítési támogatás igénybe vehető természetes személy által

 • legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos lakóépület építésének bekerülési költségéhez, illetve
 • az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához. 

Az adó-visszatérítési támogatás összege megegyezik az építkezés helyéül szolgáló építési telek, valamint az egylakásos lakóépület építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett – és bekerülési költség esetén a kiállított számla szerint megfizetett –  27%-os ÁFA összegével, de legfeljebb 5 000 000 forinttal.

Az ÁFA visszatérítés új egylakásos lakóépület esetén is a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre kérhető és használható fel.

A 27%-os ÁFA visszatérítés legfeljebb egy alkalommal, 2018. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján igényelhető.

5%-os ÁFA visszatérítés új, egylakásos lakóépület építése vagy vásárlása esetén

Az 5%-os adó-visszatérítési támogatást természetes személy igényelheti – falusi CSOK igénylésével egyidejűleg – legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű új egylakásos lakóépület vásárlása vagy építése esetén 

 • vevőként a telekárat is tartalmazó vételárhoz, illetve
 • telektulajdonosként a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költséghez.

Az 5%-os lakásáfa egyébként 2026. december 31-ig érvényes, azaz - visszatérítéstől függetlenül - az új építésű lakásokat (150 m2-ig) és a házakat (300 m2-ig) 5%-os ÁFA terheli. A kedvezményes adókulcs akár 2030 végéig is alkalmazható az olyan ingatlanok esetében, amelyek építési engedélye, bejelentése 2026 végéig megtörtént.

Az 5%-os ÁFA visszatérítés összege megegyezik a telekárat is tartalmazó vételár, illetve a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség számlájában feltüntetett – és bekerülési költség esetén a kiállított számla szerint megfizetett – 5% ÁFA összegével, de legfeljebb 5.000.000 forinttal.

Az 5% ÁFA visszatérítés legfeljebb egy alkalommal, 2021. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján igényelhető.

Az adó-visszatérítési támogatás folyósítása

A támogatást a hitelintézet

 • építés, bővítés, korszerűsítés esetén a saját erő felhasználását követően a készültségi fokkal arányosan, utólagosan,
 • új egylakásos lakóépület vásárlása esetén a saját erő megfizetését és a használatbavételi engedély kiadását követően,

egy összegben folyósítja.

A hitelintézet a készültségi fok feltételeinek teljesítését helyszíni szemlével és számlabemutatással ellenőrzi. Az utolsó részfolyósításra a használatbavételi engedély bemutatását követően kerülhet sor. Az adó-visszatérítési támogatás építési telekre jutó részét az építési telek vételáráról kiállított számla benyújtását követően egy összegben folyósítja a hitelintézet a támogatott személy fizetési számlájára.

Számlabenyújtási kötelezettség

Építés, valamint bővítés és korszerűsítés esetén a hitelintézet által elfogadott költségvetés legalább 70%-át kell számlával igazolni. Új egylakásos lakóépület vásárlás esetén az adásvételi szerződésben szereplő telekárat is tartalmazó vételárról kiállított számla benyújtása szükséges.

A 27% ÁFA visszatérítésnél kizárólag a 27% ÁFA tartalommal kiállított számlák, az 5% ÁFA visszatérítésnél az 5% ÁFA tartalommal kiállított számlák vehetők figyelembe.

Ez utóbbi  esetben a lakóingatlannak nem minősülő, a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség adóalapjára eső rész tekintetében a 27% ÁFA-mértékkel kiállított számla is figyelembe vehető a számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél.

chatsimple