Mi változott a termőföldek adásvételének szabályaiban?

Dr. Fekete Bálint
Dr. Fekete Bálint
Olvasási idő: 3 perc

A termőföldek, így többek között a szántó, a gyümölcsös, a kert, a rét és a legelő megjelölésű ingatlanok adásvételére vonatkozó szabályok 2023. július 1-től változtak. Összegyűjtöttük a leglényegesebb szabályváltozásokat.

Elővásárlási sorrend

Változott az elővásárlási jog gyakorlására jogosultak sorrendje:

  1. állam
  2. földműves, aki 3 éve tulajdonostárs
  3. 3 éve földhasználó, helyben lakó (szomszéd) földműves VAGY 3 éve földhasználó földműves, akinek a lakóhelye/mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve 20 km-en belül van
  4. helyben lakó szomszéd földműves,
  5. kiemelt tevékenységet végző jogosultak: ökológiai gazdálkodó, vetőmag-előállító, állattartó,
  6. helyben lakó földműves,
  7. földműves, akinek a lakóhelye/mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve 20 km-en belül van

A törvény értelmében tehát innentől kezdve a kiemelt tevékenységet végző jogosultak (ökológiai gazdálkodó, vetőmag-előállító, állattartó) a helyben lakó szomszéd és a helyben lakó földművesek között állnak az elővásárlási sorrendben.

A családi mezőgazdaság tagja (CSMT) vagy őstermelők családi gazdaságának (ŐCSG) tagja csak abban az esetben előzi meg a fiatal földművest és a pályakezdő gazdálkodót, ha legalább egy éve családi mezőgazdaság tagja vagy őstermelők családi gazdaságának tagja.

Rövidebb határidő

A jogszabályváltozás értelmében az elővásárlásra jogosultakat 30 napon belül tájékoztatni kell, és ez a határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy a 30 napon túl beérkező elővásárlási nyilatkozatokat figyelmen kívül kell hagyni.

Elővásárlási jognyilatkozat visszavonása

Ha valaki elfogadó nyilatkozatot tesz egy termőföld adásvételi szerződésre, azt az új szabályok szerint már csak legkésőbb a nyilatkozattételre nyitva álló határidő lejártáig vonhatja vissza, utána már kötve van az elfogadó nyilatkozatához.

traktor a termőföldön, mezőgazdaság, termőföldek adásvételének szabályai

Vételár feltüntetése forintban

Új szabály, hogy a termőföld adásvételi szerződésében a külföldi pénznem mellett forintban is fel kell tüntetni a vételárat. A vételár teljesítése ettől még történhet forintban is.

Vételár feltüntetése részletezve

A szerződésen belül fel kell tüntetni külön-külön a föld, illetve az azon található ültetvény, felépítmény vagy a földrészlet forgalmi értékét, illetve hasznait növelő agrotechnikai létesítmény ellenértékét is.

Több termőföld együttes értékesítése esetén a földek ellenértékét egységesen és külön-külön is fel kell tüntetni. Az azokon található ültetvények, felépítmények, agrotechnikai létesítmények értékét külön bontásban kell szerepeltetni, továbbá a szerződésben egyértelműen utalni kell a vételár egybefoglaltságára.

Vételár meghatározásának szempontja

A helyben szokásos forgalmi értéket már nem kell figyelembe venni a vételár meghatározásánál. Az adásvételi szerződés jóváhagyására irányuló eljárásban a hatóságnak azt kell vizsgálnia, hogy az erdőnek nem minősülő föld esetén a földnek – indexálással meghatározott – 20 éves termelési időszakra számított jövedelemtermelő képességét alapos indok nélkül ne haladja meg a vételár.

Elővásárlási jogtól mentes személyek

A termőföld közelében (legfeljebb 20 km-en belül) lakó (lakcímkártya szerinti állandó lakhely vagy tartózkodási hely) vagy itt üzemközponttal rendelkező földműves és maximum 10 hektár területen gazdálkodó személyek új kedvezményezettként jelennek meg, mivel az ő esetükben elővásárlási jog nem áll fenn.

A blogcikk szerzője Dr. Fekete Bálint ügyvéd, az ÜgyvédHázak országos ügyvédi ingatlanközvetítő hálózat tagja.

chatsimple