Fedezetigazolás jelentése

A számlatulajdonos megbízásából a bank által a számlatulajdonosnak, vagy általa megjelölt kedvezményezett számára kiállított igazolás, amelyben a bank igazolja, hogy a fedezetigazolásban foglaltaknak megfelelően meghatározott pénzösszeget elkülönítve kezeli az ott meghatározott időtartam alatt és a kedvezményezett részére fizetést teljesíthet.

chatsimple