Így építkezhetsz falusi CSOK-kal 2024-ben

Ernszt Anikó
Ernszt Anikó
Olvasási idő: 12 perc

2024 januártól bővült a falusi CSOK-kal finanszírozható lakáscélok köre, így már nemcsak használt, hanem új lakóingatlan is finanszírozható a támogatással. Ezzel egyidejűleg a falusi CSOK és a hozzá kapcsolódó ÁFA visszatérítés maradt az  egyetlen olyan vissza nem térítendő támogatás, amely az otthonteremtésben jelenthet segítséget. A támogatott lakáscélok közé újonnan került be az új lakóingatlan vásárlása és építése is. Utóbbi kapcsán foglaltuk össze most az ismert és kevésbé ismert tudnivalókat, tehát ha falusi CSOK-ból építkeznétek, mindenképp olvass tovább.

Mely településeken lehet építkezni falusi CSOK-kal?

A falusi CSOK nem érhető el Magyarország összes településén. A támogatás kizárólag a vonatkozó kormányrendelet által meghatározott 2631, úgynevezett preferált kistelepülésen, vehető igénybe. Ezek olyan 5000 fő alatti települések (főként falvak, de van köztük néhány város is), ahol a lélekszám a 2003-as adatokhoz viszonyítva az országos átlaghoz képest nagyobb mértékben csökkent. Továbbá bármely település külterületén, tanya vagy birtokközpont megnevezésű ingatlanon történő új, egylakásos lakóépület építése esetén szintén elérhető a támogatás.

A teljes listát ebben a cikkben találod:

Milyen és mekkora házat lehet a támogatásból építeni?

A falusi CSOK kizárólag új, egylakásos lakóépület építéséhez használható fel. 
Egylakásos lakóépület: a tulajdoni formájától függetlenül

 • olyan szabadon álló, oldalhatáron álló, zártsorú beépítési móddal vagy a telken meglévő épülethez csatlakozó módon épített, egy lakást magában foglaló lakóépület, amely önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik.

A fentiek értelmében lakásként nyilvántartott ingatlan, valamint ikerház építésének finanszírozása nem támogatott a falusi CSOK keretében.

A hasznos alapterületre vonatkozó szabály

A falusi CSOK rendelet különbséget tesz lakás és egylakásos lakóépület között az elvárt hasznos alapterület tekintetében. Miután azonban a falusi CSOK új építés esetén kizárólag egylakásos lakóépület építését teszi lehetővé, minden esetben az alábbi elvárásoknak kell megfelelni hasznos alapterület szempontjából:

 • egy gyermek esetén: 70 m2
 • két gyermek esetén 80 m2
 • három vagy több gyermek esetén: 90 m2

A hasznos alapterületbe a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek hasznos alapterületének összege számít bele: előszoba, közlekedő; nappali, hálószoba, étkező, konyha, étkezőkonyha, fürdőszoba, WC, kamra, tároló, gardrób, mosókonyha, kazánhelyiség és egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget.

Ez minősül új lakásépítésnek

A meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével az alapozási munkáktól kezdődően – kivéve, ha a meglévő alap szakértői vélemény alapján felhasználható – újonnan épített egylakásos lakóépület, amelynek az elkészülte 

 • használatbavételi engedéllyel, 
 • a használatbavétel tudomásulvétele megtörténtének igazolásával vagy 
 • a felépítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvánnyal 

igazolható, ideértve a tanyán vagy birtokközpontban található lakóépületet is.

Az építési engedélynek, illetve az építkezés egyszerű bejelentésének legkorábbi dátuma 2008. július 1. lehet.

Falusi CSOK összegek, amiből építkezhettek 

Az igénybevehető támogatás összegét a gyermekszám határozza meg:

 • 1 gyermek után: 1.000.000 Ft
 • 2 gyermek után: 4.000.000 Ft
 • 3 vagy több gyermek után: 15.000.000 Ft

A falusi CSOK támogatás - ellentétben a CSOK Plusz hitellel - abban az esetben is igényelhető, ha a család kizárólag meglévő gyermekek után kívánja igénybe venni.
Nem feltétel tehát a gyermekvállalás, de vállalt gyermekek után is kérhető. A gyermekvállalás lehetőségét befolyásolja a meglévő gyermekek száma:

 • Gyermektelen fiatal házaspár: legfeljebb 3,
 • Egygyermekes fiatal házaspár: legfeljebb 2,
 • Kétgyermekes fiatal házaspár: 1

gyermeket vállalhat a falusi CSOK keretében.

Vállalt gyermek után történő falusi CSOK igénylés esetén feltétel a házastársi kapcsolat, továbbá a feleség életkora a támogatási kérelem benyújtásakor nem haladhatja meg a 41. életévet. Meglévő gyermekek után egyedülállóként, élettársi kapcsolatban is igénybe vehető a kedvezmény életkori korlátozás nélkül.

Egy fiatal pár egymást átölelve áll a képnek háttal és az új házukat nézik.

ÁFA visszatérítési szabályok a preferált kistelepülésen történő építkezéshez 

A falusi CSOK mellett új, egylakásos lakóépület építéséhez adó-visszatérítési támogatás is igénybe vehető. Az 5%, illetve a 27% ÁFA tartalom egyaránt visszaigényelhető maximum 5 millió forint összegben.

Mely esetben igényelhető vissza az 5%-os ÁFA tartalom?

Amennyiben az új lakóépület építése generálkivitelezéssel történik, akkor a generálkivitelező 5% ÁFA tartalmú számlát állít ki. Az 5% ÁFA tartalommal kiállítottak számlák együttes összege - a maximum 5 milliós korlát figyelembevételével - visszaigényelhető, amennyiben az ügylethez falusi CSOK igénybevétele is kapcsolódik.

Mely esetben igényelhető vissza az 27%-os ÁFA tartalom?

Ha az új lakóépület építésével nem generálkivitelezőt bíz meg az építtető, hanem külön-külön szakembereket, akkor a számlák 27% ÁFA tartalommal kerülnek kiállításra. A 27% ÁFA tartalommal kiállítottak számlák együttes összege - szintén a maximum 5 milliós korlát figyelembevételével - visszaigényelhető. Ez esetben azonban nem feltétel, hogy falusi CSOK igénybevétel is kapcsolódjon a finanszírozáshoz.

Az 5% és 27% ÁFA tartalommal kiállított számlák nem keveredhetnek egymással a számla benyújtási kötelezettség teljesítése során!

Ezek a kamattámogatott hitelek igényelhetők Falusi CSOK mellé 

A falusi CSOK-ot igénybe vevő támogatott személyeknek lehetőségük van a 3% kamattal nyújtott falusi CSOK hitel igénybevételére is abban az esetben, ha legalább 2 meglévő vagy vállalt gyermek után veszik igénybe a támogatást.

A falusi CSOK hitel összege:

 • 2 gyermek esetén: legfeljebb 10.000.000 Ft
 • 3 vagy több gyermek esetén: legfeljebb: 15.000.000 Ft.

Ha nemcsak meglévő, hanem vállalt gyermek után is igénylitek a falusi CSOK-ot, akkor lehetőségetek van a falusi CSOK hitel helyett a CSOK Plusz hitel igénybevételére.

A falusi CSOK (és ÁFA visszatérítés) mellé csak egyfajta kamattámogatott építési hitel vehető fel.
Ha a jogosultság mindkét támogatott hitel esetén fennáll, akkor eldönthetitek, hogy a falusi CSOK hitelt vagy a CSOK Pluszt kölcsönt igénylik. Egyidejűleg a két állami kamattámogatású hitel azonban nem vehető fel!

A tanya vagy birtokközpont megnevezésű ingatlanon történő új, egylakásos lakóépület építéséhez is igénybe vehető a falusi CSOK. Ha azonban hitel (falusi CSOK hitel, vagy CSOK Plusz hitel) is kapcsolódik az igényléshez, a hitel fedezeteként az ilyen megnevezésű ingatlan nem fogadható el. Másik, lakóingatlanként nyilvántartott ingatlan bevonása szükséges.


Összefoglalva: tanya vagy birtokközpont megnevezésű ingatlan a falusi CSOK támogatásnak célja és fedezete egyaránt lehet, támogatott hitelnek azonban csak célja, fedezete nem.

Hogyan történik a falusi CSOK folyósítása?

A támogatások és a támogatott hitel folyósítása minden esetben az önerő beépítése után kezdhető meg. Építkezés esetén a bankok szakaszosan, készültségi fok arányosan folyósítanak. Ezen túlmenően nem egységes a bankok gyakorlata. Vannak olyan bankok, melyek a műszaki szakértő által megállapított készültségi fok arányában végzik a folyósítást, tehát ahány százalék a készültségi fok, annyi százalékot folyósítanak a hitelből. Olyan banki gyakorlattal is találkozhattok, ahol a bank által előre meghatározott készültségi szinteknél került sor a folyósításra. Az utolsó részfolyósításig - pénzintézettől függően - 5 vagy 10%-ot tartanak vissza a bankok. Ennek kiutalására a használatbavételi engedély / hatósági bizonyítvány megszerzése, a 100%-os készültségi szint elérése, valamint a számlabenyújtási kötelezettség teljesítése után kerülhet sor.

Mennyi számlát kell benyújtani?

Az építési hitelkérelem részeként költségvetést kell benyújtani az építési munkálatokról. A költségvetést a generálkivitelező, vagy akár az építtető is összeállíthatja az építési munkálatokat végző szakemberektől kért előzetes árajánlatok alapján. A költségvetésnek az anyagárat és a munkadíjat egyaránt tartalmaznia kell. Ez utóbbit akkor is, ha van olyan munkálat, amely házilagos kivitelezésben készül. 

A hitelintézet által elfogadott költségvetés legalább 70%-át szükséges számlával igazolni. Ezen belül nincsen előírás az anyagköltség és munkadíj arányára vonatkozóan, mint korábban az otthonfelújítási támogatás esetén. Amennyiben az anyagköltség kiteszi a költségvetés legalább 70%-át, úgy munkadíj számla benyújtása nem feltétel.

Ennek akkor van jelentősége, ha valamely munkálatot saját magunk szeretnék elvégezni, vagy közeli hozzátartozónk végezné. Erre példa, ha az építtető festő vagy villanyszerelő és ezeket a munkálatokat saját maga el tudja végezni. Számlát ebben az esetben a festékről és a villanyszereléshez  kapcsolódó anyagokról nyújthat be.

Az építési tevékenységet végző az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa. Továbbá, ha az építési munkálatokat végző gazdálkodó szervezet, akkor az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa.

Ezekre a dokumentumokra lesz még szükség

Ha az egylakásos lakóépület építése egyszerű bejelentéssel történik, akkor általában az alábbi dokumentumokat kell benyújtani az építkezéshez kapcsolódóan:

 • Visszaigazolás az építkezés ÉTDR-be történt bejelentéséről: "Ügyféli beadvány kivonata" elnevezésű dokumentum arról, hogy az építtetők részéről megtörtént az építkezés bejelentése az építési hatóság felé. Élettársak, házastársak igénylése esetén fontos, hogy mindkét személy építtetőként legyen feltüntetve a dokumentumban.
 • Tájékoztatás hiánytalan bejelentésről: ez az építésfelügyelet által kiadott dokumentum arról, hogy az építkezés egyszerű bejelentésre megtörtént.
 • Tervdokumentáció és műszaki leírás, amely az alábbi dokumentumokat tartalmazza: helyszínrajz, alaprajz, metszetek, homlokzatok, építészeti, épületgépészeti, épületvillamossági, tartószerkezeti leírás, tartószerkezeti terv...)
 • E-napló - főnapló 
 • E-napló - készenlétbe helyezés
 • Költségvetés - banki formanyomtatvány 
 • Előzetes energetikai számítás
 • ÉTDR-be feltöltött nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a természetes személy az építési tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi

E-napló vezetése ugyan nem kötelező, azonban a bankok többsége elvárja abban az esetben, ha a vissza nem térítendő támogatás mellé hitelfelvétel is kapcsolódik. 

Könnyűszerkezetes ingatlan építése esetén a legtöbb banknál szükséges megfelelőségi tanúsítvány benyújtása, ami jellemzően az ÉME/ETA engedély. Vannak azonban kivételek, tehát ilyen jellegű építés esetén is találhatunk finanszírozó bankot, a konkrét pénzintézetekről a hitelszakértők naprakész információval rendelkeznek.

Melyik bankhoz nyújtható be falusi CSOK kérelem építkezés esetén?

Falusi CSOK nem minden banknál érhető el. A bankok saját hatáskörben döntenek arról, hogy fogadnak-e be falusi CSOK kérelmet és ha igen, milyen hitelcél(ok) esetén.

A falusi CSOK támogatás mellé a falusi CSOK hitel mindazon bankoknál elérhető, amelyeknél a falusi CSOK hitel is igényelhető.

BankokFalusi CSOK + Falusi CSOK hitel igénylés új, egylakásos lakóépület építésére
CIBnem
Ersteigen
K&Higen
MagNetnem
MBHigen
MBH Dunaigen
OTPigen
Raiffeisennem
UniCreditnem

A falusi CSOK támogatás CSOK Plusz hitellel történő kombinálására azonban nem minden, falusi CSOK-ot nyújtó hitelintézet biztosít lehetőséget.

BankokFalusi CSOK + CSOK hitel igénylés új, egylakásos lakóépület építésére
CIBnem
Ersteigen
K&Higen
MagNetnem
MBHigen
MBH Dunanem
OTPigen
Raiffeisennem
UniCreditnem
chatsimple