Minden Sberbankkal kapcsolatos kérdésre választ ad ez a cikk

money.hu
money.hu
Olvasási idő: 17 perc

Tipp: Bankszámla váltás előtt mindenképp kalkulálj, hogy megtaláld a számodra legjobb számlacsomagot.

A money.hu célja, hogy jól járj! Ezért ingyenesen és regisztráció nélkül összehasonlíthatod kalkulátorainkban a pénzügyi termékeket, és minden fontos tudást, tapasztalatot átadunk cikkeinkben. Szakértőink díjmentesen és személyre szabottan válaszolnak kérdéseidre, segítenek hitel vagy megtakarítás, befektetés témában is.

Mi és miért történt a Sberbankkal? Mi lesz a bennragadt ügyfelekkel? Hogyan kapják meg a pénzüket? Várható ez más bankoknál is? Hogyan és hova fizessék a törlesztést a hitellel bíró ügyfelek? A money.hu 30 pontban gyűjtötte össze a Magyar Nemzeti Bank (MNB), a Felszámoló (PSFN) és a betétbiztosító (OBA) közlései és a korábbi gyakorlat alapján közérdeklődésre számot tartó információkat.

Végelszámolás, piaci helyzet 

1. Miért ment csődbe a Sberbank? Nem lehetett volna megmenteni? 

Az Egységes Szanálási Testület (SRB), az Európai Unió szanálási szervezetének 2022.03.01. esti  bejelentése szerint megtiltotta az ausztriai Sberbank Europe AG., a hazai Sberbank  Magyarország Zrt. anyavállalatának további működését. Az anyavállalat fizetésképtelenségének  kimondása nyomán előállt helyzetben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) visszavonta a Sberbank  Magyarország Zrt. tevékenységi engedélyét és elrendelte annak végelszámolását. Végelszámolónak a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.-t (PSFN) jelölte ki. 

Az MNB az elmúlt napokban – az ügyfelek és valamennyi érintett fél érdekeinek védelmére – a  működés rövidtávú fenntartása mellett természetesen jelentős erőfeszítéseket tett a  hosszútávú megoldás megtalálására, nevezetesen a hazai Sberbank értékesítésére is, amely  azonban nem járt sikerrel. 

2. A többi banknál is előfordulhat ilyen? Nem lehet máshol sem biztonságban a pénzünk?

A háborús konfliktus hatására a nemzetközi gazdaság és bankrendszer elfordult az orosz  Sberbanktól és csoportjától. Nem itthoni, hanem külső, nemzetközi okokról van tehát szó. A magyarországi Sberbank – méretét tekintve kisbankként, s az egyetlen hazai orosz hátterű pénzügyi intézményként itthon a háborús válságot megelőzően ugyanis megbízhatóan, s  természetesen az MNB által folyamatosan ellenőrzött módon működött.  

A mostani eseményeknek nincs hatása a hazai pénzügyi rendszer egyéb tagjaira, amelyek – amint azt az elmúlt nyugodt időszakok is mutatták – változatlanul biztonságosan, a megszokott  rendben szolgálják ki ügyfeleiket. Az MNB az elmúlt napokban is folyamatosan monitorozta a  teljes magyarországi bankrendszer likviditását, a pénzmozgásokat. 

3. Más szolgáltatókat is érinthet ez? A befektetéseink biztonságban vannak?

A magyarországi bankrendszer megbízható működése mellett fontos az is, hogy marginális a  hazai biztosítási és pénztári piac közvetlen orosz és ukrán kitettsége: mindössze az adott  szektorok vagyonának 2-3 ezreléke (biztosítói oldalon) és 5-6 ezreléke (a pénztáraknál). A  tőkepiacon a befektetési szolgáltatók ügyfelei által birtokolt teljes származtatott állomány 0,5- 1 ezreléke, a befektetési alapoknál pedig 3 ezrelék alatti közvetlen állomány kötődik a  háborúban álló államokhoz. Mindezek mellett – a blue-chipek közül – még három itthoni tőzsdei  kibocsátó rendelkezik százalékokban kifejezhető orosz, illetve ukrán érintettséggel. 

Szolgáltatások elérése, szerződések teljesítése 

4. Tudok még utalni a Sberbankos számlámról és a közüzemi, telefon, stb. szolgáltatók le tudják  vonni az előfizetési díjat róla? 

A banki tranzakciók vagy bármilyen egyéb banki tevékenység már nem folytatható, mert az MNB  visszavonta a bank engedélyét. Közüzemi díjak, előfizetések teljesítését illetően javasolt a szol gáltatóval egyeztetni.

5. ATM-ből tudok még felvenni készpénzt a Sberbankos kártyámmal? 

A banki tranzakciók, így a készpénzfelvétel sem lehetséges már, mert az MNB visszavonta a bank  engedélyét, így a korábbi Sberbankos számlákhoz minden hozzáférés megszűnt. 

6. Mit tegyek, ha a munkabéremet Sberbankos számlára utalják? 

Mielőbb jelezze munkáltatójának a helyzetet, és kérje együttműködését, hogy más módon, le hetőség szerint más banknál vezetett bankszámlára történjen az utalást.  

7. Ha megszűnik a Sberbank, akkor a családi pótlékot sem kapom meg? 

Mielőbb jelezze a Magyar Államkincstárnál a helyzetet, és kérje együttműködését, hogy más  módon, lehetőség szerint más banknál vezetett bankszámlára történjen az utalást. Ugyanez le het a megoldás más családtámogatás, illetve nyugdíj folyosításával kapcsolatban is. Bővebb információk a témáról, illetve az egyéb aktualitásokról a Magyar Államkincstár honlap ján található.

8. A bankszünnap és a végelszámolás előtt beadott átutalási megbízásoknak mi lesz a sorsa?

Az MNB előzetes értesítése szerint a február 28-a előtt elindított utalási tranzakciók még végbementek, azonban a bank és a végelszámoló is kapott olyan tájékoztatást, hogy ezek nem minden esetben mentek teljesedésbe.

Miután a február 28. napja előtt indított utalások kívül esnek az MNB felügyeleti intézkedésein, így azok teljesülésének elmaradásának oka külön vizsgálat tárgyát képezi. Általánosságban elmondható, hogy az értéknapos, devizában indított utalások esetében, ha az értéknap már a korlátozásokkal érintett időszakot érintette, akkor azok teljesítésére már nem volt mód. Az utalással érintett összeget a Sberbank végelszámolója az egyéni számlákon nyilvántartja, ezek a kártalanítás tárgyát képezik.

9. A széfhez, mikor és milyen módon lehet hozzáférni?

A Sberbank ügyfeleinek a banktól bérelt széfben tárolt ingóságai, értéktárgyai az ügyfelek tulajdonát képezik, lehető legrövidebb időn belüli kiadásukról a végelszámoló fog gondoskodni.

Jelenleg a Sberbankhoz kijelölt végelszámoló azon dolgozik, hogy többek között a széfszolgáltatással érintett bankfiókokat információnyújtás és szükség esetén az OBA eljárásával kapcsolatos támogatás céljából megnyissa, ennek technikai és egyéb feltételeit még meg kell teremteni, ezt követően az ügyfelek a széfjeikben tárolt értékeikhez hozzá fognak férni.

Az ezzel kapcsolatos további információért kérjük, hogy figyeljék a PSFN Kft. és a Sberbank honlapját, de a széfszolgáltatással érintettek egyedi megkereséseket is fognak kapni.

10. A befektetési eszközöket hol, mikor, milyen formában és milyen pénznemben lehet felvenni? Át lehete-e vinni más pénzintézethez, ha igen, akkor hogyan?

A Sberbank befektetési tevékenységével összefüggésben elhelyezett eszközök (pénz és értékpapír) az ügyfelek tulajdonát képezik, azok kiadásáról a végelszámoló gondoskodik, mellyel kapcsolatban az érintettek egyedi megkeresést fognak kapni.

Hitelekkel kapcsolatos kérdések 

11. Kell-e fizetni a Sberbanknál lévő hitelek törlesztőrészleteit?  

Az adósok szerződésszerű teljesítési kötelezettsége szerint szükséges a törlesztőrészleteke meg fizetni. Az adósok kötelezettségeit az MNB rendelkezései nem érintik. 

12. Eddig a számlámról vonták a hitelem törlesztését. Most mit kell tennem?  

Hiteltörlesztési kötelezettségüknek az ügyfelek csak banki átutalással tudnak eleget tenni. A korábban számláról történő beszedésre nincs mód a Sberbank felszámolását követően.

13. Milyen számlaszámra kell utalni a Sberbanknál lévő hitelek törlesztőrészleteit?  

A forinthiteleket a következő számlaszámra utalással kell törleszteni:

10300002-13306634-00014902 (HUF) 

fontos, hogy az átutalás közlemény rovatába mindenképp fel kell tüntetni a kölcsönszerződés azonosító számát - a feladó neve tehát nem elég a hitelrészlet pontos azonosításához.

Azok a - döntően vállalati - ügyfelek, akik nem forintban törlesztik a kölcsönüket, a kölcsön pénznemének megfelelő számlaszámra utalhatják a kölcsön összegét.

Ezek az alábbiak: . 

10300002-13306634-00014885 (EUR) 
10300002-13306634-00014029 (CHF) 
10300002-13306634-00014139 (AUD) 
10300002-13306634-00014036 (CAD) 
10300002-13306634-00016423 (CZK) 
10300002-13306634-00014108 (DKK) 
10300002-13306634-00014043 (GBP) 
10300002-13306634-00016849 (HRK) 
10300002-13306634-00014366 (JPY) 
10300002-13306634-00014122 (NOK) 
10300002-13306634-00016870 (PLN)

14. Mi lesz a Sberbanknál lévő hitelemmel, ha végelszámolják a bankot? 

A végelszámolás után egy másik pénzintézet veszi majd át a hitelállományt, a későbbi teendőiről  értesíteni fogják. 

15. Folyósított Babaváró hitelem van a Sberbanknál, most tovább kell fizetnem?

Az ügyfeleknek valamennyi hiteltípus esetében a hitelszerződés szerinti kötelezettségeiket továbbra is szerződéses feltételek szerint teljesíteni szükséges. 

16. Babaváró hitelt igényeltem a Sberbanknál, de még nem folyósították. Ha esetleg nem is  kapom meg, másik banknál igényelhető-e újra babaváró kölcsön? 

Amennyiben a Sberbank nem bírálta el a kölcsönigényt, illetve nem folyósította a Babaváró  kölcsönt, az más banknál a későbbiekben igényelhetővé válhat.  

17. Van-e lehetőség a fennálló hitel további törlesztésére/végtörlesztésére?

A szerződésben meghatározottak szerint van lehetőség az előtörlesztésre, végtörlesztésre is.

Betétbiztosítás, betétvédelem 

18. A magyar Sberbank tagja a hazai Országos Betétbiztosítási Alapnak (OBA)?

Igen, az OBA tagja, így a magyar Sberbanknál elhelyezett betétekre is vonatkozik a betétbiztosítás által nyújtott védelem.  

19. Mekkora az OBA betétvédelem maximális összege? 

Az OBA betétesenként egy bankra, így a Sberbankra vonatkozóan is maximum 100 ezer eurónak megfelelő, 38.047.000 forintösszegig fizet. Ha egy ügyfélnek több betétje van a Sberbanknál,  ezek összeadódnak a kártalanítás összeghatárának meghatározásakor, s együttesen a kifizetési limitig fizethetők ki. A 100 ezer eurós limit mértékéig nem csak a tőkeösszeget, de a betéteken  addig felhalmozott kamatot is megtéríti az OBA. 

20. Milyen helyzetben fizet az OBA és mennyi idő alatt?  

Az OBA az MNB határozata közlését követő napon, 2022. március 3 án, a kártalanítás kezdő  időpontján megkezdi és 10 munkanapon belül, azaz 2022. március 18-ig a betétesek rendelke zésére bocsátja a kártalanítási összeget. A kártalanítás a banktól kapott ügyfélinformációk alap ján automatikus, azt nem kell az ügyfeleknek kérelmezniük az OBA-nál.  

21. Kikre és milyen betétekre terjed ki az OBA kártalanítása? 

Az OBA-védettség – a befektetési alap, biztosító, befektetési vállalkozás stb. kivételével – min denkire vonatkozik, aki egy magyarországi banknál a pénzmosási szabályoknak megfelelően azo nosítottan betétet helyez el. A védelem a forintban vagy devizában elhelyezett betétre is kiter jed, ideértve a folyószámlán elhelyezett összeget, a lekötött betétet, az okiratos betétet stb. és  

azok kamatait is. A magánszemélyek mellett a vállalkozások, egyesületek, alapítványok stb. be téteire is vonatkozik a védelem, beleértve a külföldön élőket és a külföldieket is.  A betétvédelemmel kapcsolatban további tájékoztatás az OBA honlapján található:

http://www.oba.hu/betetvedelem/betetbiztositas/ 

http://www.oba.hu/betetvedelem/iranytu-letoltheto-dokumentum/

http://www.oba.hu/betetvedelem/a-biztositas-ertekhatara/

22. Hogyan kapom meg a pénzem, ha az OBA kártalanít? 

A betétesek 3 úton kapják majd meg a pénzüket.

 • akinek más banknál van számlája, az ott vezetett számlára kérhetik az átutalást – ehhez az OBA honlapján található és a későbbiekben a bank újranyitó fiókjaiban is elérhető formanyomtatványt kell kitölteni és leadni a Sberbank fiókjában.
 • lesznek kifizető bankok – ezeknél számlát lehet nyitni, vagy ottani pénztári kifizetést választani. Azt, hogy mely bankokról van szó, arról az OBA tájékoztat majd.
 • a kisebb összegű követeléseket a postán keresztül fizetik majd vissza a betéteseknek.

Az OBA minden ügyfelet értesít majd a számára kijelölésre kerülő kifizetés módról.

23. Devizabetétem volt. Arra kiterjed a kártalanítás? Milyen összegben kapom meg a pénzem?

Az OBA  minden esetben forintban fizeti ki a kártalanítás összegét még akkor is, ha valamely devizában  került a betét a Sberbanknál elhelyezésre.

24. OBA garancia kiterjed a kkv vállalkozói számlára? 

Igen. A jogszabályi előírás alapján a védettség a Sberbanknál elhelyezett betétekre kiterjed, mely  magában foglalja a magánszemélyek és a vállalkozások betéteit is. Ha valaki ugyanannál a bank nál magánszemélyként és egy gazdasági társaság képviselőjeként, annak nevében helyezett el  betétet, akkor a kétfajta betét külön-külön, egymástól függetlenül is biztosított, hiszen a betét  tulajdonosa az utóbbi esetben a gazdasági társaság. 

25. Több mint 100 ezer eurónak megfelelő összeg volt a számlán. Hogyan juthatok hozzá az OBA kártalanítás feletti összeghez?

A Sberbanknál elhelyezett, az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosított betétek után az OBA betétesenként a betét tőke- és kamatösszege után fő szabály szerint legfeljebb 100 000 EUR-nak megfelelő forintösszegig kártalanítást fizet a betétesek részére.

Az OBA kártalanítás összegét meghaladó összegre vonatkozóan az érintetteknek hitelezői igényt kell benyújtaniuk a Sberbank végelszámolási eljárásában a Sberbank végelszámolójának, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nkft.-nek (PSFN Kft.) címezve.

A hitelezői igények benyújtásának módjáról, formájáról külön tájékoztatást nyújt majd a végelszámoló.

26. Mi lesz az önkormányzatokkal, akik a Sberbanknál vezették a számlájukat? Ők is kapnak  kártalanítást? 

Az évi 500 ezer eurónál kisebb költségvetésű önkormányzatok (számos ilyen település van Magyarországon) szintén részesülnek az OBA-védelemben. Az egyéb önkormányzatok, illetve az  OBA-kifizetési limit feletti követelések esetében a végelszámolás során felosztható vagyont kapják meg az érintettek. 

A kormány március 2-i döntése értelmében a 2022-es költségvetésben létrehoz egy új célt: a Sberbank Magyarország Zrt.-nél számlavezetéssel érintett önkormányzatok támogatására. Ezen fejezetre azonnal átcsoportosítot 282 millió forintot, amelynek terhére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújt a Sberbank végelszámolása miatt érintett hazai önkormányzatoknak. A legnagyobb összeget Nagykanizsa - 161 millió forint - és Pilisvörösvár - 73 millió forint - kapja.

A határozat értelmében az alábbi települések jogosultak erre a támogatásra:

 • Bálványos,
 • Bánokszentgyörgy,
 • Borsfa,
 • Felsőpakony,
 • Fityeház,
 • Homokkomárom,
 • Kereki,
 • Murakeresztúr,
 • Nagykanizsa,
 • Orosztony,
 • Pilisvörösvár,
 • Sormás,
 • Szántód,
 • Szólád.

27. Folyósított, de még fel nem használt hitelösszegre is vonatkozik-e az OBA garancia?

Az OBA védelme csak a betétekre vonatkozik. A már megítélélt de még nem az ügyfél számláján  lévő kölcsönösszegre tehát nem, a már az ügyfél számlájára folyosítottra igen. 

28. Előfordulhat-e, hogy nincs elég pénze az OBA-nak a kártalanítás kifizetéséhez?  

Nem. Amennyiben a kártalanítási összegeket már nem fedezi az OBA banki befizetésekből fel halmozott vagyona, úgy az OBA-nak törvényi lehetősége van átmenetileg az MNB-től, majd a  pénz- és tőkepiacon állami garancia mellett kiegészítő forráshoz jutni. A betéteseknek járó kártalanítás anyagi forrása így minden körülmények között rendelkezésre áll. Az OBA történetének  eddigi 29 évében minden kártalanításnál rendelkezett a betéteseknek járó összeg 100%-ával, a  kártalanítás anyagi fedezete tehát mindig rendelkezésre állt. A kártalanítás fedezetéről az OBA  – a pénzügyi stabilitási védőháló más szereplőivel együttműködésben – folyamatosan gondoskodik. 

29. Kinyitnak-e még a Sberbank fiókok, hogy tájékozódhassunk?

Jelenleg a Sberbankhoz kijelölt végelszámoló azon dolgozik, hogy a bankfiókok az információnyújtás és szükség esetén az OBA eljárásával kapcsolatos támogatás céljából megnyissa, ennek technikai és egyéb feltételeit még meg kell teremteni.

30. Hol kaphatok további információkat?

A hitelezői igény bejelentésével kapcsolatosan kérjük, hogy figyeljék a PSFN Kft. és a Sberbank honlapját, ahol folyamatos információval látják el az ügyfeleket.

Az OBA eljárásával kapcsolatban az OBA honlapján lehet tájékoztatást kapni, illetve telefonon az OBA ügyfélszolgálatát (tel: +36-1- 999-9669) lehet keresni.

A legfontosabb információkról a money.hu is folyamatos tájékoztatást nyújt.

Borítókép: money.hu

Ahány ember, annyi féle fizetési szokás. Eltérő fizetési szokásokhoz pedig eltérő bankszámla dukál - azért, hogy csak olyan szolgáltatásokért fizess, amire szükséged van. Érdemes tehát összehasonlítani az ajánlatokat. Kalkulálj és válaszd egyszerűen a számodra legjobb bankszámlát!