Milyen dokumentumok szükségesek a falusi CSOK igényléséhez 2024-től?

Richter Ádám
Richter Ádám
Olvasási idő: 9 perc

A falusi CSOK 2024-től is elérhető lesz – akár a CSOK Plusszal kombinálva is –, melynek az igényléséhez be kell mutatni néhány dokumentumot. Ezeket szedtük listába.

A falusi CSOK igényléséhez és a feltételek teljesülésének igazolásához szükséges dokumentumokat a Magyar Közlöny 2023. évi 103. számában megjelent, A kistelepüléseken nyújtható otthonteremtési támogatásokról szóló 302/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján gyűjtöttük ki. A rendelet 2024. január 1-jén lép életbe.

Tömören a falusi CSOK 2024-es változatáról azt érdemes tudni, hogy ezt is a preferált kistelepüléseken lehet igénybe venni

 • használt lakás vásárlására és bővítésére, illetve korszerűsítésére,
 • meglévő használt lakás bővítésére, illetve korszerűsítésére
 • vagy új egylakásos lakóépület vásárlására vagy építésére.

Használt lakás vásárlására abban az esetben igényelhető a falusi CSOK, ha ugyanabban a kérelemben a lakás korszerűsítésére, bővítésére vagy korszerűsítésére és bővítésére is igénylitek az otthonteremtési kedvezményt. A falusi CSOK akkor is igényelhető, ha az adott ingatlanra korábban CSOK-ot vettetek igénybe.

A falusi CSOK 2024-es összegei az alábbiak szerint alakulnak gyerekszámtól függően:

Használt lakás vásárlás egyidejű bővítéssel és/vagy korszerűsítésselMeglévő használt lakás korszerűsítéseMeglévő használt lakás bővítése vagy bővítése-korszerűsítéseÚj egylakásos lakóépület vásárlása, építése
1 gyermekre1.000.000 Ft600.000 Ft600.000 Ft1.000.000 Ft
2 gyermekre4.000.000 Ft2.000.000 Ft2.000.000 Ft4.000.000 Ft
3 vagy több gyermekre15.000.000 Ft7.500.000 Ft7.500.000 Ft15.000.000 Ft

A falusi CSOK összegei tehát 1 és 15 millió forint között alakulnak felhasználási céltól és gyerekszámtól függően.

A falusi CSOK-ra való jogosultság igazolásához szükséges dokumentumok és okmányok

A falusi CSOK igényléséhez és a feltételek teljesülésének igazolásához szükség lesz néhány dokumentumra:

 • személyi igazolvány vagy érvényes útlevél (igénylőkre és a támogatással érintett gyermekekre vonatkozóan)
 • lakcímkártya (igénylőké és a gyermekeké egyaránt)
 • adókártya (igénylőkre is a gyermekekre vonatkozóan is)
 • a várandósság betöltött 12. hetét a várandósgondozásban részt vevő szülész-nőgyógyász szakorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak 12. hete betöltésének napjáról, a szülés várható időpontjáról és a magzatok számáról szóló igazolás
 • adásvételi szerződés
 • az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) által előállított visszaigazolás vagy az építész tervező által az elektronikus építési naplóba feltöltött egyszerű bejelentési dokumentáció
 • az adaptációs költségek igazolása a Lechner Tudásközponttal kötött felhasználói szerződéssel, a tervezési díjról szóló számlával és az elektronikus építési naplóval
 • a használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány (legkésőbb az utolsó részfolyósításig)

A falusi CSOK igénylésekor a következők szerint igazolható a kedvezményre való jogosultság megléte:

az igazolás tárgyaMilyen okmánnyal igazolható?
házasságházassági anyakönyvi kivonattal
gyermek születéseszületési anyakönyvi kivonattal
elvált szülők kiskorú gyermekének elhelyezése VAGY szülői felügyeletének rendezése ÉS lakóhelyének kijelölésejogerős bírósági határozattal
volt élettársak esetén a gyermek elhelyezésejogerős bírósági döntéssel, közokirattal vagy lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal
örökbefogadásgyámhatósági engedélyező határozattal
megváltozott munkaképességorvosszakértői szerv igazolásával
gyermekek otthongondozási díjában részesülésa járási (fővárosi kerületi) hivatal megállapító határozatával
köztartozás-mentességadóigazolással vagy köztartozásmentes adózók adatbázisában megjelenés
középfokú oktatási-nevelési intézmény nappali tagozatán tanulása középfokú oktatási-nevelési intézmény által kiállított igazolással VAGY érettségi bizonyítvánnyal VAGY annak hiteles másolatával
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulásfelsőoktatási intézmény által kiállított igazolással
büntetlen előélethatósági bizonyítvánnyal, amelyhez csatolni kell az igénylő írásbeli hozzájárulását ahhoz, hogy a hatósági bizonyítványban foglalt személyes adatait a bank a falusi CSOK kedvezményre való jogosultsága megállapításának céljából és időtartamára kezelje
a több önálló lakásból álló, osztatlan közös tulajdon esetén a családi otthonteremtésikedvezménnyel érintett lakásra vonatkozóan a támogatott személy kizárólagos használati joga áll fennközokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt, a támogatott személy részére a lakás teljes területének használatára jogosító használati megosztási megállapodással
gyámság fennállásaa gyámhatóság kirendelő határozatával

Ugyanakkor ezen feltételek igazolása az igénylő nyilatkozatával is történhet. Ezek a nyilatkozatok a falusi CSOK-kérelemben együttesen szerepelnek, így a falusi CSOK igénylésekor kell róluk nyilatkozni, ekkor a büntetőjogi felelősség vállalásával kell tanúsítani, hogy a feltüntetett adatok megfelelnek a valóságnak. A nyilatkozatok valóságtartalmát az adóhatóság vizsgálja.

Falusi CSOK feltételei, amiket dokumentumokkal szükséges igazolni:

 • társadalombiztosítási (tb) jogviszony: új lakáscél esetén legalább 180 nap, használt lakáscél esetén legalább 1 év, de bármely lakáscél esetén 10 milliós vagy afeletti támogatás igénylésekor legalább 2 év TB jogviszony igazolása szükséges, házastársak esetén legalább az egyiküknél (30 napnál nem régebbi igazolás)
 • várandósság betöltött 12. hetét a kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak 12. hete betöltésének napjáról, a szülés várható időpontjáról és a magzatok számáról szóló igazolással kell igazolni
 • a lakás műszaki állapota megfelelő (ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján, amelyet a bank kér be az általa megbízott értékbecslőtől)
 • ingatlan-nyilvántartásban 10 évig terjedő időszakra a Magyar Állam javára szóló jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom legalább széljegyként történő feltüntetése és annak igazolása
magyar kistelepülés felülnézetből - a megfelelő dokumentumokkal falusi csok vehető fel itt

Amit a bank még kérni fog:

 • értékbecslés
 • helyszíni szemle
 • tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi): a bank kérdezi le a TakarNet rendszeréből, jellemzően ennek költségét nektek kell állni.
 • térképmásolat (60 napnál nem régebbi): szintén a bank kérdezi le a TakarNet rendszeréből.
 • alaprajz 
 • ingatlan-vásárlásnál földhivatal által érkeztetett adásvételi szerződés eredeti példánya
 • bővítés esetén jogerős bővítési engedély, kivitelezési tervdokumentáció, költségvetés banki formanyomtatványon
 • korszerűsítésnél a bank költségvetést kér a hitelintézet adott formanyomtatványán

A falusi CSOK-ra való jogosultságot a bank bírálja el, ennek a költsége a kedvezmény összegének 1,5 százaléka, de legfeljebb 30.000 forint lehet, ez azonban nem tartalmazza az értékbecslés és a helyszíni szemle díját. Ha a banktól lakáscélú kölcsönt is igényeltek, akkor a falusi CSOK kedvezményre való jogosultság elbírálásáért és folyósításáért a hitelintézet díjat vagy egyéb ellenszolgáltatást nem számíthat fel.

Falusi CSOK dokumentumok felhasználási cél szerint

A falusi CSOK-nál további dokumentumokra is szükség lehet a korábban felsoroltakon kívül attól függően, hogy mire használjátok fel.

Használt lakás vásárlása esetén benyújtandó dokumentumok:

 • címigazolás, ha a tulajdoni lapon nem szerepel a pontos cím vagy eltér a valóságtól
 • elővásárlási jog esetén az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat

Új lakás vásárlása esetén benyújtandó dokumentumok:

 • társasházi alapító okirat
 • osztatlan közös tulajdon esetén használati megosztás és vázrajz
 • elővásárlási jog esetén az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat
 • az eladó cég cégkivonata
 • eredeti számlák a megfizetett vételárrészekről

Új lakás építése esetén benyújtandó dokumentumok:

 • használatbavételi engedély
 • számlák bemutatása a hitelintézetnek
 • a bekerülési költség legalább 70 százalékáról kiállított számlák bemutatása (az adott készültségi foknak megfelelően)
 • használatbavételi engedélyről szóló határozat vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági dokumentum vagy az egyszerű bejelentéshez kötött új lakóépület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány

Lakás bővítése, korszerűsítése esetén benyújtandó dokumentumok:

 • költségvetés elfogadtatása a bankkal
 • kivitelező esetén vállalkozási szerződés
 • címigazolás, ha a tulajdoni lapon nem szerepel a pontos cím vagy eltér a valóságtól
 • társasház alapítása esetén: társasház alapító okirat,
 • építési engedélyezési dokumentáció
 • a bekerülési költség legalább 70 százalékáról kiállított számlák bemutatása (az adott készültségi foknak megfelelően),
 • használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvétele vagy hatósági bizonyítvány
 • a falusi CSOK-kal érintett lakásban az igénylőnek (vagy az elhunyt házastárs gyermekének) az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie

A felsorolt dokumentumokon kívül egyéni élethelyzetben egyéb más dokumentumok bemutatására is szükség lehet.

chatsimple