Adásvételi szerződés jelentése

Az adásvételi szerződés olyan speciális szerződési forma, amelyben az eladó kötelezi magát az adásvétel tárgyát képező dolog (pl. ingatlan) tulajdonjogának a szerződésben meghatározott feltételek szerint a vevőre történő átruházására és a dolog vevő birtokába bocsátására. A vevő köteles a szerződésben meghatározott vételárnak a szerződésben szintén meghatározott módon történő megfizetésére. 

Az ingatlanhoz kapcsolódó szerződés minimum tartalma kiterjed a szerződő felek, vagyis az eladó és a vevő egyértelműen beazonosítható megjelölésére, az ingatlan meghatározására, a vételárra és a felek tulajdonátruházási szándékára. Ha az adásvétel vagy az ajándékozás tárgya ingatlan, a szerződést mindig írásba kell foglalni. 

Egy adásvétellel szerzett ingatlan tulajdonjogát nemcsak az írásbeli szerződés, hanem az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés együttesen hitelesíti. Ingatlan adásvétel esetén az adásvétel tényének földhivatali bejegyzésével kerül át a vevőhöz a tulajdonjog.

Lakáslízing esetén a lízingszerződés megkötését követően az ingatlan eladója és a lízingbeadó között jön létre az adásvételi szerződés. Ezután a lakást lízingelő (adós), mint lízingbevevő szerepel az ügyletben.

chatsimple