Fennmaradási engedély jelentése

Az illetékes építésügyi hatóság által kiadott határozat, mely szerint az építési engedély nélkül jogszerűtlenül vagy attól eltérően, szakszerűtlenül épített építmény fennmaradhat, amennyiben megfelel a hatályos szabályoknak. 

A fennmaradási engedély részletes szabályait az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 48. §-a mondja ki.

chatsimple