Falusi CSOK igénylésének menete

Nagy Edina
Nagy Edina
Olvasási idő: 14 perc

2023-ban szerencsére az otthontámogatások legtöbb eleme megmaradt, többek között a Falusi CSOK is igényelhető 2024 év végéig. Hasonlóan a sima CSOK-hoz, ez a támogatás is gyermekszámhoz kötött, de itt az sem mindegy, hogy ingatlant vásárolnátok, vagy meglévő ingatlanotokat szeretnétek felújítani, bővíteni a segítségével.

Felvehető mellé az igen kedvező kamatozású otthonteremtési kamattámogatott hitel,. A támogatás jelenleg az alábbi településeken érhető el.

Összefoglaltuk, hogy ha Falusi CSOK-ot szeretnéd igénybe venni, milyen ügyintézési folyamatra kell számítanod és milyen dokumentumokat, igazolásokat kell összeszedned ahhoz, hogy az igénylésed minél gördülékenyebb legyen.

Magyar falu látképe a falusi CSOK apropóján.

Falusi CSOK igénylésének menete

A vissza nem térítendő támogatás igényelhető – vételártól függetlenül – a preferált kistelepülésen fekvő lakás vásárlásával egybekötött lakóépület-bővítési, illetve korszerűsítési, vagy az igénylő(k) legalább 50%-os tulajdonában lévő lakóház bővítési, illetve korszerűsítési munkálatainak finanszírozásához.

A folyamat lépésről lépésre a következő:

1.) Ellenőrizd le, hogy megfeleltek-e a feltételeknek!

Kik igényelhetik a támogatást?

A támogatást abban az esetben van lehetőségetek igényelni, amennyiben megfeleltek a törvény által előírt személyi feltételeknek, a meglévő vagy vállalt gyermek(ek) feltételeinek, és a vásárolni vagy korszerűsíteni kívánt ingatlanotok valamely preferált kistelepülésen található.

A falusi csok-ot igényelhetitek

 • életkori megkötéstől függetlenül házastársakként, élettársakként, egyedülállóként a már meglévő, az igénylővel közös háztartásban élő, vérszerinti vagy örökbefogadott gyermek(ek) és/vagy a terhesség betöltött 12. hetét követően magzat vagy ikermagzat után.
 • a közös háztartásotokban élő, és veletek együtt költöző, legalább egy éve az gyámságotok alatt álló gyermek után, ha a gyámság a gyermek szüleinek halála miatt áll fent.
 • olyan házaspárként, ahol a kedvezményre vonatkozó kérelem benyújtásakor legalább egyikőtök nem töltötte be a 40. életévét, legfeljebb kettő gyermek vállalásával (megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény).

A támogatásokat a házaspárok, fiatal házaspárok és élettársak együttes igénylőként igényelhetik. A támogatási szerződés megkötésével az együttes igénylők mindketten támogatott személlyé válnak.

Ki minősül gyermeknek?

 • A magzat vagy az ikermagzat a terhesség betöltött 12. hetét követően, valamint
 • Az igénylő vérszerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke, aki nem töltötte be a 25. életévét, vagy
 • Aki a 25. életévét betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy.

A falusi CSOK-ot egy gyermek után csak egyszer lehet igénybe venni, azzal a kitétellel hogy, ha igénylőként (együttes igénylőként) a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy megelőlegező kölcsönt vettetek már igénybe, akkor a korábban folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető.

A pontos összegeket, az elutasítás gyakori okait, valamint a teljes településlistát az alábbi cikkünkben találod:

2.) Tájékozódj, hogy melyik pénzintézetnél van lehetőséged igényelni a támogatást. 

Ebben díjmentes támogatást kaphatsz egy független hitelszakértőtől, aki segít megtalálni a számodra megfelelő bankot. A munkája akkor lehet különösen értékes számodra, ha hitelt is igényelnél a támogatáshoz, hiszen végigvezet a hitelfelvétel folyamatán, leveszi a válladról az utánajárás és az adminisztráció terheti is. Az űrlapot kitöltve egy kötelezettségmentes telefonhívást kérhetsz.

3. ) Nyújtsd be a kérelmet a szükséges dokumentumokkal együtt a kiválasztott pénzintézetnél!

Amennyiben a személyi feltételeknek megfeleltek és a gyermek(ek)re vonatkozó kritériumok is egyértelműen teljesültek - vagy vállaljátok  a jövőben a támogatás mértékéhez előírt gyerekszám teljesülését -, a kiválasztott pénzintézetben benyújthatjátok a támogatás igénylésére vonatkozó kérelmeteket.

Fontos, hogy az ügymenet akkor lesz zökkenőmentes, ha minden dokumentumot, igazolást pontosan beszereztek és időben leadjátok a bankban. Természetesen hiánypótlás lehetséges, de egy esetleges adásvételnél prioritás lehet a határidők betartása.

Az adott bank mindig saját formanyomtatványon veszi fel az adataitokat, és a kérelmi dokumentáció mellékleteként nektek kell összegyűjtenetek az igényléshez szükséges igazolásokat. A kérelem kitöltésében a banki ügyintéző a segítségetekre lesz.

Nézzük pontosan mire is lesz szükségetek, milyen dokumentumokat várhat el a bank a feltételek igazolásához:

 • Személyes okmányok, mint személyazonosító okirat, lakcímkártya, adóazonosító kártya, vagy ennek hiányában NAV igazolás (valamennyi igénylőre érvényes)
 • Igazolnod kell a büntetlen előéletet, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal (minden igénylőtől szükséges)
 • Köztartozás mentességet is igazolnod kell, megteheted NAV igazolás segítségével, de az is elegendő, ha szerepeltek a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisban (valamennyi igénylő esetén szükséges igazolni vagy nyilatkozni a köztartozásmentességről).
 • Biztosítotti jogviszony igazolása: A kérelem benyújtásának időpontjában magyar társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkezned és ezt a biztosított jogviszonyt magyarországi TB rendszerből kell leigazolnod. Házastársak, élettársak esetén legalább az egyik félnek - bejelentett minimum 180 napja fennálló, folyamatos TB jogviszonnyal kell rendelkeznie. Az igazolás nem lehet 30 napnál régebbi.
 • Ha házasok vagytok, házassági anyakönyvi kivonat vagy nyilatkozat a házasság fennállásáról.
Boldog család sétál a falusi utcán két kisgyermekkel.

Gyermekre/Gyermekekre vonatkozó dokumentumok

 • A meglévő gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonata
 • Lakcímkártya, adókártya, ennek hiányában NAV igazolás az adószámról
 • Amennyiben 12. hetet betöltött magzat után igénylitek a támogatást:
 • várandósgondozási kiskönyv és kezelőorvos igazolása a várandósság tényéről és a szülés várható időpontjáról
 • Megváltozott munkaképességű 25. életévét betöltött gyermek utáni igénylésnél orvosi igazolás, vagy személyes nyilatkozat
 • Gyámság alatt lévő vagy örökbefogadott gyermek esetén:
  • gyámhatóság határozata, nyilatkozat az igénylőtől

Támogatási céllal érintett ingatlanhoz kapcsolódó dokumentumok

 • Tulajdoni lap, amely 30 napnál nem régebbi (A bank  kérdezi le a TAKARNET rendszeréből, jellemzően ennek költségét neked kell állnod)
 • Térképmásolat, amely 60 napnál nem régebbi (szintén a bank kérdezi le a TAKARNET rendszerből)
 • Alaprajz, nem szükséges tervdokumentáció, kézzel is elkészítheted
 • Használati megosztási megállapodás, osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén
 • Amennyiben a támogatás ingatlan vásárláshoz kapcsolódik, földhivatal által érkeztetett adásvételi szerződés eredeti példánya szükséges a kérelemhez
 • Bővítés esetén jogerős bővítési engedély, kivitelezési tervdokumentáció, költségvetés banki formanyomtatványon
 • Korszerűsítésnél a bank költségvetést kér, a hitelintézet adott formanyomtatványán

Falusi CSOK igényléséhez kapcsolódó egyéb kötelezettségek

 • Igénylőként hozzá kell járulnod ahhoz, hogy az állami adóhatóság, a járási hivatal és a bank a bizonylatok valódiságát, a bennük foglalt gazdasági esemény megtörténtét és ezekkel összefüggésben a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének jogszerűségét felhasználásának szabályszerűségét ellenőrizze.
 • A pénzintézet kizárólag olyan számlát fogad el, amelynek kibocsátója - a számlabenyújtás időpontjában - az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepel, vagy azt az állami adóhatóság igazolja. 
 • A bank által fedezetként bevont ingatlannak – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján - a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lennie.
 • Ha a lakás vásárlásához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez kölcsönt is igényeltek, akkor a családi otthonteremtési kedvezmény csak akkor igényelhető, amennyiben a hitelminősítésnek is megfeleltek. Ennek hiányában mindkét kérelem elutasításra kerül.
 • Preferált kistelepülésen használt lakás vásárlással kombinált korszerűsítés és/vagy bővítés céljára Falusi CSOK nem vehető igénybe, ha az igénylőként az általad 5 éven belül elidegenített lakást kívánod visszavásárolni. 

4.) Falusi CSOK folyósítása

A Falusi CSOK folyósítása általában minimum egy hónapot vesz igénybe, de előfordulhat lassabb banki ügymenet is. A támogatásnak azt a részét utalja át a pénzintézet először, amit ingatlanvásárlásra kaptál. A felújításra és/vagy bővítésre szánt összeg esetében az elvégzett munkálatokat és az anyagköltségeket számlákkal kell leigazolnod, a folyósítást pedig ehhez ütemezi a pénzintézet, készültségi foknak megfelelően. A folyamatok elkészültét műszaki ellenőr ellenőrzi.

A támogatás folyósításának általános feltételei

 • A családi otthonteremtési kedvezmény nyújtásáról szóló szerződés megkötése.
 • Az ingatlan-nyilvántartásban 10 évig terjedő időszakra a Magyar Állam javára szóló jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom legalább széljegyként történő feltüntetése és annak igazolása.
 • A folyósítás azután történhet meg, ha a saját erőt a vásárlásra, bővítésre, korszerűsítésre már igazoltan felhasználtad.
 • A bank bővítés/korszerűsítés esetén a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően ellenőrzi a készültségi fokhoz tartozó munkálatok teljesítését.
 • A Magyar Állam javára szóló jelzálogbejegyzés időtartamára lakásbiztosítással kell rendelkezed, a támogatott ingatlanodra vonatkozóan.

Falusi CSOK támogatás igénylése kamattámogatott  hitellel együtt

Amennyiben a támogatás mellett a kedvező kondíciókkal rendelkező kamattámogatott kölcsönt is igényelni szeretnétek vagy esetleg ezeken felül még piaci hitelre is szükségetek van, az igénylés menete is bővül a fent leírtakhoz képest.

Kamattámogatott hitel igénylése esetén a bank hitelminősítést és hitelbírálatot végez. Ez a folyamat hitelintézetenként eltérő lehet a különböző belső szabályozási folyamatok miatt. Mint minden hitelfelvétel előtt, ez esetben is érdemes még a kölcsönkérelem beadása előtt pontosan utánanéznetek, hogy megfeleltek e az adott feltételeknek, hitelképesek vagytok-e

Sok múlhat az alapos tájékozódáson, ugyanis amennyiben támogatási kérelmet és hitelkérelmet is leadtok, ha nem feleltek meg a hitelfelvétel feltételeinek, a Falusi CSOK támogatás igénylését is el fogja utasítani a bank.

Amennyiben az igénylés mellett döntötök, a támogatási kérelmet a fent leírtak alapján kell megigényelnetek, és ezzel párhuzamosan elindul a kölcsönötök igénylési folyamata is.

A bank vizsgálni fogja a jövedelmeteket, KHR lekérdezést indít, megnézi a fennálló hiteltartozásaitokat, azok nagyságát, fizetési morálotokat. Átnézik a bankszámlakivonataitokat, teljes körű ügyfélminősítést végeznek annak érdekében, hogy döntést tudjanak hozni a hitelkérelmetekkel kapcsolatosan.

A következő dokumentumokra lesz szükségetek támogatott hiteligénylés esetén:

A jövedelem igazolásának dokumentumai

 • Alkalmazotti jövedelem esetén: Lakossági bankszámla utolsó 3 hónap munkabérszámla, vagy lakossági bankszámla kivonat utolsó 1 hónap munkabérszámla és munkáltatói igazolás
 • Céges jövedelem esetén: Adóhatóság által kiállított jövedelemigazolás és Adóhatóság által kiállított nemleges köztartozási igazolás a vállalkozásról.
 • Nyugdíjas igénylő esetén: a befogadás évére vonatkozó NYUFIG értesítő levél vagy a nyugdíjat folyósító szerv 12 hónapnál nem régebbi igazolása.
 • CSED, GYED, GYES: csak adóstárs esetén elfogadható, 12 hónapnál nem régebbi határozatot és 1 havi lakossági bankszámlát kell benyújtanod, amire az összeg megérkezett.
 • Családi Pótlék: Kormányhivatal 12 hónapnál nem régebbi határozata, plusz 1 havi bankszámla, amire a családi pótlék megérkezett.

A hitelcél igazolásának dokumentumai

 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap a hitelcél ingatlanról
 • 60 napnál nem régebbi helyszínrajz vagy térképmásolat (családi ház, ikerház, sorház, vagy épülő társasházi lakás esetén)

Lakásvásárlás esetén még:

 • adásvételi szerződés
 • energetikai tanúsítvány
 • ügyvéd által ellenjegyzett letéti szerződés

Ezen felül KHR nyilatkozatot is alá kell írnotok, mely lekérdezés után a bank a fennálló hiteltartozásaitokat, azok pontos törlesztőrészleteit és fizetési morálotokat vizsgálja. A jövedelmetek terhelhetősége annak mértékétől és a hiteleitek havi törlesztő részleteitől függ majd.

A támogatási kérelem és a hitelkérelem pozitív elbírálása után a folyósítás elindul. Először a saját erő kifizetését, beépítését kell leigazolnotok. Vásárlás esetén az arra eső támogatási és hitelrészt folyósítja a bank először, majd a korszerűsítési, bővítési folyamatok finanszírozása szakaszosan történik.

Fontos figyelnetek arra is, hogy hiteligénylés esetén a folyamat hosszabb lehet, ezzel mindenképpen számoljatok az adásvételi szerződés megkötése során.

Összegzés

A Falusi CSOK igénylése, amennyiben jogosultak vagytok rá és minden szükséges dokumentum a rendelkezésetekre áll, a legtöbb esetben zökkenőmentes folyamat. Amikor már pontosan tudjátok, melyik bankban szeretnétek igényelni a támogatást, érdemes pontosítanotok az adott pénzintézettel, hogy milyen igazolást, nyomtatványt, dokumentumot, milyen formátumban fogadnak el. Azoknál a dokumentumoknál, melyeknek lejárata van, figyeljetek a határidőre még a benyújtás előtt. Fontos még egyszer kihangsúlyozni, hogy ha a támogatott hitelt is igénylitek a falusi CSOK mellé, akkor kizárólag a pozitív hitelbírálat után lesztek jogosultak az állami támogatásra és az igényelt kölcsönre. Amennyiben a hitelkérelem elutasításra kerül, az sajnos a támogatásnak az elutasításával is együtt jár. A kérelem benyújtása előtt tehát mindenképp kérjetek előminősítést, akár az adott pénzintézetnél, akár egy tapasztalt független hitelszakértő segítségével

chatsimple