Gondnok jelentése

Korlátozottan cselekvőképes nagykorú, vagy cselekvőképtelen kiskorú törvényes képviseletére kinevezett személy. Gondnok lehet rokon, de lehet idegen ember is, ő a hivatásos gondnok.

A bíróság eldöntheti, hogy csak egyes ügycsoportok (például vagyonnal rendelkezés) tekintetében helyezi gondnokság alá az érintettet, ilyenkor csak részlegesen válik cselekvőképtelenné a személy és helyette csak ezekben az ügyekben dönt a gondnok. 

Gondnokolt személy esetében a hitelfelvételhez, illetve a gondokolt birtokában lévő ingatlan megterheléséhez gyámhatósági engedély kellhet.

chatsimple