Építési telek jelentése

Olyan telek, mely beépítésre szánt területen fekszik, az építési szabályoknak megfelelően van kialakítva és egy köz- vagy magánútról (közterületnek gépjármű-közlekedésre alkalmas részéről az adott közterületre vonatkozó jogszabályi előírások szerint, vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott, magánútról) közvetlenül, zöldfelület, illetve termőföld sérelme nélkül megközelíthető. 

Az építési telket akkor lehet lakóteleknek tekinteni, ha arra a jog szerint lakás építhető. Lakótelekként kell figyelembe venni az ingatlan-nyilvántartásba a lakással együtt bejegyzett földrészletet és azokat a földrészleteket is, amelyeket a lakáshoz vagy a lakóházhoz tartozó földhasználati jog terhel.

Építeni csak közművesített telken lehet, legalább ivóvízzel és villamos energia bekötési lehetőséggel kell rendelkeznie. Bizonyos esetekben az építésügyi hatóság egyéb kritériumokat is előírhat.  Az a telek nem építhető be, amelyik nem felel meg az infrastrukturális előírásoknak.

chatsimple