Félszoba jelentése

Az Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) szabályozás nem tesz különbséget a félszoba és a szoba között, a meghatározásban csak a „lakószoba” szerepel. Tehát mint olyan, „félszoba” nem létezik. 

Ugyanakkor félszobának a 6–12 négyzetméteres területtel rendelkező szobát tekinthetjük. 

A 253/1997 Kormányrendelet, valamint az OTÉK 2008.09.08-i módosítása ugyan előírta, hogy 8 négyzetméternél kisebb alapterülettel lakószoba nem tervezhető, építhető, ám a régi lakások esetében sokszor volt erre példa. (A legplasztikusabbak a lakótelepi lakások 6 négyzetméteres „félszobái”.) Így a félszobák még sokáig velünk élnek.