Elektronikus azonosítás jelentése

A bankkal kötött szerződés feltételei szerint az ügyfél számlái felett meghatározott szolgáltatások tekintetében – az elektronikus banki rendszerben – lekérdezési, ill. rendelkezési jogosultságot kaphat elektronikus azonosítás segítségével. 

A pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni törvény (Pmt.)  2017-es módosítása óta már nem csak személyesen, hanem elektronikus hírközlő eszköz révén is azonosíthatják a bankok ügyfeleiket. Az MNB ezzel egyidőben pedig kialakította a digitális ügyfél-átvilágítás részletszabályait. 2020. októberétől pedig – a 26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet révén – már e-személyivel vagy biometrikus útlevéllel is azonosíthatják ügyfeleiket a pénzügyi intézmények itthon. Ennek nyomán az ügyfelek kényelmesen, percek alatt, akár otthonról köthetnek banki vagy egyéb pénzügyi szerződéseket.

A törvény lehetőséget teremt az ügyfélátvilágítás egyszerűbb, közvetlenebb elvégzésére a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni törvény (Pmt.) hatálya alá tartozó intézményeknek. 

A kormány által elektronikus csatornán biztosított Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatással (jellemzően ügyfélkapuval) rendelkező ügyfelek adatait (az ügyfél nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét) a pénzügyi intézmények a KAÜ nyilvántartáson keresztül, gépi kapcsolat útján, személyes ügyintézés nélkül vehetik át. A sikeres azonosítást követően az ügyfél vonatkozó adatai, aláírása, valamint arcképmása is – a közhiteles hatósági nyilvántartásokból automatikus információátadással – ingyenesen elérhető lesz az intézmény részére.