Miért érdemes kedvezményezettet jelölni és mennyi időbe telik az életbiztosítás kifizetése?

Hidas Attila
Hidas Attila
Olvasási idő: 6 perc

Életbiztosításnál a szerződéskötés során, a biztosítási ajánlat megtételekor van lehetőséged haláleseti kedvezményezett megjelölésére. Akár lehet több kedvezményezett is, mindössze egy százalékos értéket kell megadni minden jelölt személyre vonatkozóan. Például ha két kedvezményezettet jelölsz, akkor az arány lehet ötven-ötven százalék, de akár ettől eltérő mértékről is rendelkezhetsz.

Bizonyos életbiztosítások esetén lehet választani visszavonhatatlan vagy a későbbiek során változtatható kedvezményezett jelölési formát is. Ennek akkor lehet jelentősége, ha házastárs a kedvezményezett, és később válásra kerül sor.

Miért érdemes kedvezményezettet jelölni?

Ha az életbiztosítási szerződésben nincs kedvezményezett jelölve, akkor a biztosított halála után a törvényes örökösnek fog fizetni a biztosító, miután ennek a személynek a kiléte kiderül. A hagyatéki eljárás azonban általában több hónapos procedúra, és csak a lezárása után kerülhet sor a kifizetésre.

Ellenben ha van jelölve kedvezményezett, akkor a haláleset után már néhány héten belül megtörténhet a biztosítási összeg kifizetése. Így sokkal gyorsabban tud(nak) hozzájutni a biztosítási összeghez a kedvezményezettként megjelölt személy(ek).

Fontos a kedvezményezettként történő megjelölésről már a szerződés megkötésekor értesíteni a megadott személyt. Ez azért elengedhetetlen, hogy a szerződés feltételeiben előírt határidőn belül el tudja intézni a tragikus esemény bejelentését a biztosító felé. Ehhez természetesen az elhunyt nevén kívül tudni kell azt is, hogy melyik biztosítónál lett megkötve a szerződés és mi a kötvény száma.

Milyen bejelentési kötelezettségei vannak az örökösnek vagy kedvezményezettnek?

Az örökösnek, kedvezményezettnek bejelentési kötelezettségei vannak a biztosító felé, melyeket fontos tudni, és a határidőket sem árt betartani, hiszen a teljes biztosítási összeg kifizetése múlhat rajta.

  • Haláleset: a bekövetkeztétől számított 15 napon belül be kell jelenteni a biztosítónak, akkor is, ha a teljes körű kárbejelentéshez szükséges összes dokumentáció még nem áll rendelkezésre.
  • Maradandó egészségkárosodásra vonatkozó szolgáltatási igény: a baleset bekövetkeztétől számított 1 éven belül kell bejelenteni, de ebben az esetben is a biztosítási esemény bekövetkeztét a biztosítóval 15 napon belül írásban közölni kell.

A biztosító nem köteles kifizetni a biztosítási összeget, ha az előírt 15 napos határidőn belül nem került bejelentésre a biztosítási esemény. De akkor is megtagadhatja a kifizetést, ha a kedvezményezett a szükséges felvilágosítást nem adja meg, illetve a megadott információk tartalmának ellenőrzését nem teszi lehetővé, és emiatt a biztosító kötelezettsége szempontjából lényeges körülmény kideríthetetlenné válik.

Mitől függ az életbiztosítás összegének kifizetési ideje?

Életbiztosítás esetén 15 vagy 30 napon belül teljesíti a biztosító a kifizetést. Ez az időtartam az életbiztosítási szerződésben rögzítve van.

A 15 vagy 30 napos határidő az esemény elbírálásához szükséges valamennyi okmány beérkezésétől számítva indul.

Milyen iratok kellenek ahhoz, hogy fizessen a biztosító?

A kifizetéshez szükséges iratok haláleset bejelentésénél – többek között – a halotti anyakönyvi kivonat másolata és a halál közelebbi körülményeinek tisztázásához szükséges iratok másolatai. Ezeken kívül szükségesek még azon okiratok, amelyek a kedvezményezetti vagy örökösi státusz igazolásához szükségesek. Amennyiben a szerződésben nem jelöltek meg kedvezményezettet, akkor jogerős öröklési bizonyítvány vagy hagyatékátadó végzés másolatának benyújtása is szükséges. A benyújtandó dokumentumok teljes listája a biztosítási feltételeknél megtalálhatóak.

Kizárások, amikor nem fizet a biztosító

A kizárás azt jelenti, hogy a biztosító bizonyos eseményekre egyáltalán nem nyújt fedezetet, mivel azok jelentős kockázatnövelő tényezők. Ilyen kizárások lehetnek – többek között – az extrém sportokkal, háborús vagy terrorcselekményekkel kapcsolatos események, vagy éppen a veszélyes földrajzi területeken történt esetek.

Általában bizonyos foglalkozások végzése során bekövetkező események is ki vannak zárva a biztosítási védelem köréből, ilyenek például a pilóták és a légiutas-kísérők, vagy a tűzszerészek, a kaszkadőrök és a tűzoltók munkavégzése közben bekövetkező események is. Fontos, hogy a szerződés időtartama alatt bekövetkező és a kockázatviselés szempontjából lényeges változást, például a foglalkozás megváltozását, be kell jelentened a biztosítónak.

család a vízparton - életbiztosítás haláleseti kedvezményezett - ők öröklik a pénzt

A biztosító a feltételekben részletesen felsorolja, hogy mely esetekben mentesül a biztosítási összeg kifizetése alól. Ilyen körülménynek számít például, ha a biztosított személy halála a kedvezményezett szándékos magatartása folytán következett be. Tehát egyszerűbben fogalmazva: a kedvezményezett a biztosítási összeg miatt okozta a biztosított halálát.

A biztosítási védelemből kizárt kockázat az öngyilkosság is, és a biztosító nem fog fizetni akkor sem, ha a haláleset a szerződés megkötésétől számított várakozási időn belül történik.

Ugyancsak mentesül a biztosító a kifizetés alól, ha bizonyítja, hogy halál a biztosított által szándékosan elkövetett bűncselekmény folytán vagy azzal összefüggésben következett be. Tehát ha például egy fegyveres rablás elkövetőjeként éri a biztosított személyt a halál.

Az életbiztosítás egy fontos pénzügyi döntés, hiszen hosszútávú elköteleződést, alapos kutatást és tervezést igényel. Számos döntést meg kell hoznod, hogy biztosan elmondhasd, a kiválasztott biztosítás valóban megfelel az igényeidnek és igazodik a jövőbeni terveidhez. Ne habozz szakértőt bevonni, ha kérdéseid vannak vagy elbizonytalanodtál. A szerződés megkötése előtt pedig mindenképp alaposan olvasd el a szerződési feltételeket és kizárásokat, hiszen ezekből ismerheted meg, hogy milyen esetekben fizet a biztosító, és milyen esetekben nem.

Gyakran ismételt kérdések

Lehet-e több életbiztosítást kötni?

Lehet több életbiztosításod is, ha azokat különböző társaságoknál kötöd meg, akkor ennek semmi akadálya nincs. Életbiztosítás esetén ugyanis nem beszélhetünk túlbiztosításról, mert – a vagyonbiztosításokkal ellentétben – az emberi élet értéke nem fejezhető ki pénzben. Ha magasabb összegre (például 50 millió forintra) szóló életbiztosítást szeretnél kötni, akkor érdemes kisebb részösszegekre szólóan, több biztosítónál kötni szerződéseket.

Hogyan lehet megszüntetni egy életbiztosítást?

Addig jogosult a biztosítási összegre a biztosított személy – vagy halála esetén a kedvezményezett, illetve a törvényes örökös –, amíg szerződő félként fizeti a szerződésben meghatározott díjat. Az életbiztosítási szerződést az évfordulóra lehet felmondani a biztosítóhoz küldött nyilatkozattal.

Milyen adózási szabályok vonatkoznak az életbiztosítás kifizetéseire?

Amennyiben kamatjövedelem keletkezik az életbiztosításban, akkor a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései az irányadóak. Jogi személy szerződő esetén az SZJA törvény mellett a társasági adózásról szóló törvény, illetve a társadalombiztosításra vonatkozó jogszabályok is irányadóak. Kamatjövedelem megtakarításos életbiztosítások esetén keletkezhet.