Birtokba adás jelentése

Ingatlan adásvétele során a teljes vételár kifizetése után kerül sor az ingatlan átadására, vagyis a birtokba adásra.

A birtokbaadás jelenti azt a pillanatot, amikor az eladó az ingatlan birtoklásának jogát átruházza a vevőre. A birtokbaadáskor az eladó átadja a vevőnek az ingatlan kulcsait és a felek felvesznek egy jegyzőkönyvet, amely tartalmazza a mérőórák állását is. Az eladó ezen óraállásig köteles rendezni a közüzemi díjakat. 

A birtokbaadással száll át a kárveszélyviselés is, az követően keletkező károk után már a vevő áll jót.

A birtokbaadáskor az eladónak át kell adnia a közüzemi szolgáltatók és a közös képviselő nyilatkozatát arról hogy nem áll fenn közüzemi-, illetve közös költség tartozás.

chatsimple