Helyszínrajz jelentése

A helyszínrajz olyan tervező által készített térkép, mely ábrázolja az egy telken található önálló ingatlanokat az elsőfokú építési hatóság nyilvántartása szerint.

A helyszínrajz kötelező elemei

- égtájjelölés, 

- az érintett és a vele közvetlenül szomszédos telkek ábrázolása

- szintmagasság és lejtés ábrázolása,

- a tervezéssel érintett telken valamennyi meglévő és tervezett terepszint feletti és alatti építmény feltüntetése

-  a meglévő építmények telekhatártól és egymástól való távolságának és magasságának feltüntetése

-  a területre vonatkozó jogszabályban előírt paraméterek rögzítése (telek területe,  beépítettsége, épületmagasság, zöldfelület aránya, építmények egymástól való távolsága, stb.)

- az építmény közúthoz való csatlakozásának és a gépkocsik telken belüli elhelyezésének ábrázolása.

chatsimple