Így zajlik a Sberbank kártalanítás

Nagy László Nándor
Nagy László Nándor
Olvasási idő: 6 perc

Tipp: Bankszámla váltás előtt mindenképp kalkulálj, hogy megtaláld a számodra legjobb számlacsomagot.

A money.hu célja, hogy jól járj! Ezért ingyenesen és regisztráció nélkül összehasonlíthatod kalkulátorainkban a pénzügyi termékeket, és minden fontos tudást, tapasztalatot átadunk cikkeinkben. Szakértőink díjmentesen és személyre szabottan válaszolnak kérdéseidre, segítenek hitel vagy megtakarítás, befektetés témában is.

Március 18-ig megkapják Sbarbankban ragadt pénzüket az ügyfelek. A magánszemélyek 2,5 millió forintos követelésig a Magyar Posta segítségével, afelett a Takarékbank kijelölt fiókjain keresztül kapják majd vissza a pénzüket, a cégek döntő része szintén a Takarékbankhoz fordulhat majd az OBA által minden ügyfélnek megküldött ütemezés szerint.

Miután a Magyar Nemzeti Bank visszavonta Sberbank Magyarország Zrt. tevékenységi engedélyét és elrendelte a hitelintézet végelszámolását, az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) 2022. március 3-án megkezdte a betétesek kártalanítását.

Március 18-ig kifizetik a betéteseket

A jogszabály értelmében a betétbiztosítónak 10 munkanapon belül a betétesek rendelkezésére kell bocsátania a 100 ezer euró értéket el nem érő betétösszeget.

A hivatalosan forintban megállapított kártalanítási értékhatár: 38.047.000 forint.

A kártalanítási folyamat végső időpontja a munkanap-áthelyezés és a nemzeti ünnep miatt így 2022. március 18.

Fontos tudni, hogy a fenti időpontig a jogilag tiszta követeléseket fogja tudni visszafizetni az OBA. A korábbi kártalanítási tapasztalatok szerint adódhatnak olyan betétesi követelések, ahol nem állapítható meg egyértelműen a számla feletti rendelkező személye (mert a betéthez csak egy tulajdonos került rögzítésre, holott a betétszerződés alapján a betétnek több tulajdonosa volt). A másik jellemző eset, ha az adott betét tulajdonosa elhalálozott, s nem volt rögzítve halál esetére szóló kedvezményezett, ebben az esetben további vizsgálatok szükségesek. Ezek időben elhúzhatják ezen esetekben a kártalanítást.

A Takarékbank segíti az OBA kártalanítást

A kártalanítás lebonyolítására az OBA közreműködő bankként a Takarékbankot bízta meg. A Takarékbank intézkedik az OBA nevében a kifizetések ügyfelekhez történő eljuttatásáról. A közreműködő bank 2022. március 18-t követően is folyamatosan a kártalanítandó betétesek rendelkezésére fog állni.

A kifizetések ütemezetten történnek, ennek időpontjáról és helyéről minden ügyfél rövidesen személyre szóló értesítést kap az OBA-tól.

Az ügyfeleknek csak a tájékoztató kézhezvételét követően, az abban szereplő információk alapján kell felkeresniük a számukra kijelölt Takarékbank fiókot. Ott a személyazonosság és eljárási jogosultság igazolását követően minden ügyfél rendelkezni tud a kártalanítás összegéről.

  • Magánszemélyek magukat a személyazonosító okmányuk és a lakcímkártyájukkal igazolhatják.
  • Cégek, egyéni vállalkozók, társasházak, alapítványok, egyesületek bejegyzésük, nyilvántartásba vételük igazolásával, valamint a képviselő cég nevében történő rendelkezési jogának igazolására alkalmas dokumentummal érkezzenek.

A kártalanítás folyamata

Belföldi magánszemélyek

I. A 2,5 millió forintot meg nem haladó kártalanítást a Magyar Posta Zrt.-n keresztül bonyolítják le.

  • 200.000 forintig a postás házhoz viszi a kártalanítási összeget
  • 200.000 és 2,5 millió forint közötti összeg esetében a tájékoztatásban megjelölt postafiókban lehet felvenni az összeget.

II. A 2,5 millió forint feletti betétek után járó kártalanítását a Takarékbankon keresztül biztosítja az OBA.

  • Az ügyfél alapesetben kérheti, hogy a kártalanítási összeget egy másik banknál vezetett számlájára utalják át.
  • Amennyiben még nem rendelkezik a Sberbankon kívüli más hitelintézetnél vezetett számlával, úgy lehetősége lesz a Takarékbanknál is számlát nyitni, amelyre kérheti a részére járó kártalanítási összeg átutalását.

Hazai cégek és egyéb szervezetek

  • A 20.000 forintot meg nem haladó kártalanítási összeg esetén közvetlenül az OBA-hoz történő bejelentés alapján banki átutalással kapják meg kártalanításukat
  • 20.000 forint feletti kártalanítási összeg esetén a kártalanítás a Takarékbanknál történik banki átutalással már meglévő számlaszámra, de mód van a Takarékbanknál is számlát nyitni.

Külföldi cégek és magánszemélyek (magyarországi lakcímmel, illetve székhellyel nem rendelkező betétesek)

Összeghatártól függetlenül közvetlenül az OBA-hoz történő bejelentés alapján banki átutalással kapják meg kártalanítási összeget.

Babakötvényes Start számlával rendelkező ügyfelek

A Magyar Államkincstár a szülő/hozzátartozó intézkedése nélkül, automatikusan Kincstári Start-értékpapírszámlát nyit a volt sberbankos ügyfeleknek. Az OBA a Sberbanknál vezetett Start-számlák egyenlegét a Kincstár részére átutalja. A Kincstár a kártalanítás összegének beérkezését követően haladéktalanul intézkedik ezen összegeknek a gyermek részére nyitott Start-értékpapírszámlán történő jóváírásról és Babakötvénybe történő automatikus befektetéséről.

100 000 euró (38,047 millió forint) feletti betétesek

Az OBA kártalanítási összegéig a kifizetés a Takarékbank fiókjaiban megtörténik. Az OBA által ki nem fizetett betétrészre a végelszámolási eljárásban hitelezői igénybejelentést lehet tenni. Ennek módjáról a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság fog tájékoztatást adni.

Kell-e külön tenni valamit?

A kártalanítást nem kell igényelni, a kifizetés alapját a bankban lévő személyes adatok (név, születési hely, idő, lakcím stb.), valamint a betétekre vonatkozó adatok jelentik.

A kártalanítás rendelkezésre bocsátása érdekében a betéteseknek igénybejelentést nem kell tenniük. Az OBA a banknál lévő ügyféladatok alapján végzi automatikusan a kifizetéseket és arról a honlapján nyújt tájékoztatást.

Az OBA a kártalanítás összegéről minden esetben elszámolást készít, melyet tértivevényes levélben küld meg a betétesek részére a banki adatállományban található lakcímre/székhely címre.

Kell-e a kifizetés után kamatadót fizetni?

Az OBA által fizetendő kártalanítási összegre nem vonatkozik a kamatjövedelem-adó levonási kötelezettség, azaz a kifizetés a fennálló egyenleg (tőke és kamat) egészére kamatadómentes.

Fotó: money.hu

Ahány ember, annyi féle fizetési szokás. Eltérő fizetési szokásokhoz pedig eltérő bankszámla dukál - azért, hogy csak olyan szolgáltatásokért fizess, amire szükséged van. Érdemes tehát összehasonlítani az ajánlatokat. Kalkulálj és válaszd egyszerűen a számodra legjobb bankszámlát!