Eszközlízing jelentése

A lízing egy olyan elsődlegesen eszközfedezetes finanszírozási forma, mely során - a finanszírozás teljes futamideje alatt - a lízingbe adó a finanszírozott lízingtárgy (jármű, gép, berendezés vagy ingatlan) tulajdonosa. A lízingbe adó kizárólag abból a célból szerzi meg a lízingtárgy tulajdonjogát, hogy lízingdíj fizetése ellenében használatba (lízingbe) adja azt lízingbe vevő számára.

A lízingcég saját nevében megvásárolja az eszközt abból a célból, hogy azt (a) zártvégű vagy (b) nyíltvégű formában az ügyfélnek pénzügyi lízingbe adja. 

Zártvégű pénzügyi lízing esetében az eszköz tulajdonjoga az utolsó havi lízingdíj és az esetleges egyéb teljes tartozás megfizetését követően minden további külön jogcselekmény nélkül átszáll az ügyfélre. 

Nyíltvégű pénzügyi lízing esetében az ügyfelet vételi jog illeti meg az eszközre. A vételi jogot az ügyfél az utolsó havi lízingdíj megfizetését illetőleg a teljes előtörlesztést követően a finanszírozó által, az ügyfél részére továbbított, a vételi jog gyakorlására való felhívó nyilatkozat alapján jogosult gyakorolni, feltéve, hogy az ügyfél maradéktalanul teljesítette a teljes tartozásra vonatkozó fizetési kötelezettségét. 

Számviteli szempontból megkülönböztetünk 

  • Pénzügyi lízinget (Nyíltvégű és zártvégű) – itt a lízingbe vevő számára mérlegen belüli tétel a tranzakció
  • Operatív lízing (tartós bérlet) – itt a lízingbe vevő számára mérlegen kívüli tétel