Faktorálás, faktoring jelentése

A faktorálás a forgóeszköz finanszírozás egyik formája. Konkrétan halasztott futamidejű számlakövetelések megvásárlását jelenti az eredetileg adott futamidő lejárata előtt. Mint önálló tevékenység pénzkölcsön nyújtása pénzügyi szolgáltatásnak minősül, ha a követésvásárlást üzletszerűen végzik. 

A faktorálást visszkeresettel vagy visszkereset nélkül végzik. Ez utóbbinál a faktor részben vagy egészben átvállalja a vevő fizetőképességének kockázatát. Visszkeresetes faktoring esetében továbbra is a szállító viseli vevője fizetési mulasztásának rizikóját. 

A faktordíj mindig kisebb, mint a követelés tényleges értéke. Két típusa van: a lejárt követelések és a még le nem járt követelések adásvétele.

Lejárt esedékességű, fedezett és fedezetlen követelések is faktorálhatók, de többnyire visszkeresettel, vagy nagy diszkonttal és a követelés eladójának többnyire együtt kell működnie a faktorcéggel az ügylet mielőbbi eredményes lezárásában.

A hitelszerződések faktorálása némileg mást jelent. Ilyenkor a hitelező eladja az adóssal szembei követelését a faktor cégnek, ezzel elveszti az adóssal szemben fennálló összes hitelezői jogát, beleértve a jelzálogjogot is.  Ebből is látható, hogy ilyenkor jellemzően visszakereset nélküli faktorálásról beszélünk. Ezt a faktorálási módot másként követelésvásárlásnak hívjuk.