Elállási jog jelentése

Az ügyfélnek joga van a hitelszerződéstől elállni a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül, ha a hitel folyósítására még nem került sor. 

Ha pedig a hitelt már folyósították, a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen mondható fel a szerződést. Ebben az esetben ugyanakkor, a nyilatkozat elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül köteles vagy a felvett hitelösszeget és a szerződés alapján felszámítható hitelkamatot a hitelezőnek visszafizetni. Az elállási jog jelzálogszerződésekre nem vonatkozik.

Az elállási jog nem feltétlenül a szerződéshez kötődik. Ha ugyanis a hitelfelvevő nem, vagy csak a szerződéskötést követően kapja kézhez azt a kötelező írásbeli tájékoztatást, amely a hitelszerződés lényeges elemeit tartalmaz, s amit a pénzügyi szolgáltatónak még a hitelszerződés megkötését megelőzően kellene átadnia, akkor az elállási vagy felmondási jogát a tájékoztatás kézhezvételét követő tizennégy napon belül gyakorolhatja. A határidőknél a bejelentés időpontja és nem a beérkezés időpontja mérvadó. Ezért fontos, hogy a hitelfelvevők igazolni tudják, mikor éltek elállási, felmondási jogukkal. 

chatsimple