Jelzáloghitel-elengedés 2024

Kárdási Adrienn
Kárdási Adrienn
Olvasási idő: 17 perc

A magyarországi családtámogatásoktól 2024-ben a legtöbb embernek elsőként a CSOK Plusz, a falusi CSOK vagy a Babaváró jut eszébe, hiszen ezek a legnépszerűbbek. Azonban ezeken kívül is számos támogatást vehetnek igénybe a családok 2024-ben is, melyeknek egyike a többgyermekes családok jelzáloghitel-tartozásainak csökkentése, köznapi nevén a jelzáloghitel-elengedés is. Cikkünkben mutatjuk a részleteket és feltételeket, nézd meg, te igénybe tudod-e venni!

Számos családnak van lakáscélú jelzáloghitele, amelyet a támogatás keretében csökkenthetnek, mivel a második gyermeket vállalóknál 1 millió forintot, míg a harmadik gyermeknél 4 millió forintot enged el az állam a visszafizetendő hitelösszegből. Majd minden további gyermek születése után a 1 millió forint elengedését kérheted fennálló jelzáloghiteledből. A következőkben megismerheted  a tartozáscsökkentés igénylőkre vonatkozó kitételeit, a gyermekekre vonatkozó feltételeket  és a jelzáloghitelre vonatkozó követelményeket, illetve képet kaphatsz az igénylés folyamatáról is.

Nézd meg, rád is vonatkozik-e a jelzáloghitel-elengedés!

Mindenkit az érdekel leginkább, hogy egyáltalán igénybe veheti-e ezt támogatást. Ez azért különösen fontos kérdés, mert a vonatkozó jogszabály már többször is módosításra került, ezért időben eltérnek a jogosultsági feltételek. A jelzáloghitel-elengedés 2018. január 1-jén lépett hatályba. Ez azt jelenti, hogy ennél korábban született gyermekek után egyáltalán nem igényelhető a támogatás, míg második gyermekre vonatkozóan csak 2019. július 1-jétől.

A gyermek születésének, örökbefogadásának dátumaHányadik gyermek a családbanFennálló jelzáloghitelből való elengedés összege
2018. január 1 - 2019. június 30.harmadik vagy további1.000.000 Ft
2019. július 1. és utánamásodik1.000.000 Ft
2019. július 1. és utánaharmadik 4.000.000 Ft
2019. július 1. és utánaharmadikha a gyermek ugyan 2019. július 1. után született, de június 30-ig igényeltétek rá, mint magzatra az 1.000.000 Ft-ot, akkor 3.000.000 Ft
2019. július 1. és utánanegyedik vagy továbbiha már a 4.000.000 Ft-ot igénybe vettétek korábban egy másik gyermeketekre, akkor 1.000.000 Ft, ha nem, akkor 4.000.000 Ft

A támogatás iránti kérelem 2023. augusztusától vér szerinti gyermek esetén a várandósság 12. hete után, a gyermek születését / örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását  követő 180 napon belül nyújtható be.

Amennyiben a támogatásra jogosult igénylő(k) élve született vagy örökbefogadott gyermeke a támogatási kérelem benyújtását megelőzően elhalálozott, úgy a támogatás iránti kérelem a gyermek halálát követő 180 napos jogvesztő határidőn belül szintén benyújtható.

A 2020. július 1. előtt (de természetesen 2018. január 1. után) született gyermekek esetében nincs a támogatás iránti kérelem benyújtására vonatkozó időkorlát.

Második gyermek születése után már igényelhető a jelzáloghitel-elengedés, anya, kislány, újszülött baba.

Melyek a jelzáloghitel-elengedés feltételei?

Igénylőkre vonatkozó feltételek

A jelzáloghitel-elengedés igénylőinek a következő feltételeknek kell megfelelni:

 • magyar állampolgárság, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, vagy harmadik országbeli állampolgár, aki bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik, vagy hontalan, valamint menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy
 • nem magyar állampolgár részére a támogatás a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható
 • büntetlen előélet
 • köztartozás-mentesség
 • a kérelem benyújtásának időpontjában meglévő lakáscélú jelzáloghitel adósának kell lenned (a kérelmet az adhatja be, akinek a nevén van a hitelszerződés)
 • házastársak, élettársak és egyedülállók egyaránt igényelhetik
 • házastársaddal, élettársaddal csak együttesen igényelhetitek a támogatást
 • rajtad mint adóson és házastársadon, élettársadon (mint adóstárson) kívül nincs más adóstárs a jelzáloghitelben (kivétel, ha volt házastársad vagy élettársad szerepel a hitelszerződésben, de csak akkor, ha ő a támogatáskor figyelembe vett gyermek szülője)
 • neked mint igénylőnek, vagy az igénylők egyikének legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal kell rendelkezned a jelzáloghitel fedezetéül szolgáló ingatlanban
 • nyilatkozol róla, hogy a támogatást olyan gyermekre vonatkozóan igényled, akit más személy által igényelt jelzáloghiteltartozás-csökkentő támogatásnál még nem vettek figyelembe

A jelzáloghitel-elengedés gyermekekre vonatkozó feltételei

 1. A támogatásra való jogosultság feltétele az igénylőnek (együttes igénylés esetén az igénylők egyikének) született vér szerinti gyermeke, örökbefogadott gyermeke vagy a  kérelem benyújtásának időpontjában a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata. A támogatás szempontjából az igénylőnek, illetve házastársának vagy élettársának vér szerinti gyermeke, a várandósság betöltött 12. hetét betöltött magzata, valamint az igénylő, illetve házastársa vagy élettársa által a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontját megelőzően örökbefogadott gyermek vehető figyelembe.
 2. A gyermekszám számításánál gyermeknek minősül az igénylővel közös háztartásban élő gyermek, a várandósság betöltött 12. hetét követően elhalt vagy halva született magzat, továbbá az élve született és időközben elhalálozott gyermek.
 3. A közös háztartásban élést nem kell figyelembe venni a gyermek nagykorúvá válását követően, illetve természetesen a várandósság 12. hetét betöltött magzat elhalása, halva születése vagy az élve született gyermek elhalálozása esetében sem.
 4. Házastársak, illetve élettársak együttes igénylése esetén a velük közös háztartásban élő közös és nem közös gyermekeket együttesen kell figyelembe venni.
 5. A támogatás ugyanazon gyermekre kizárólag egy alkalommal igényelhető. Ez alól kivétel a harmadik vagy további gyermeketek akkor, ha a gyermek ugyan 2019. július 1. után született, de 2019. június 30-ig megigényeltétek rá, mint magzatra az -akkor - 1.000.000 Ft-os tartozáscsökkentő támogatást. Ez esetben ugyanazon gyermekre, születése után a különbözetet, 3.000.000 Ft még igényelhetitek.

A tartozáscsökkentés szempontjából figyelembe vett jelzáloghitelre vonatkozó feltételek

A legfontosabb feltétel, hogy fennálló jelzáloghitel-tartozásnak kell lennie, azaz a támogatásra jogosító gyermek születésekor már meglévő hitelnek. Utólag kötött hitelszerződésre nem vehető figyelembe. A támogatás elsősorban a jelzáloghitel-szerződésedből eredő tőketartozás csökkentésére használható fel. Amennyiben a tőketartozás összege nem éri el a támogatás összegét, úgy a támogatás a tőketartozás járulékainak csökkentésére használható fel (a késedelmi kamatra nem). 

Lakáscélú pénzügyi lízingszerződés esetében az igénylés feltétele, hogy a támogatás igénybevétele által a pénzügyi lízingszerződés alapján fennálló teljes tartozás megfizetése megtörténjen, és ezzel a ház vagy a lakás tulajdonjogát az igénylő megszerezze.

Attól is függ, hogy milyen hitelt tudsz csökkenteni, hogy mikor kötötted a hitelszerződést, azaz mikor vetted fel a hitelt:

Jelzáloghitel-szerződés időpontjaIlyen jelzáloghitelekre igényelhető a támogatás
2017. november 14. előttminden olyan forint alapú jelzáloghitel csökkentésére igényelhető, melynek fedezete Magyarország területén lévő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás, lakóház, tanya vagy birtokközpont megjelöléssel nyilvántartott ingatlan (azaz szabad felhasználású jelzáloghitelekre is)
2017. november 14. utáncsak lakáscélú hitel csökkentésére igényelhető a támogatás, azaz amelyet lakóingatlan vásárlására, építésére, bővítésére, korszerűsítésére felújítására vettek fel és amelynek igazolt célja a fentiekben meghatározott célokra nyújtott kölcsön kiváltása. Hitelkiváltás esetén a hitel összege kizárólag a hitelnyújtók közötti árfolyamkülönbség miatt, valamint az eredeti hiteltartozás lezárásához és az új hitel folyósításához kapcsolódó igazolt díjakkal és költségekkel haladhatja meg az eredeti hiteltartozás kiváltásakor fennálló összeget.

A jelzáloghitel-elengedés építési hitelek esetében is igénybe vehető a szerződés szerinti teljes kölcsönösszegre, mivel az építési hitelek is lakáscélú jelzáloghitelek. Azonban személyi kölcsön csökkentésére a támogatás nem használható fel, ahogyan folyószámlahitelre vagy hitelkártya tartozásra sem.

A jelzáloghitel-elengedés igénylésekor csak akkora összegű támogatást kaphatsz, amennyi az igénylés pillanatában még a jelzáloghiteledből fennáll. Ha ez nem éri el a neked járó támogatás összegét, a különbözetet nem kapod meg. Viszont ha több megfelelő jelzáloghiteled is van, kérheted az igényléskor akár több hitelre is szétosztva a támogatást, az általad megjelölt sorrendben. Ez a piaci kamatozású és a kamattámogatott lakáshitelekre egyaránt vonatkozik.

Jelzáloghitel-elengedés kamattámogatott hitelek esetén

A tartozáscsökkentő támogatás tehát az államilag támogatott lakáscélú hitelekre is igénybe vehető:

 • az otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel, azaz a CSOK-hitel,
 • és a CSOK Plusz hitel is csökkenthető a támogatással. 

Ha ugyanazon gyermek után a CSOK Plusz hitelprogram szerinti gyermekvállalási támogatásra is jogosultak vagytok, akkor választásotok szerint vagy csak a gyermekvállalási támogatást, vagy csak a jelzáloghitel-elengedést vehetitek igénybe a CSOK Plusz hitelből, mindkettőt nem.

Ugyanakkor azután a gyermek után, akire nem jár gyermekvállási támogatás a CSOK Plusz programban, a jelzáloghitel-elengedést a CSOK Plusz hitelből is kérhetitek.

A Babaváró hitelre viszont nem vonatkozik a jelzáloghitel-elengedés, mivel az nem lakáscélú jelzáloghitel.

A jelzáloghitel-elengedés igényléséhez szükséges dokumentumok

A támogatás igényléséhez a következő dokumentumok szükségesek:

 • személyazonosító okmány az igénylő(k)re és gyermekekre vonatkozóan
 • lakcímkártya az igénylő(k)re és gyermekekre vonatkozóan
 • adókártya (a gyermekeké is)
 • kérelmi nyomtatvány a többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásának csökkentésére
 • a jelzáloghitel-szerződés arra a hitelre vonatkozóan, amiből az elengedést kéred
 • csatolandó még a gyorsabb ügyintézés érdekében a gyermekek születési anyakönyvi kivonatának és a házassági anyakönyvi kivonat másolata is

Speciális esetekben:

 • nem magyar állampolgár: további személyes dokumentumok
 • örökbefogadásnál: a gyámhatóság határozata
 • élettársak: nyilatkozat a közös háztartásban élésről
 • várandósság esetén: várandósgondozási kiskönyv
 • elvált szülők esetén: bírósági ítélet a gyermekelhelyezésről, gyámhatóság kirendelő határozata
 • elhalálozott gyermekre vonatkozóan: halotti anyakönyvi kivonat másolata
 • osztatlan közös tulajdon esetén: közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megosztási megállapodás, megosztási vázrajz

A jelzáloghitel-elengedés igénylésének menete

A többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentésére irányuló kérelmet a kormányhivatalnál kell benyújtani. Az igénylést személyesen, postai úton vagy ügyfélkapun keresztül is be lehet küldeni. A hivatal a kérelem elbírálásáért nem számít fel díjat. Fontos, hogy a támogatás nem jár automatikusan, azt minden esetben kérelmezned kell. 

A kormányhivatal a következők szerint állapítja meg a támogatásra való jogosultságot:

 • Ellenőrzi a köztartozásmentességet (NAV) és a büntetlen előéletet (bűnügyi nyilvántartási rendszerek).
 • A kérelem alapján bekéri az adatokat a lakáscélú jelzáloghiteledet folyósító banktól: a bank 5 napon belül igazolja, hogy valóban te vagy a hitelszerződés adósa, és a házastársadon/élettársadon kívül nincs harmadik személy a hitelszerződésben, illetve hogy valóban lakáscélú jelzáloghitelről van-e szó, és mikor kötötted a szerződést.
 • A bank a kormányhivatal ezirányú megkeresését az előtörlesztési szándék bejelentésének tekinti, és a az igénylés napján fennálló tőketartozás összegéről szóló igazolást elküldi a kormányhivatalnak.
 • A kormányhivatal lekérdezi a tulajdonjog fennállását a jelzáloghitel fedezetét képező ingatlanon.
 • A kormányhivatal a támogatásra jogosító feltételek fennállásáról és a támogatás összegéről a támogatást megállapító határozat megküldésével értesít téged, illetve határozatban értesít az esetleges elutasításról is. 
 • A támogatást megállapító határozatot annak véglegessé válását követő napon megküldi az érintett hitelintézet részére.

Ha magzatra igényelted a tartozáscsökkentést, akkor nem szabad elfelejtened igazolni a kormányhivatal részére a gyermek születésének tényét, lakcímét, adóazonosító jelét a gyermek születése után legfeljebb 30 napon belül! Mivel a magzatra történő igényléskor a kérelemben meg kell adni a szülés várható időpontját is, ezért ha nem érkezik be az igazolás, a kormányhivatal felszólítást küld. (Hasonlóképp igazolni kell a magzat elhalásának tényét, halva születését vagy az élve született gyermek elhalálozását is.)

A jelzáloghitel-elengedést jogosulatlanul igénybe vevők esetén a támogatást vissza kell fizetni az igénybevétel napjától számított, Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten. 

A tartozáscsökkentő támogatás folyósítása 

A bank a támogatást megállapító határozat beérkezését követő 4 napon belül egy összegben, előtörlesztésként jóváírja a támogatást a hitelszámládon. Az előtörlesztés esetleges díját az állam fizeti meg a banknak.

Érintettük a hitelre vonatkozó feltételeknél is, hogy ha a fennálló tőketartozásod (és annak járulékai) nem érik el a számodra igénybe vehető támogatás összegét, akkor csak annyi támogatást fog megállapítani részedre a kormányhivatal, amennyi tartozásod van, a különbözetre nem tarthatsz igényt. Ugyanakkor lehetőséged van arra, hogy az igényléskor több jelzáloghiteledre (ha több is van) is kérd az elengedést a támogatás erejéig az általad meghatározott sorrendben. Így kimaxolhatod a neked járó támogatást akkor is, ha az egyik hiteledből fennálló tartozás nem éri el a neked járó támogatás összegét. Viszont ezt az igényléskor kell kérned, a folyósításkor már nem tudsz rajta módosítani. 

Tervezz a jelzáloghitel-elengedési támogatással

A jelzáloghitel-elengedés (több)milliós összege jól jöhet ahhoz, hogy hamarabb kifizesd meglévő hiteled, vagy rövid távon csökkenjenek a havi törlesztőrészleteid. De akkor is érdemes tervezni ezzel a támogatással, ha épp olyan az élethelyzetetek, hogy van valamilyen lakáscélotok, amihez hitelt is vennétek fel, és (további) gyermekeket is szeretnétek a közeljövőben. Ehhez a támogatáshoz ugyanis nem mindegy a fentiek sorrendje. Fontos, hogy már fennálljon a lakáscélú jelzáloghiteletek, amiből az elengedést kérhetitek, amikor a második, harmadik vagy további gyermeketeket várjátok (12. hetet betöltött várandósság) vagy megszületik.

A jelenlegi szabályozás szerint a többgyermekes családok jelzáloghiteltartozás-csökkentési támogatás igénylésének nincs jogszabályban foglalt végső határideje. Ez nem jelenti azt, hogy ez a támogatás az idők végezetéig érvényben marad, ugyanis a családtámogatásokban rendszeresen történnek módosítások.

A támogatással kapcsolatban és lakáshitel igénylésében is díjmentes segítséget kaphatsz tapasztalt, a bankok hitelezési folyamatát jól ismerő hitelszakértőinktől. Ennek az űrlapnak a kitöltésével veheted fel a kapcsolatot kollégáinkkal.

Gyakran ismételt kérdések

Korábbi hitelkiváltás miatt eleshetünk a hitelelengedéstől?

A jelzáloghitel-elengedés igényelhető hitelkiváltási célú jelzáloghitelre is, de csak abban az esetben, ha
lakáscélú hitel lett kiváltva és a kiváltott hitel összegén felül nem igényeltünk plusz összeget is, azaz a kiváltott hitel összege nem magasabb, mint a régi hitel tőketartozása és a hitelkiváltáshoz kapcsolódó költségek összege.
Ha ezen kritériumoknak nem felel meg az új hitel, akkor nem vonatkozik rá a jelzáloghitel-elengedési lehetőség.

Lakástakarékkal felvett hitelre is vonatkozik a jelzáloghitel-elengedés?

Jelenlegi információink szerint a lakástakarék mellé felvett lakáshitel is megfelel a támogatás hitelre vonatkozó feltételeinek, így igényelhető rá a jelzáloghitel-elengedés.

A zöld hitelekből is lehet kérni jelzáloghitel-elengedést?

Igen, mivel a zöld hitel olyan lakáscélú jelzáloghitel, amelyet a meghatározott energetikai követelményeknek megfelelő új építésű ingatlan vásárlására vagy építésére vehettél fel. Így a tartozáscsökkentő támogatás erre vonatkozóan is igényelhető.

chatsimple