Engedélyezési terv jelentése

Az az erre jogosult (építész) szakember által készített, az építmény megvalósíthatóságát, a térbeli, a funkcionális, energetikai, esztétikai stb. megoldásait egyértelműen rögzítő, alátámasztó és igazoló, általában jogszabályokban rögzített tartalmú és a különböző engedélyezések számára készített tervdokumentáció. 

Az építési engedélyezési tervdokumentáció jellemzően építész tervekből (alaprajzok, metszetek, homlokzatok), helyszínrajzból, számításokból és szakági munkarészekből áll.

Speciális szakágak esetén külön eljárási rend (és jogszabályok) alapján: külön engedélyezési tervek készülnek, pl:

  • közmű bekötések engedélyezése: víz-, csatorna-, gáz-, elektromos;
  • tűzjelző- és oltó rendszerek engedélyezése;
  • egyéb engedélyezéshez kötött tevékenységek alkalmazásakor. 
chatsimple