Egy nyilatkozat, ami halálunk esetén megmenti családunk a fizetési gondoktól

Nagy László Nándor
Nagy László Nándor
Olvasási idő: 7 perc

Tipp: Bankszámla váltás előtt mindenképp kalkulálj, hogy megtaláld a számodra legjobb számlacsomagot.

A money.hu célja, hogy jól járj! Ezért ingyenesen és regisztráció nélkül összehasonlíthatod kalkulátorainkban a pénzügyi termékeket, és minden fontos tudást, tapasztalatot átadunk cikkeinkben. Szakértőink díjmentesen és személyre szabottan válaszolnak kérdéseidre, segítenek hitel vagy megtakarítás, befektetés témában is.

A család egyik tagjának elhunyta hónapokig tartó hagyatéki eljárást hozhat magával. Ebben az időszakban az elhunyt számlájához akkor sem lehet hozzáférni, ha az volt a család fő számlája. Mutatunk néhány megoldást, amely révén legalább emiatt nem kell bánkódni.

Elhúzódó hagyatéki eljárások

Magyarországon évente körülbelül 120–130 ezer hagyatéki eljárást folytatnak le a közjegyzők, ám a pandémia alatt ez a szám a halálozások sajnálatos növekedése miatt megugrott. Az eljárások számának növekedésével párhuzamosan a koronavírus járvány elleni védekezés különleges szabályai miatt amúgy is megnehezült a közjegyzői eljárás. A szabályozás értelmében a szigorított védekezés alatt új hagyatéki eljárásokat nem is lehetett kitűzni, a már meglévő ügyeket ugyanakkor tovább lehetett vinni, ám ezek esetében is rendkívül korlátozott volt a személyes közreműködéses eljárások megtartásának, illetve a személyes iratbetekintések lebonyolítása. Mindez az eljárások elhúzódásához vezetett.

A családban bekövetkező haláleset amúgy is komoly problémákat okoz, rengeteg az adminisztratív teendő, s sok a hirtelen felmerülő költség is. Erre a legtöbb családnak nincsenek tartalékai. A halálesetet követően tetézi a gondokat, hogy az elhalálozott bankszámláját is azonnal zárolnia kell a pénzintézetnek, ha tudomására jut a haláleset. 

Zárolt bankszámlák

Az elhunyt személy bankszámláján lévő egyenleg főszabály szerint ugyanúgy öröklés alá esik, mint az örökhagyó bármely más vagyontárgya. Ha ennek sorsáról az örökhagyó végrendelet formájában határoz, úgy a végrendeletben szereplő személyt illeti a számlán lévőösszeg.

Végrendelet hiányában a törvény határozza meg az öröklés rendjét a bankszámla esetében is.

Főszabályként az elhunyt gyermekei és házastársa öröklik a bankszámlán lévő összeget, egyenlő arányban. De ez hosszú hónapokig is eltartó procedúra után válik csak véglegessé.

Egy idős ember a kanapén ülve papírral, tollal a kezében, a térdén tartott számológéppel számol.
Fotó: Getty Images

Ez abban az esetben akár újabb tragédiához vezethet, ha a család számláját úgy kezelték, hogy az egyetlen ember nevén van. Ebben az esetben ugyanis a zárolás akkor is érvénybe lép, ha a család másik, túlélő tagjának mondjuk bankkártyája van az adott számlához. A társ-bankkártya ugyanis nem jelent osztott számlatulajdonlást.

Fontos tudni, hogy bűncselekménynek minősülhet, ha valaki egy addigra már elhalt személy nevében, az ő adataival ad megbízást banki kifizetésekre, átutalásokra!!!

Társszámla tulajdonlás jó megoldás lehet

Alapesetben a tragédia számlákat érintő problémái ellen

úgy lehet védekezni, hogy a családi költségvetést kezelő számlának két vagy több tulajdonosa van. Ilyen módon bármely hitelintézetnél lehet számlát nyitni.

A számlanyitással párhuzamosan lehet nyilatkozni arról, hogy az érintett családtag milyen felhatalamazással rendelkezhet a számla felett – engedélyezni kell pl., hogy minden számlatulajdonos a saját nevében is indíthasson tranzakciókat. (A számlatulajdonosok esetében eltérő vásárlási és készpénzfelvételi limitek állíthatóak be.) Ebben az esetben a számla működtetése feletti kontroll megmarad.

Haláleseti rendelkezés - nem számít bele a hagyatékba

Sokkal kevesebben tudják, de a magánszemély egyszemélyes tulajdonában lévő számlák esetében is van lehetőség arra, hogy halál esetén a számla feletti rendelkezéssel ne kelljen megvárni a hagyatéki eljárás lezárultát. 

Minden banknál van lehetőség arra, hogy a számlatulajdonos haláleseti rendelkezést tegyen. Ebben a bankonként eltérő nyomtatványon kell megjelölni a kedvezményezettet, vagy kedvezményezetteket.

Ha a számlatulajdonos nem jelöl kedvezményezettet, akkor viszont az örökösök csak akkor férhetnek hozzá a bankszámlához, ha a hagyatéki eljárás jogerősen befejezésre kerül.

Haláleseti rendelkezés esetén az örökhagyó halálakor a számlán lévő összeg nem esik öröklés alá, tehát nem kerül be az örökhagyó hagyatékába, erre az összegre nem terjed ki a hagyatéki eljárás. Miután nem része a hagyatéknak, abban az esetben, ha az elhalt nem a törvényes öröklési rendben szereplő családtagot (gyermek, házastárs) jelöl meg kedvezményezettként, ezt a döntést nem támadhatják meg az örökösök.

Készpénz vagy más számlára utalás

A haláleseti rendelkezés alapján a tragédia bekövetkeztét követően a kedvezményezett(ek) a megfelelő személyazonosítási és pénzmosási azonosítást követően hozzáfér(nek) a számla egyenlegéhez. Fontos ugyanakkor tudni, hogy

a számlát nem írathatja át a nevére, az elhunyt számláján lévő pénzeket saját számlára kell elhelyeznie, vagy kifizetést kérhet a banktól. 

A haláleseti rendelkezést akkor is érdemes megtenni, ha egyébként a törvényes örökösök számára az adott pillanatban nem létszükséglet az elhalt számlája feletti rendelkezés. A szabályok értelmében ugyanis, ha az elhunyt személynek kiskorú gyermekei maradnak hátra, úgy a törvényes öröklés folytán számukra kifizetendő összeg zárolni kell, abból kifizetést a gyermek(ek) nagykorúvá válásáig csak a gyámhatóság hozzájárulásával kezdeményezhet a túlélő szülő. 

Van ahol közös számlára is tehető rendelkezés

A közös számlákhoz a bankok egy része nem teszi lehetővé haláleseti rendelkezés megtételét. Az érintett bankok ilyenkor úgy veszik, hogy a másik számlatulajdonos lett megjelölve haláleseti kedvezményezettként. Más bankoknál van mód közös számla esetében is arra, hogy az egyik számlatulajdonos harmadik személyt jelöljön meg kedvezményezettként. Ebben az esetben a társtulajdonos a számlaegyenleg 50 százalékáig jogosult a számlán lévő egyenleg felett rendelkezni.

Értékpapírszámlára nem vonatkozik!

Fontos tudni, hogy értékpapír számla esetében a jelenlegi jogi környezetben nincs lehetőség haláleseti rendelkezést tenni. A jogalkotó azért vonakodik ennek engedélyezésén, mert az értékpapír-megtakarításokban szereplő összeg alapesetben a hagyaték egyik legfontosabb része az ingatlanokon túl.

Folyamatosan zajlanak a tárgyalások arról, hogy legalább bizonyos értékhatárig legyen mód arra, hogy az örökhagyó az értékpapírok feletti rendelkezés jogát is átadja. Egy ilyen lehetőség biztosításával elkerülhető lenne egy olyan helyzet, hogy egy év elején elhunyt személy örököse most a januári érték felét érő OTP részvénycsomagot kap majd meg a hagyatéki eljárás végén.

Borítókép: Getty Images

Ahány ember, annyi féle fizetési szokás. Eltérő fizetési szokásokhoz pedig eltérő bankszámla dukál - azért, hogy csak olyan szolgáltatásokért fizess, amire szükséged van. Érdemes tehát összehasonlítani az ajánlatokat. Kalkulálj és válaszd egyszerűen a számodra legjobb bankszámlát!