Apport jelentése

Az apport olyan nem pénzbeli, törvényileg és pénzügyileg elismert tárgyakat reprezentáló érték, amely a gazdasági társaságoknál a törzstőke mértékét megemelhetik vagy alkothatják azt. Az apport törvényi fogalmát cégek esetében a Ptk [2013. évi V. törvény] 3:10. § határozza meg. Az apport értékéért a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást szolgáltató személy öt évig felel.

Az apport a saját tőke részét képezi. Hitelnyújtásnál a bank a saját tőke arányában határozhatja meg a hitelezhetőség mértékét. Tevékenység jellegétől függően a hitel/saját tőke arány más és más.