Engedményezés jelentése

Egy követelés szerződésben foglalt átruházása más (akár jogi) személyre, melynek következtében a jogosult személyében változás következik be. Az átruházás indítója, a követelés eredeti jogosultja kedvezményezettje, az engedményező. Az átadás révén jogosulttá váló fél az engedményes. A tranzakciót a kötelezett – banki engedményezésnél a bank – hajtja végre.

A kedvezményezett engedményezhet bármely ellenértéket, amelyre jogosult, vagy jogosulttá válhat pl.  garancia alapján. Az engedményezés ténye nem változtatja meg a kedvezményezett személyét, az igénybejelentés benyújtására, illetve bármilyen nyilatkozat megtételére továbbra is kizárólag a kedvezményezett jogosult, a lehívott összeg azonban az engedményest illeti meg.

A kötelezettet minden esetben értesíteni kell az engedményezésről. Az értesítés beérkezéséig a kötelezett (bank) csak az engedményező részére jogosult teljesíteni, az értesítés után viszont csak az új jogosult (engedményes) részére teljesíthet. 

Ha az engedményezésről a kötelezett (bank) az engedményes által megküldött értesítés útján szerez tudomást, kérheti az engedményezés jogosultságának igazolását.

chatsimple