Használatbavételi engedély jelentése

Építési hatóság által hozott határozat, mely azt tanúsítja, hogy a felépített építmény megfelel a helyi építési előírásoknak. Jelzáloghitel igénylése esetén az ingatlan fedezetként történő befogadásához a bank minden esetben ragaszkodik a jogerős, végleges használatbavételi engedély meglétéhez.

Mit vizsgál a hatóság a lakhatási engedély kiadása előtt?

A hatóság az engedély kiadása előtt vizsgálja  

 • az épület aktuális műszaki állapotát,
 • az építmény a vonatkozó jogszabályoknak, előírt követelményeknek megfelel-e,
 • az építmény a rendeltetésének megfelelő és biztonságos használatra alkalmas állapotban van-e.

Milyen feltételeknek kell megfelelni az engedély kiadásához?

Az engedély megkérése előtt mindenképp befejezettnek kell lennie az alábbi munkáknak:

 • A fő szerkezetek elkészültek,
 • nyílászáró szerkezetek beépítése, a homlokzati nyílászárók beüvegezése szakszerűen megtörtént,
 • az épület elektromos hálózata kiépült és üzemképes,
 • vízvezeték hálózat kiépítése megtörtént, vagyis legalább egy vízvételi lehetőség és egy WC használhatósága biztosítva van;
 • szennyvíz elhelyezése az előírásoknak megfelelő (ahol van szennyvíz közcsatorna, ott kötelező a rákötés),
 • belső vakolatok felhordása és meszelése készen van,
 • a helyiségek aljzatbetonozása befejeződött,
 • az épület homlokzatán legalább az alapvakolat fent van,
 • a lakásnak fűthető,
 • a tervezett lépcsők megépültek a korlátokkal együtt (enélkül nem biztonságos az épület használata),
 • a padlástér szakszerű lezárása, tetőhéjazat, a deszkázások és bádogozások befejeződtek.

A lakhatási engedély energetikai feltételei 2022-ben

Az új épület, és a 100 %-nál nagyobb alapterület növekedést eredményező  bővítés esetén a lakhatási engedély energetikai feltétele 2022. július 1-től a BB energetikai minőség szerinti besorolás.

Ez azt jelenti, hogy új lakás vagy ház építésénél a BB (közel nulla) besorolásnál gyengébb energetikai besorolású épület nem kaphat használatbavételi engedélyt.

A BB besorolás követelményei:

 • egyesített energetikai mutató lakóépületek esetén legfeljebb 100 kWh/m2év,
 • megújuló energiaforrásból származik az ingatlan energiafelhasználásának legalább 25%-a
 • az egyesített energetikai mutató százalékos értéke legfeljebb 76%.
chatsimple