Alulbiztosítottság jelentése

Alulbiztosítottságról akkor beszélünk, ha a biztosítási szerződésben meghatározott összeg alacsonyabb, mint a biztosított vagyontárgy újrabeszerzési értéke. Ingatlanoknál az újrabeszerzési értéket újjáépítési értéknek hívják. 

Mind a vállalkozói, mind a lakásbiztosítási szerződések esetében komoly gond, hogy a vagyontárgy tényleges értéke meghaladja a szerződésben rögzített biztosítási összeget. Kár esetén a biztosított vagyontárgyakban bekövetkezett kár esetében a biztosító csak a biztosítási összeg erejéig köteles kártérítésre.

Jelzáloghitel nyújtáskor a bank megköveteli ingatlanbiztosítás megkötését és annak biztosítási összegének a mindenkori aktuális újjáépítési értékkel való folyamatos aktualizálását. A biztosításoknál ezt az éventkénti indexálással oldják meg, ahol a mindenkori fogyasztóiár (infláció) változásával növelik meg a kártérítési összeget és a biztosítás díját is.