Földhivatal jelentése

Az ingatlan-nyilvántartás vezetésére, az ingatlanokkal kapcsolatos ügyek intézésére szolgáló szerv. Feladata az ingatlan-nyilvántartás (jogi és műszaki, tulajdoni lapok és térképek) vezetése, a helyi adat- és térképtár fenntartása, abból adatszolgáltatás, a földvédelemmel és földminősítéssel, földrendezéssel összefüggő feladatok operatív végrehajtása.

Az ingatlan-nyilvántartást a földhivatalok településenként, azon belül fekvésenként (belterület, külterület, korábban zártkert is) vezetik. 

Az országban megyénként 5-8 (járási) földhivatal működik, az ügyeket az ingatlan fekvése szerint illetékes földhivatalnál kell végezni.  A járási földhivatalokban ügyfélszolgálat működik, melynek feladata a beadványok átvétele, az ügyfelek részére történő adatszolgáltatás.  

A járási földhivatalok látják el I. fokon az ingatlanok nyilvántartását és az ingatlanokkal kapcsolatos ügyek intézését. A járási földhivatalok szakmai felettes szervei a Megyei Kormányhivatalok Földhivatalai, illetve a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala. A megyei földhivatalok szakmai irányítását, felügyeletét, ellenőrzését a Földművelésügyi Minisztérium látja el.