GYES jelentése

Gyermekgondozási segélyre (GYES) jogosult a szülő, nevelőszülő és gyám a saját háztartásban nevelt gyermek 3. életévének betöltéséig. Ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg, súlyos fogyatékos gyermek esetében pedig 10. életév betöltéséig él a GYES-jogosultság. 

A dolgozó szülők mellett immár a nagyszülők is jogosultjai lehetnek a GYES-nek. 

A GYES-ben részesülő szülő és gyám a gyermek 6 hónapos kora után korlátozás nélkül dolgozhat. Nagyszülői GYES esetében ugyanakkor a (nyugdíjon kívül) keresőtevékenység csak a gyermek hároméves kora után, heti maximum harminc órában engedélyezett – kivéve,ha a munkakör lehetőséget ad az otthoni munkavégzésre. 

A GYES havi összege a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegével egyezik meg. 

A GYES a bankok egy részénél korlátozottan elfogadható jövedelemnek számít.