Ilyen TB igazolás szükséges a CSOK-hoz

Kárdási Adrienn
Kárdási Adrienn
Olvasási idő: 9 perc

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) igényléséhez számos feltételnek meg kell felelni. Ha ezeket a feltételeket nem teljesíted, az kizáró ok, tehát nem kaphatod meg a támogatást. Ezek közül az egyik legfontosabb a TB jogviszonyra vonatkozó igazolás, amelyet minden igénylőnek (együttes igénylés esetén legalább az egyik félnek) be kell nyújtania a támogatás igényléséhez. Cikkünkben összefoglaljuk a CSOK TB jogviszonyra vonatkozó feltételeit.

Az ügyintéző kiállítja a TB igazolást.

Mi az a TB igazolás?

A társadalombiztosítási (TB) igazolás egy arról szóló dokumentum, hogy biztosítottként jogviszonyban állsz, és a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultságot szerezhetsz.

Biztosított lehet az, aki

 • alkalmazott 
 • szövetkezeti tag
 • álláskeresési támogatásban részesülő
 • egyéni vagy társas vállalkozó
 • egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló
 • egyházi személy
 • mezőgazdasági őstermelő
 • kisadózó
 • állami projektértékelő
 • köztársasági elnök házastársa
 • választott tisztségviselő
 • vagy akire az európai közösségi szabályok szerint a magyar TB jogot kell alkalmazni.

Fontos, hogy a társadalombiztosítást keletkeztető jogviszony nem egyenlő az egészségbiztosításra jogosító jogviszonnyal. Azaz nem biztos, hogy kaphatsz TB igazolást akkor, ha van “TB kártyád”. Például akik úgy vannak GYES-en, hogy nincs fennálló munkaviszonyuk, nem állnak biztosítotti jogviszonyban, így részükre TB igazolás nem adható ki (ugyanakkor az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak lehetnek, azaz “TB kártyájuk” érvényes az orvosnál).

Hol lehet beszerezni a TB igazolást?

A hatósági bizonyítvány igénylésére a lakó- vagy tartózkodási helyed szerinti kormányhivatalnál, illetve e-Papír szolgáltatáson keresztül, továbbá postai úton van lehetőség. A postai úton történő beküldéskor az igénylőlaphoz másolatban mellékelni kell a szükséges dokumentumokat.

Milyen dokumentumok szükségesek a TB igazolás kiadásához?

A kitöltött igénylőlap mellett az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • személyazonosításra alkalmas igazolvány,
 • lakcímkártya,
 • TAJ kártya,

Amennyiben nem a hatósági bizonyítványt igénylő jár el az ügyben, meghatalmazást kell csatolni.

A hatósági bizonyítvány a lakáscélú támogatás igényléséhez a kiállítása napjától számított 30 napig használható fel. A dokumentum kiállításáért nem kell fizetni. 

A TB jogviszony időtartama a CSOK-hoz

A CSOK igénylésének alapfeltétele, hogy TB jogviszonnyal rendelkezz a benyújtáskor, valamint az azt megelőző időszakban. Táblázatban mutatjuk, minimálisan mennyi TB jogviszonyt kell leigazolni:

CSOK típusIdőtartam
CSOK használt lakásramin. 180 nap
CSOK új lakásra - 2 gyermekigmin. 180 nap
CSOK új lakásra - 3 vagy több gyermek (10 milliós támogatás igénylésekor)min. 2 év
Falusi CSOKmin. 1 év
Falusi CSOK (10 milliós támogatás igénylésekor)min. 2 év

TB jogviszonyra való jogosultság

A cikk elején felsorolt biztosítottaknak lehetőségük van a természetbeni ellátásokon túl a pénzbeli ellátások igénybevételére is. A biztosítás a jogviszony kezdetétől annak megszűnéséig áll fenn. Ugyanis amíg a felsorolt alapjogviszonyok valamelyikében állsz, a társadalombiztosítás szempontjából biztosított vagy. Ugyanakkor például betegség esetén, álláskeresés során vagy a gyermekvállalás idején is jogosult lehetsz a társadalombiztosítási ellátásokra.

Ha szünetel a TB jogviszonyod (de nem szűnik meg!), akkor a jogviszony nem szakad meg, még akkor sem, ha 30 napnál hosszabb időszakot ölel fel. Így a TB-jogviszony folyamatossága megmarad, de a szüneteltetés időszaka a csokhoz szükséges jogviszony időtartamába nem számít bele. (Például ha főiskolai hallgatóként a szünetelteted a hallgatói jogviszonyodat, de nem szünteted meg.)

CSED-en, GYED-en, GYES-en lévők TB jogviszonya

A CSED, GYED, GYES ellátásokban részesülők akkor számítanak biztosítottnak, ha mellette a munkaviszonyuk legalább 180 napja fennáll. Ebben az esetben a CSOK igényléshez szükséges TB jogviszony igazolást megkaphatod.

Azonban ha nem rendelkezel munkaviszonnyal a fenti családtámogatásokban részesülve, akkor csak egészségügyi szolgáltatásra vagy jogosult. Ez nem azonos a TB jogviszonnyal, így a CSOK-hoz szükséges TB-igazolást nem tudják kiállítani részedre.

Közmunkások TB jogviszonya

Csak használt lakásra igényelt CSOK esetén számít bele a közfoglalkoztatotti jogviszony a TB jogviszonyba, új lakás esetén nem vehető figyelembe. Falusi CSOK-nál csak akkor fogadható el a közmunka, ha nem a 10 millió forintos falusi CSOK-ot igényled. Ez utóbbi esetben a közmunka nem vehető figyelembe.

Közép- vagy felsőfokú nappali tanulmányok beszámítása a TB jogviszonyba

Középfokú oktatási intézményben vagy felsőoktatásban (nappali tagozaton) folytatott tanulmányok figyelembe vehetőek a CSOK igényléshez szükséges TB jogviszony igazolás kiadásához. A falusi CSOK-nál azonban csak a felsőfokú tanulmányok jogosítanak rá, a középfokú nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulmányok nem.

Külföldi munkavégzés figyelembevétele CSOK igénylés esetén

Ha külföldön dolgozol, és ezáltal ott keletkezik biztosítási jogviszonyod, nem kapsz TB jogviszony igazolást a NEAK-tól még akkor sem, ha Magyarországon egészségbiztosítást fizetsz magad után. 

Ugyanakkor a benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal. Abban az esetben van erre mód, ha ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolod és

teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalod, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válsz.

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága esetére vonatkozó méltányossági eljárás

Ha a hitelintézet a CSOK támogatás iránti kérelmet elutasítja a külföldi hatóság igazolásának nem megfelelősége/hiánya miatt, akkor méltányosságot kérhetsz. 

A kormányhivatal méltányosság keretében 

 • az illetékes külföldi hatóságtól nemzetközi jogsegély keretében beszerzett vagy az általad benyújtott biztosítási jogviszony igazolásban, 
 • valamint a külföldi foglalkoztató által kiállított, foglalkoztatási jogviszonyról szóló igazolásban szereplő adatok mérlegelése alapján megállapíthatja, 

hogy a biztosítási jogviszony Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában fennáll(t).

A külföldi foglalkoztató által kiállított igazolás akkor fogadható el, ha:

a) azt a külföldi foglalkoztató a támogatás iránti kérelem benyújtását legfeljebb 30 nappal megelőzően, vagy a kérelem benyújtását követően állította ki,

b) legfeljebb 1 év olyan foglalkoztatási jogviszonyt igazol, amelyre nézve nem nyújtottál be biztosítási jogviszony igazolást,

c) teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy a kiállítási hely joga szerinti más bizonyító erővel rendelkező okiratba foglalták, és

d) hiteles magyar nyelvű fordítását is benyújtod a kormányhivatal részére.

Tehát a külföldön dolgozó magyarok esetében elfogadható a CSOK-hoz a külföldi biztosítási jogviszony, viszont nyilatkozni kell arról, hogy (legalább az egyik) igénylő 180 napon belül megszerzi a magyar TB jogviszonyt.

Ha magyar állampolgárként Magyarországon dolgozol, de külföldön adózol, akkor jogosult lehetsz a csokra, csak az illetékes külföldi hatóságtól plusz igazolást kell kérned.

Mentesség a TB jogviszony igazolás alól 

Ha végleges határozattal gyermekek otthongondozási díjában (GYOD) vagy ápolási díjban részesülsz, úgy használt lakásra, új lakásra igényelt CSOK, illetve falusi CSOK esetén is mentesülsz a TB jogviszony igazolása alól.

Összefoglaló táblázat

TB jogviszony igazolása a különböző lakáscélú támogatások igénylésénél

CSOK Használt lakás vásárlás, bővítésCSOK Új lakás vásárlás, építésFalusi CSOKBabaváró
Igényléskor legalább az egyik fél biztosítottigenigenigenigen
GYOD, ápolási díj esetén mentesülés a TB jogviszony igazolás alóligenigenigennem
TB jogviszony minimális időtartama180 nap180 nap, 10M összegnél: 2 év1 év, 10M összegnél: 2 év3 év
Tbj.6.§ szerinti biztosítotti jogviszonyban állókigenigenigenigen
Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személyekigenigenigen-
Közfoglalkoztatottak (igényléskor)igennem10M összegnél nem, egyébként igenmax. 1 év fogadható el
Középfokú nappali tanulmány (igényléskor)igen10M összegnél nem, egyébként igennemnem
Felsőfokú nappali tanulmány (igényléskor)igen10M összegnél nem, egyébként igen10M összegnél igen, egyébként nemnem
Magyar állampolgár külföldi TB jogviszonyaigenigenigenigen
Igényléskor külföldi TB (magyar TB 180 napon belüli vállallásával)igenigenigennem

A CSOK igénylés egyik elengedhetetlen feltétele az igénylő (együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő) megfelelő időtartamú társadalombiztosítási jogviszonyának igazolása. A CSOK egyes típusainak (ideértve a falusi CSOK-ot is) igényléséhez változó időtartamú TB jogviszony szükséges. A speciális TB jogviszony igazolások mellett a CSOK általános és bankspecifikus feltételeiben, igénylésében segíthet neked egy tapasztalt hitelszakértő, aki a támogatás mellett a lakáscélod megvalósításához esetlegesen szükséges hitellehetőségek közül is segít kiválasztani a számodra legkedvezőbbet. 

Gyakran ismételt kérdések

Külföldi munkavállalóként mennyi ideig kell fenntartani a CSOK-hoz vállalt 180 napon belül létesített magyarországi TB jogviszonyt?

A magyarországi TB jogviszony fenntartásának ideje nincs szabályozva.

Az álláskeresési támogatás TB jogviszonynak minősül?

A 3 hónapig tartó álláskeresési támogatás TB jogviszonynak minősül.

Felveheti a CSOK-ot, aki rajta van a negatív KHR-listán?

A CSOK jogosultságot nem zárja ki, ha az igénylő aktív vagy passzív státuszban szerepel a negatív adóslistán. Azonban ha a lakáscélod megvalósításához hitelre is szükség van, úgy az aktív KHR lista kizáró ok a bankoknál, így nem kaphatsz hitelt.

chatsimple