Házassági vagyonjogi szerződés jelentése

A vagyonmegosztást és az öröklést a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szabályozza: a Ptk. szerint minden, a házasságkötés után szerzett vagyon a házastársak közös vagyonának számít, öröklés esetén pedig a vagyon egyik fele a házastársé, a másik fele pedig megoszlik a gyermekek és bizonyos esetekben az új házastárs között.

A házassági vagyonjogi szerződés a vagyonjogi szerződések egyik fajtája, amelynek célja, hogy a Ptk. által rögzített vagyonelosztási rendszert felülírja. Vagyis a felek saját akaratukból rendelkezhetnek a válás és az öröklés terén máshogy is a vagyonról. Öröklés esetén a házassági szerződés a végrendelkezéssel egyenértékű dokumentumként funkcionál.

Házassági vagyonjogi szerződést nem csak házastársak, de élettársak is köthetnek. 

A házassági szerződés egyértelműen kijelöli a felekhez tartozó vagyontárgyakat. Ez a váláskor és örökléskor is egyértelmű helyzetet teremt. 

A nem nevesített vagyontárgyak esetében külön szabály nélkül a hagyományos öröklési feltételek vonatkoznak, de erre nézve is tartalmazhat előírást a szerződés olyan kitétellel, hogy a külön nem nevesített vagyontárgyak kapcsán ad útmutatást a vagyon sorsával kapcsolatban. 

Házassági vagyonjogi szerződést vagy ügyvéd által készített magánokiratba kell foglalni, vagy közjegyző által hitelesíttetni kell. 

chatsimple